Vondeling leggen

home-vondeling

Babydoding

home-neonaticide

Zusmoederschap

home-zusmoederschap

Illegale opneming

home-opneming

(Acute) hulp nodig? Klik hier voor belangrijke adressen en telefoonnummers >>>

Stichting

Statutaire naam
Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen

Verkorte naam
NIDAA

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Ja

Bestuur
Mevrouw dr. K.B. (Kerstin) van Tiggelen, MBA – voorzitter
• Directeur Accent Grave
• Directeur Testudo
• Mede-eigenaar Expertisecentrum Buitenpromoveren
• Persoonlijke pagina

Mevrouw E.M.C. (Els) Zeestraten – penningmeester
• Directeur Accent Grave

Mevrouw mr. P.M. (Petra) Nederstigt – secretaris
• Senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen Ministerie van Veiligheid en Justitie
• Persoonlijke pagina

Mevrouw E.M. (Elize) Botermans, BSW – algemeen bestuurslid
• Gezinsmanager Vitree

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Kantoor
Golfresidentie 119
8251 NS Dronten
info@nidaa.nl
woordvoering: 06 - 51 35 08 97

KvK 69826927 RSIN 8580 28 426
Bank NL38 ABNA 080 033 5430

Beleidsplan
2018-2022

Jaarrekening
2018
2019
2020