Skip to main content

19 juli 1971, babylijkje meisje, Zaandijk

Leeuwarder Courant, 19 juli 1971: "Babylijkje onder vloer gevonden"

Een 33-jarige man heeft onder de vloer van zijn woning in een blokje van vijf in Zaandijk een lijkje van een pasgeboren meisje gevonden. Het lichaampje zat in een aantal plastic zakken en half vergaan pakpapier. Het kind moet reeds ongeveer een maand dood zijn geweest. De politie is bezig de identiteit van de baby vast te stellen. Volgens dr. Zeldenrust, die sectie heeft verricht, is het kind waarschijnlijk door verstikking door middel van een kussen om het leven gebracht. De man was bezig met het maken van een luik in de kamervloer omdat hij binnenkort leidingen voor een gevelkachel zou laten leggen, zo verklaarde de politie. De plaats waar het lijkje werd verstopt, zou alleen bereikbaar zijn vanuit één van de vijf huizen.

De Tijd, 19 juli 1971: Babylijkje onder vloer gevonden"

Van onze verslaggeefster. AMSTERDAM, 19 juli — Een 33- jarige inwoner van Zaandijk heeft vorige week vrijdag onder de vloer van zijn woning het lijkje gevonden van een pasgeboren baby. Het lichaampje zat in plastic zakken gewikkeld. Volgens dr. J. Zeldenrust, die de sectie verrichtte, moet het kind ongeveer een maand dood zijn geweest. De baby, een meisje, is waarschijnlijk door verstikking om hot leven gebracht. De man vond het lijkje terwijl hij bezig was met het, maken van een luik in de vloer. Hij wilde binnenkort gevelverwarming laten aanbrengen waarvoor de gasleidingen onder de grond moeten worden aangelegd. Tijdens zijn werkzaamheden stuitte de man op het pakje plastic. De man woont in een rijtje van vijf huizen. De ruimte onder zijn woning loopt door onder enkele aangrenzende huizen. Bewoners van deze huizen zijn door de politie verhoord.

De Telegraaf, 19 juli 1971: "Babylijkje lag onder de vloer"

ZAANDIJK, maandag. De rijkspolitie uit Zaandijk tracht de identiteit vast te stellen van de ouders van een pasgeboren baby, waarvan het stoffelijk overschot werd ontdekt onder de vloer van een blok van vijf huizen. Dr. J. Zeldenrust concludeerde dat de baby (een meisje) door verstikking om het leven is gebracht. Waarschijnlijk: heeft de moeder daarbij een kussen gehanteerd. Het lijkje werd bij toeval gevonden door een man die een gevelkachel wilde monteren. Bij het leggen van de leiding stuitte hij onder, de vloer op een pakket van drie plastic vuilniszakken. Dit bleek de buitenste verpakking te zijn van het babylijkje dat zelf in pakpapier was gewikkeld. De plaats waar de baby werd gevonden, kan men alleen bereiken vanuit een der vijf woningen.

Nieuwsblad van het Noorden, 19 juli 1971: "Man vindt lijkje van baby onder vloer van huis"

Een 33-jarige man heeft vrijdagmiddag onder de vloer van zijn woning in Zaandijk een lijkje van een pasgeboren meisje gevonden. Het lichaampje zat in een aantal plastic zakken en half vergaan pakpapier. Het kind moet reeds ongeveer een maand dood zijn geweest. De man was bezig met het maken van een luik in de kamervloer omdat hij binnenkort leidingen voor een gevelkachel zou laten leggen zo verklaarde de politie.

De Waarheid, 27 augustus 1971: "Buurmeisje wellicht moeder dood gevonden baby"

Een twintigjarig buurmeisje is vermoedelijk de moeder geweest van het babytje dat op 16 juli door de 33-jarige vrijgezel P. Eidei dood en in plastic verpakt werd gevonden onder de vloer van zijn woning in Zaandijk. De rijkspolitie heeft het buurmeisje en haar ouders, die in het huis naast dat van de heer Eidel wonen, aangehouden. Verhoor zal moeten uitwijzen of het meisje, zoals vermoed wordt, de moeder van het kind is geweest en hoe het kinderlijkje in het belendende perceel terecht kon komen. Op grond van een eerste sectie was aanvankelijk aangenomen dat het kindje veertien dagen tot een maand eerder ter wereld gebracht was. Nieuwe sectie wees uit dat het babytje al vijftien maanden eerder geboren moest zijn. Op grond van de uitkomsten van deze tweede sectie werd tot aanhouding van het gezin P. dat al eerder verhoord was overgegaan.

Het Vrije Volk, 27 augustus 1971: "Babylijkje onder vloer van buren?"

(Van een onzer verslaggevers). ZAANDIJK — Het babylijkje dat op 16 juli door de Zaandijkse betonwerker P. Eidel onder de vloer van zijn huis in de Wilhelminastraat in Zaandijk werd gevonden, is daar vermoedelijk door zijn buren verborgen. De Rijkspolitie heeft het gezin P., vader, moeder en een 20-jarige dochter in verband hiermee gearresteerd. Het meisje is waarschijnlijk de moeder van de baby, die 15 maanden eerder moet zijn geboren. Het in een plastic zak gewikkelde stoffelijk overschot werd gevonden, toen de heer Eidel een leiding onder de vloer van zijn woning wilde trekken. Het gezin P. werd al eerder bij 'n routine-onderzoek van de politie verhoord, maar er waren aanvankelijk geen aanwijzingen tegen hen. Later bleek, dat buren wel hadden gezien dat het meisje P. zwanger was.

Limburgsch Dagblad, 27 augustus 1971: "Heel gezin in de cel voor moord op baby"

Van onze correspondent ALKMAAR, 27 aug. — De rijkspolitie te Zaandijk heeft deze week drie leden van het gezin P. aangehouden, die ervan worden verdacht een baby, waarvan half juli het lijkje onder de vloer van de woning van de heer P. IJdel, Wilhelminastraat te Zaandijk, werd gevonden, om het leven te hebben gebracht. Maandagavond werd eerst een 20-jarige dochter gearresteerd. Zij heeft, naar de politie vermoedt, ruim een jaar geleden het kind ter wereld gebracht. Dinsdagmorgen volgde de arrestatie van de ouders, die worden verdacht bij de moord op de baby betrokken te zijn geweest. De heer P. is de buurman wan de heer IJdel, die tijdens werkzaamheden aan zijn vloer de schokkende ontdekking deed. Bij sectie op het kinderlijkje werd aangenomen dat het kind twee weken tot een maand daarvoor door wurging om het leven moest zijn gebracht.

Toen het politieonderzoek ondanks vele verhoren onder de buurtbewoners in het slop dreigde te raken, werd er opnieuw sectie op het lijkje verricht. Toen bleek dat het kind veel eerder, zeker vijftien maanden geleden, moest zijn gestorven. Bij het gehouden buurtonderzoek was de politie al gebleken, dat de 20-jarige ongehuwde mejuffrouw P. zo'n anderhalf jaar geleden zwanger was geweest. Eén en ander was voor de politie aanleiding het meisje en de ouders aan te houden. Het meisje is al sinds drie jaar verloofd. De verloofde is niet gearresteerd. Hij zou van de hele geschiedenis onkundig zijn. De heer IJdel had het lijkje vrijdagmiddag 16 juli gevonden. Bij het aanleggen van een gasleiding maakte hij 'n luik in de vloer van zijn woning open. In de ruimte onder de vloer zag hij een pak staan, waarin zich het halfvergane lichaam van het pasgeboren kind bevond, verpakt in enkele plastic zakken. Hoe de buurman erin is geslaagd het babylijkje onder de vloer van de heer IJdel te verstoppen, is nog niet bekend.

Leeuwarder Courant, 27 augustus 1971: "Lijkje bij buren onder vloer verstopt | Ouders en dochter van moord op baby verdacht"

ALKMAAR — De rijkspolitie te Zaandijk heeft deze week drie leden van het gezin P. aangehouden, die ervan worden verdacht een baby, waarvan half juli het lijkje onder de vloer van de woning van de heer P. IJdel, Wilhelminastraat te Zaandijk, werd gevonden, om het leven te hebben gebracht. Maandagavond werd eerst een 20-jarige dochter gearresteerd. Zij heeft, naar de politie vermoedt, ruim een jaar geleden het kind ter wereld gebracht. Dinsdagmorgen volgde de arrestatie van de ouders, die ervan worden verdacht bij de moord op de baby betrokken te zijn geweest.

De heer P. is de buurman van de heer IJdel, die half juli tijdens werkzaamheden aan zijn vloer de schokkende ontdekking deed. Bij sectie op het kinderlijkje werd aangenomen dat het kind twee weken tot een maand daarvoor door wurging om het leven moest zijn gebracht. Wel verkeerden de hersens en de longen al in verregaande staat van ontbinding, maar men nam aan dat de hoge vochtigheidsgraad onder de vloer van de woning alsmede de hogere temperaturen in juli de oorzaak daarvan waren.

Toen het politieonderzoek ondanks vele verhoren onder de buurtbewoners in het slop dreigde te raken, werd er opnieuw sectie op het lijkje verricht. Toen bleek dat het kind veel eerder, zeker vijftien maanden geleden, moest zijn gestorven. Dit opende geheel nieuwe perspectieven. Want bij het gehouden buurtonderzoek was de politie al gebleken dat de 20-jarige ongehuwde mejuffrouw P. zo'n anderhalf jaar geleden zwanger was geweest. Een en ander was voor de politie aanleiding het meisje en de ouders aan te houden. Een buurvrouw zei ons: "Het was in de buurt wel bekend dat ze zwanger was. Opeens was de zwangerschap afgelopen. Haar moeder vertelde rond dat zij aan bloedarmoede had geleden. Maar wat dacht u, ik heb zelf vier kinderen. Mij maak je niks wijs". Het meisje is al sinds drie jaar verloofd. De verloofde is niet gearresteerd. Hij zou van de hele geschiedenis onkundig zijn.

Nieuwsblad van het Noorden, 27 augustus 1971: "Drie arrestaties in verband met vondst babylijkje"

(Van onze correspondent in Zaandam). De rijkspolitie te Zaandijk heeft deze week drie leden van het gezin P. aangehouden, die ervan worden verdacht een baby, waarvan half juli het lijkje onder de vloer van de woning van de heer P. IJdel, Wilhelminastr. te Zaandijk, werd gevonden, om het leven te hebben gebracht. Maandagavond werd eerst een 20-jarige dochter gearresteerd. Zij heeft, naar de politie vermoedt, ruim een jaar geleden het kind ter wereld gebracht. Dinsdagmorgen volgde de arrestatie van de ouders, die ervan worden verdacht bij de moord op de baby betrokken te zijn geweest.