Skip to main content

Oproepen

Uit onderzoek blijkt dat de meeste vondelingleggers en plegers van kinderdoding vaak geen vooropgezet plan hebben. Maar soms is er wel tijd en rust voor enige voorbereiding. Het is dan goed wanneer er op de website van uw gemeente informatie over dit onderwerp is te vinden. Diverse gemeenten verwijzen daarom in hun digitale loket naar het NIDAA. Verder geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Burgerzaakmodule Afstamming de te doorlopen stappen als een vondeling wordt aangemeld.