Skip to main content

Donaties

Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen ontvangt geen subsidies. Donaties zijn daarom van harte welkom. NIDAA is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw eenmalige of periodieke gift mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Lees hier de officiële webpagina van de Belastingdienst.

Onder meer de onderzoekskosten en kosten van webbeheer bedragen jaarlijks circa € 15.000,-. Deze worden sinds de oprichting in 2009 door de initiatiefnemers gedragen. Vanwege een toegenomen groei van de werkzaamheden zijn donaties echter zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op ABN Amro NL38 ABNA 080 033 5430 ten name van NIDAA, Dronten.

In het kader van transparantie zal vanzelfsprekend steeds verantwoording worden afgelegd van de ontvangen donaties. Dit gebeurt standaard anoniem, dat wil zeggen met vermelding van alleen datum, initialen en bedrag. Wanneer u er geen bezwaar tegen hebt om volledig bij naam te worden genoemd, vermeld dan in de omschrijving bij uw donatie 'Bij naam'.

Kosten onderzoek

Het NIDAA voert zelf onderzoek uit en faciliteert onderzoek door instellingen en individuele personen. Eigen onderzoek betreft onder meer een zo volledig mogelijk overzicht van vondelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Naast de eigen onderzoeksuren is het vanwege de breedte van het onderzoeksveld en wetenschappelijke disciplines nodig om externe expertise aan te trekken. Onderzoek van anderen heeft veelal te maken met universitaire afstudeerscripties waarbij NIDAA een zo actief mogelijke begeleidende rol speelt en (internationale) instellingen die in het kader van bijvoorbeeld vergelijkend onderzoek om informatie over de Nederlandse situatie vragen.

Kosten actualiteiten

Bij de vondst van een vondeling of kinderlijkje, of bij een ander relevant nieuwsfeit zoals de vondelingenkamers, werkt het NIDAA hard om zo snel mogelijk correcte actuele informatie te publiceren. Daarnaast staat het NIDAA media uit binnen- en buitenland te woord met onder meer (statistische) achtergrondinformatie, en geeft statements voor radio, televisie, internet en gedrukte media.

Kosten doorverwijzing

Het NIDAA wordt ook gevonden door particulieren die op een of andere wijze persoonlijk betrokken zijn bij vondeling leggen of neonaticide. Denk hierbij aan moeders van wie de baby direct na de geboorte is afgenomen en die proberen te achterhalen wat er destijds met hun kind is gebeurd. Maar ook door ouders die een vondeling hebben geadopteerd en kinderen die zelf ooit te vondeling zijn gelegd.

Kosten toegankelijkheid

Het NIDAA is een volledig online kenniscentrum. Dit garandeert een optimale toegankelijkheid van alle beschikbare openbare informatie voor iedereen. Tegelijk onderstreept dit het belang van een technisch en inhoudelijk kwalitatieve website onder professioneel beheer.

Ontvangen donaties

01-10-2015  F.S.   € 500,-
15-12-2016  K.H.  € 100,-
27-12-2016  R.K.  € 15,-