Skip to main content

Kerstin van Tiggelen

Toezicht, audits en intern onderzoek

Directeur-eigenaar van de erkende beoordelende organisatie Testudo. Toezicht op examinerende instellingen namens onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Sociale Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, en de werkgevers en werknemers verenigd in de Stichting van de Arbeid. Adviezen op het gebied van compliance en improvement. Zelfstandige en onafhankelijke auditor/onderzoeker binnen organisaties voor het in kaart brengen van diverse onderwerpen. Zowel praktisch als wetenschappelijk.
Naar website Testudo >>

Concept, tekst, en markt- en lezersonderzoek

Ondernemer sinds 1989. Mede-eigenaar van Accent Grave : tekstschrijvers. Gespecialiseerd in complexe boodschappen (zoals medisch, technisch, financieel en juridisch) toegankelijk communiceren. Een brede kring van B-to-B- en B-to-C-opdrachtgevers voor onder meer brochures, jaarverslagen, advertenties, websites, boeken, publieks- en personeelsmedia, persberichten, mailings, pay-offs, en arbeidsmarktcommunicatie.
Naar website Accent Grave >>

Betrokken en scherp management

(Interim) management is ondernemen met oog voor de grote lijnen én het detail. Voor mensen en voor doelstellingen. Ruime ervaring in zowel profit als non-profitinstellingen, zoals KCE (KwaliteitsCentrum Examinering) en NIDAA (Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen).
Naar website NIDAA >>

Begeleiding masterscripties en promotieonderzoek

Van quick scan tot intensieve begeleiding. Voor professionals die hun vakkennis aanvullen met een studie aan hogescholen (post-hbo), universiteit of business school. Of promotieonderzoek. Examinator voor onder andere ISBW en BSn. Co-auteur van het Handboek/Werkboek Buitenpromoveren en medeoprichter van het Expertisecentrum Buitenpromoveren.

"We hebben met deze thesis de 'Best in Business'-award gewonnen. Dank voor je rol in dit geheel."
A. Slurink, directeur Markt Noord, Rabobank Amsterdam (Nyenrode MBA in Food and Finance)
Naar website Expertisecentrum Buitenpromoveren >>

Publicaties


Sociologie/Criminologie | Thema: naoorlogse vondelingen
De vondst van een vondeling heeft het maatschappelijk effect van een omgekeerd Amber Alert: plotseling kijkt iedereen niet uit naar een verdwenen kind, maar naar een mogelijk verdwenen moeder; althans, een vrouw bij wie de zwangerschap opeens lijkt te zijn verdwenen. Onderwerpen waarbij de veiligheid van kinderen op het spel staat hebben, gemeten naar of veroorzaakt door de intensieve media-aandacht, een grote impact op de samenleving. Denk hierbij aan situaties zoals een babylijkje, een weggelopen kind, etnische ontvoering, familiedrama’s, en – dus ook – vondelingen. Politie, Raad voor de Kinderbescherming, CBS, rechtbanken en andere instanties beschikken niet over gestructureerde historische informatie over vondelingen. Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen, kortweg NIDAA, heeft daarom voor overheid, wetenschap, media, zorginstellingen en particuliere belangstellenden een overzicht samengesteld van vondelingen en babylijkjes sinds 1 januari 1946. Dit overzicht dient als dataset voor verder (statistisch) onderzoek.

  • Tiggelen, K.B. van (2019). Over een grens: Nederlandse vondelingen uit of naar het buitenland. Tijdschrift voor Veiligheid, 18(2), 45-66. doi:10.5553/TvV/187279482019018002003. artikel | journal | bronnen
  • Tiggelen, K.B. van (2018). De mythe van de Nederlandse vondelingenluiken (1500-1900). Sociologos, 39(2), 87-106. artikel | journaal | bronnen
  • Tiggelen, K.B. van (2016). Vondelingen in Nederland. Actoren en factoren in het naoorlogse debat. Mens en Maatschappij, 91(3), 211-234. doi:10.5117/MEM2016.3.TIGG artikel | journal | bronnen
  • Tiggelen, K.B. van (2015). Vondelingen in Nederland. Demos, 31(10), 4-7. artikel | journal | bronnen


Communicatie-/Organisatiewetenschappen | Thema: communicatie binnen organisaties
Regels kunnen beknellen, maar geven ook houvast. Hoe gaan professionals om met hun taken als zij geen duidelijke regels ervaren? Een actuele vraag, zeker nu steeds meer organisaties zich realiseren dat niet alle situaties in regels zijn te vatten, en zelfs actiever willen sturen op waarden. Dit proefschrift op het snijpunt van organisatie- en communicatiewetenschappen voert een verkenning uit naar strategieën die professionals volgen bij het omgaan met deze problemen ('gaten') rond regels en de wijze waarop zij over deze situaties communiceren. De ontwikkelde classificatie Nederlandse Collectie van Gaten in Regels vormt een waardevol instrument om het gesprek over praktische werksituaties op gang te brengen. Daarnaast geven de uitkomsten van het uitgevoerde empirisch onderzoek richting aan de manier waarop organisaties deze beslisprocessen kunnen faciliteren.

promotor: prof. dr. G.J.L.M. Lensvelt-Mulders
copromotor: dr. P. Pelzer

Following the white rabbit: rule users' effects on the life cycle of holes in rules.
Paperback € 39,95 (Engelstalig),
isbn 9789081935302
iban NL62ABNA0565042777
bic ABNANL2A
Hier bestellen

e-Book € 24,95 (Engelstalig),
isbn 9789081935319
Hier downloaden


Wetenschap algemeen | Thema: mid-career promoveren
Het Handboek Buitenpromoveren is het eerste en meest complete overzicht van alle aspecten en afwegingen rond promoveren naast en na een carrière. In een mix van feitelijke informatie en ervaringen van promovendi, gepromoveerden en promotoren. Uit bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. Een inspirerend boek voor buitenpromovendi in spe en onderweg, begeleidende hoogleraren, en iedereen die betrokken is bij promotietrajecten.Waar het Handboek ruim 420 pagina’s inhoudelijke informatie biedt over alle aspecten van het promotieproces, daagt het Werkboek de promovendus onderweg en in spe vooral uit om die inhoud naar het eigen onderzoek te vertalen en zich zo te oefenen in onderzoek op academisch niveau.

Handboek Buitenpromoveren:
Paperback € 57,95 (Nederlandstalig)
isbn 9789081935326 (eerste druk, 2013)
isbn 9789081935333 (tweede druk, 2015)
isbn 9789081935364 (derde druk, 2018)
Lees NRC-recensie

Werkboek Buitenpromoveren:

Paperback € 34,95 (Nederlandstalig)
isbn 9789081935340 (eerste druk, 2015)
isbn 9789083224404 (tweede druk, 2022)

Bestellen via Expertisecentrum Buitenpromoveren