Skip to main content

Historie

Oprichting

Het NIDAA wordt op 24 december 2009 opgericht als Vondelingenluik.nl, kenniscentrum over anoniem afstand doen van een pasgeboren baby. De naam verwijst naar de historische zorg voor afgestane jonggeborenen en is een metafoor voor de doorgeeffunctie van informatie.

historie-vondelingenluik.nl

Naamsverandering

Op 12 februari 2012 verandert de naam in Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen. Met het woord ‘Documentatie’ benadrukt het NIDAA de kennisfunctie. Daarnaast doet deze overkoepelende naam meer recht aan de vier pijlers van anoniem afstanddoen, te weten vondeling leggen, babydoding, zusmoederschap en illegale opneming.

Het nieuwe logo symboliseert de scheiding van moeder en kind, waarbij de zakelijke uitstraling past bij de objectiviteit en onafhankelijkheid van het NIDAA als kenniscentrum.

nidaa-logo-diapos-los-267px

Digitaal erfgoed

Op 20 augustus 2015 merkt de Koninklijke Bibliotheek nidaa.nl aan als digitaal erfgoed; dit is een selectie van websites die een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Het bewaren daarvan, inclusief het behoeden voor technologische veroudering, voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers is zeer urgent. Daarom archiveert de Koninklijke Bibliotheek nidaa.nl periodiek en bewaart de opeenvolgende versies voor de lange termijn. Lees hier meer over het webarchief van de Koninklijke Bibliotheek.

Interdisciplinair overleg

Op 12 mei 2016 vindt voor de eerste keer een breed interdisciplinair overleg plaats tussen alle partijen die een hoofdrol spelen in de vondelingen- en neonaticidethematiek. In De Goede Gooier in Blaricum zijn naast het NIDAA ook aanwezig Stichting Beschermde Wieg (initiatiefnemer), de Raad voor de Kinderbescherming, Fiom, Siriz, en promovendus Katinka de Wijs - Heijlaerts. Deze ontmoeting wordt sindsdien ongeveer halfjaarlijks herhaald.

Oprichting stichting

Op 13 oktober 2017 wordt het NIDAA van particuliere organisatie omgezet naar Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA). De bestuursleden van het eerste uur (foto) zijn dr. K.B. (Kerstin) van Tiggelen MBA (voorzitter), E.M.C. (Els) Zeestraten (penningmeester), mr. P.M. (Petra) Buurke (secretaris), en E.M. (Elize) Botermans BSW (algemeen bestuurslid).