Vondeling leggen

home-vondeling

Babydoding

home-neonaticide

Zusmoederschap

home-zusmoederschap

Illegale opneming

home-opneming

(Acute) hulp nodig? Klik hier voor belangrijke adressen en telefoonnummers >>>

België

Vondelingen

Een kind te vondeling leggen is strafbaar in België. Art. 423 Sw bepaalt dat het verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen gestraft worden met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met een geldboete van zesentwintig tot driehonderd euro.

Ook de vinder van het kind kan worden gestraft indien hij nalaat het pasgeboren kind aan de ambtenaar van de burgerlijke stand aan te geven. (zie art. 362 Sw.).

Vondelingenschuiven
In 2000 opende in België het eerste moderne vondelingenluik. Dit bevindt zich in de Helmstraat 93 in Borgerhout, een district van Antwerpen. De Belgische vondelingenschuif is een initiatief van vzw* Moeders voor Moeders. Deze non-profit welzijnsorganisatie helpt gezinnen die door sociale en financiële omstandigheden nauwelijks of niet kunnen voorzien in het onderhoud van hun kind(eren). Geïnspireerd door het eerste Duitse babyklappe, nam men het initiatief om ook een dergelijke voorziening in België te openen. Deze vondelingenschuif wordt echter beschouwd als een nevenactiviteit in de dienstverlening.

Na aankondiging in januari 2017 probeerde ook vzw Corvia in Evere (Brussels Gewest) in september 2017 een luik te openen, maar dit werd door de gemeentelijke autoriteiten niet toegestaan. Na drie jaar procederen vernietigde de Raad van State de beslissing van de gemeente Evere van 21 september 2017 en opende vzw Corvia in september 2020 alsnog een schuif in de Lindestraat 405 te Evere.

Procedure
Zodra een baby in de vondelingenschuif is gelegd, zorgt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor de eerste opvang. Daarna verhuist het kindje naar een pleeg- of adoptiegezin. De moeder heeft bij deze Belgische babyschuif nog zes maanden de tijd om op haar beslissing terug te komen. Hoe dat precies werkt, staat in de informatiemap die in de vondelingenschuif ligt. Daarin zit ook een uniek kenmerk waarmee de moeder makkelijk kunt aantonen dat het inderdaad haar kind is.

VZW Moeders voor Moeders beschikt naast de vondelingenschuif over een noodlijn die dag en nacht kan worden gebeld. Vanuit Nederland is dat 0032 - 478 - 81 31 28. Dit nummer verstrekt ook vooraf informatie. De eerste inspanningen zijn er altijd op gericht om vondeling leggen (en babydoding) te voorkomen door de moeder naar hulpverlening te verwijzen. Overigens krijgen alle vondelingen volgens de Belgische traditie de achternaam De Kleine. De voornaam verandert als de biologische moeder zich meldt of als er een adoptiegezin is gevonden. In totaal is de Belgische vondelingenschuif nu betrokken geweest bij achttien vondelingen (peildatum 25 december 2018)

Politieke besluitvorming
Momenteel (peildatum augustus 2014) zijn er in België vijf verschillende initiatiefwetsvoorstellen in behandeling over discreet bevallen, waarbij de identiteitsgegevens van de moeder onder geheimhouding worden bewaard. Daarnaast is er één initiatiefwetsvoorstel voor anoniem bevallen.

 

*Vereniging zonder winstoogmerk