Skip to main content

Stichting

Statutaire naam
Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen

Verkorte naam
NIDAA

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Ja

Bestuur
Mevrouw dr. K.B. (Kerstin) van Tiggelen, MBA – voorzitter
• Directeur Accent Grave
• Directeur Testudo
• Mede-eigenaar Expertisecentrum Buitenpromoveren
• Persoonlijke pagina

Mevrouw E.M.C. (Els) Zeestraten – penningmeester
• Directeur Accent Grave

Mevrouw mr. P.M. (Petra) Nederstigt – secretaris
• Senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen Ministerie van Veiligheid en Justitie
• Persoonlijke pagina

Mevrouw E.M. (Elize) Botermans, BSW – algemeen bestuurslid
• Gezinsmanager Vitree

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

Kantoor
Golfresidentie 119
8251 NS Dronten
info@nidaa.nl
woordvoering: 06 - 51 35 08 97

KvK 69826927 RSIN 8580 28 426
Bank NL38 ABNA 080 033 5430

Beleidsplan
2023-2027

Jaarrekening
2018
2019
2020
2021