Skip to main content

Inleiding

De auteurs van het boek Aan het licht (2012) over moeders met ongewenste bevallingen, hebben aangegeven dat bij ongeveer eenderde van hen sprake was van illegale opneming. De baby wordt dan opgenomen in een ander gezin, dat het kind bij de gemeente aangeeft en opvoedt als zijn eigen kind. Het zelf regelen van een adoptie zonder het inschakelen van de autoriteiten is in Nederland illegaal.

Verdwenen kinderen

"In België zijn er zo’n 30.000 moeders die geen idee hebben waar hun kind is gebleven, in Nederland zijn er dat zo’n 25.000." Dit zegt Carine Hutsebaut (1956) uit België, gerechtsdeskundige en victimoloog. Zij is nauw betrokken bij onderzoek naar kindermoorden. Tijdens haar onderzoeken stuitte Carine op het verdwijnen van vele baby’s, met name in de jaren zeventig. "Vast staat dat velen van hen illegaal geadopteerd zijn. Vaak betrof het kinderen van nog heel jonge meisjes, verwekt uit incest of verkrachting. Vaak werd de meisjes een schuldgevoel aangepraat, alsof zíj zondig waren." Zij schreef hierover het boek Kleine zondaars, grote schijnheiligen. Kerk en kinderhandel.

Corrupte gynaecologen of nonnen

Via corrupte gynaecologen of nonnen werden deze kinderen voor veel geld verkocht. Ze werden aangegeven op de naam van een ander echtpaar. Vaak waren ook de pleegouders niet van de waarheid op de hoogte; hen werd verteld dat het een kind betrof van een prostituee die niet voor haar kind wilde zorgen." Carine Hutsebaut schreef het boek Kleine zondaars - Kerk en kinderhandel (zie hiernaast).

Fiom Register Illegale Adoptie

Het Fiom beheert het Register Illegale Adoptie*. U kunt hier terecht als:
• u aanwijzingen hebt of weet dat uzelf illegaal opgenomen bent in het gezin waarin u bent opgegroeid.
• uw kind is afgenomen en vervolgens verdwenen, of als u uw kind hebt afgegeven om illegaal te worden geadopteerd.
• uw kind illegaal in uw gezin is opgenomen en u daarvoor wilt uitkomen, in het belang van het kind.
• u direct betrokken bent en er meer van weet.

Boeken over illegale opneming

Klik hier om naar de online bibliotheek van het NIDAA te gaan en boeken over illegale opneming rechtstreeks bij Bol.com en Amazon.com te bestellen. U kunt kiezen uit publicaties uit/over Nederland en Vlaanderen, of publicaties internationaal.

*Fiom heeft "overwogen om de term 'opneming' te gebruiken ipv adoptie [...]. Maar dus toch gekozen voor de term 'adoptie'. Belangrijkste reden daarvoor is dat het voor mensen die er verder weinig van weten - de meeste mensen dus - in ieder geval dan duidelijk is dat het gaat over gezinsrelaties, het 'adopteren' van een kind in een gezin" (e-mailcorrespondentie A. Werdmuller, 23 oktober 2016).