Vondeling leggen

home-vondeling

Babydoding

home-neonaticide

Zusmoederschap

home-zusmoederschap

Illegale opneming

home-opneming

Stichting i.o.

Statutaire naam
Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (in oprichting)

Verkorte naam
NIDAA

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Aangevraagd

Bestuur
Mevrouw dr. K.B. (Kerstin) van Tiggelen MBA – voorzitter en statutair directeur
• Directeur Accent Grave
• Directeur Testudo
• Mede-eigenaar Expertisecentrum Buitenpromoveren

Mevrouw E.M.C. (Els) Zeestraten – penningmeester
• Directeur Accent Grave

Mevrouw mr. P.M. (Petra) Buurke – secretaris
• Senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen Ministerie van Veiligheid en Justitie

Mevrouw E.M. (Elize) Botermans BSW – algemeen bestuurslid
• Gezinsmanager Vitree

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Kantoor
Golfresidentie 119
8251 NS Dronten
info(at)nidaa.nl
0321 - 31 11 60

KvK xxxxxxx
RSIN xxxxxxx
Bank NLxx xxxx xxx xxx xxxx

Beleidsplan
2018-2022 (volgt)

Jaarverslag
2018 (volgt)