Skip to main content

Bevallen onder geheimhouding

Definitie

"Een vrouw bevalt, haar persoonlijke gegevens worden geheim gehouden voor derden maar haar naam wordt wel vermeld op de geboorteakte van het kind. De afstammingsgegevens van de baby kunnen daardoor in principe achterhaald worden" (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 2014, p. 11).

Toelichting

Het is in Nederland mogelijk om te bevallen onder geheimhouding. In het buitenland wordt dit meestal 'discreet bevallen' genoemd. Bij bevallen onder geheimhouding bevalt de moeder in een ziekenhuis in de buurt, of gaat naar een opvanghuis, zoals Kompaan en De Bocht in Goirle. Fiom en Siriz verzorgen de begeleiding bij bevallen met geheimhouding. Jaarlijks maken gemiddeld vier tot vijf vrouwen gebruik van deze voorziening (Tweede Kamer, 2013, p. 1).

Belangrijkste genoemde argumenten tegen bevallen onder geheimhouding

  • Op basis van praktische argumenten (1): de betrokken instanties kunnen geen garanties verlenen voor de geheimhouding. De geboortemoeder is in ieder geval niet anoniem voor de Raad voor de Kinderbescherming, Fiom, Siriz, Bureau Jeugdzorg (opgeheven per 1 januari 2015), en de rechtbank (Molevelt, 2011, p. 22).
  • Op basis van praktische argumenten (2): de naam van de moeder wordt vermeld op de geboorteakte van het kind. [...] In de geboorteakte wordt een aantekening gemaakt dat geheimhouding is gewenst (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 2014, p. 15).
  • Op basis van praktische argumenten (3): bevallen met geheimhouding is geen echt alternatief voor te vondeling leggen of babydoding. Het is onwaarschijnlijk dat een vrouw die de zwangerschap verdringt, wel een bevalling met geheimhouding plant.

Belangrijkste genoemde argumenten vóór bevallen onder geheimhouding

  • Op basis van medische argumenten (1): de afgeschermde identiteit van de moeder verlaagt de drempel om te bevallen in een ziekenhuis, kliniek of opvanghuis; dit is veiliger voor moeder en kind.
  • Op basis van medische argumenten (2): het kind kan later 'op zoek gaan' naar zijn moeder.
  • Op basis van nationale wetgeving: bevallen met geheimhouding is niet strafbaar. Zodra de baby is geboren, kan de moeder aangeven het kind niet te kunnen of willen houden. Er treedt dan een speciaal afstandsprotocol in werking. Hierbij schrijft Fiom of Siriz de moeder 'onzichtbaar' in bij de burgerlijke stand. Alleen bijvoorbeeld een adoptierechter kan via Fiom en Siriz in contact komen met de moeder; voor de buitenwereld blijft zij anoniem.
  • Op basis van internationale afspraken (1): het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) stelt dat het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet (1950, artikel 2). Bevallen met geheimhouding kan babydoding voorkomen.
  • Op basis van internationale afspraken (2): in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, kortweg IVRK, stelt artikel 7 (1990, p. 47) dat een kind het recht heeft om zijn afkomst te kennen en op te groeien bij zijn ouders. Dit verdrag is opgesteld door de Verenigde Naties, en is afgeleid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.