Skip to main content

Overige landen P-Z

Landen op deze pagina: Polen Slowakije Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zwitserland

Polen

Vondelingen

Artikel 210 van het Poolse Strafboek stelt dat wie ondanks de plicht van de zorgverlening voor minderjarigen onder de vijftien of voor psychisch of lichamelijk gehandicapten, een dergelijke persoon verlaat, kan worden bestraft met gevangenisstraf van maximaal drie jaar (paragraaf 1), en wanneer als een gevolg van deze nalatigheid de persoon zoals genoemd in paragraaf 1 overlijdt, kan de pleger worden bestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot acht jaar (paragraaf 2). In 2007 is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar vondeling leggen.

Poolse contactorganisatie voor vondelingenluiken:

Caritas
ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
+48 - 22 - 334 85 00 en +48 - 22 - 334 85 85
caritaspolska@caritas.pl

Polen kent de okno zycia, wat 'raam des levens' betekent. In maart 2006 is het eerste raam in Polen in Krakau geopend. Jaarlijks worden veel nieuwe ramen geopend op 25 maart, het feest van Maria Boodschap. Inmiddels zijn er vijftig vondelingenluiken, zoals op de foto hierboven in de Poolse plaats Wroclaw. Kijk hier voor een overzicht van alle Poolse vensters. Inmiddels hebben de ramen gezamenlijk 42 pasgeborenen opgevangen (peildatum 30 juni 2012).

De vensters van het leven worden gezien als het geestelijk testament van de Poolse paus Johannes Paulus II, die wordt gezien als een geweldige verdediger van het leven. Om die reden zijn alle vensters gemarkeerd met het embleem van paus Johannes Paulus II en het logo van Caritas. Het idee voor de vensters is afkomstig van Familedivisie van de Metropolitan Curia en Caritas van het aartsbisdom in Krakau, ter gelegenheid van de eerste sterfdag van Johannes Paulus II.

De vensters van het leven maken voor moeders, die niet kunnen of niet willen zorgen voor hun pasgeboren kind, anoniem afstand doen mogelijk. Moeders hebben zes weken de tijd om terug te komen op hun beslissing.

Babydoding

Artikel 149 van het Poolse Strafboek stelt dat de moeder die door haar kind doodt tijdens de bevalling, gestraft kan worden met drie maanden tot vijf jaar. In 2007 is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar babydoding.

Anoniem bevallen

Het is in Polen mogelijk om anoniem te bevallen.

Bevallen onder geheimhouding/vertrouwelijk bevallen: niet van toepassing; wanneer anoniem bevallen is toegestaan, mag een vrouw altijd haar identiteit (later) kenbaar maken.

Slowakije

Vondelingen

Slowaakse contactorganisatie voor de vondelingenluiken:

Občianske združenie Šanca pre nechcených
(Burgerassociatie Kans voor de Ongewenste)
Fedákova 5, 841 02 Bratislava
Telefoon +421 - 903 - 903 298
E-mail hniezdozachrany@hniezdozachrany.sk

In december 2004 werden de eerste drie vondelingenluiken geopend. Inmiddels zijn er zestien vondelingenluiken in vijftien steden. Kijk hier voor een overzicht van alle Slowaakse vondelingenluiken. Sindsdien zijn er 37 baby's achtergelaten (peildatum 2 juli 2012). Kijk hier voor een overzicht van alle Slowaakse baby's via de vondelingenluiken.

Anoniem bevallen

Het is in ieder ziekenhuis in Slowakije mogelijk om anoniem te bevallen. De moeder vertelt de betrokken arts en verpleegkundige(n) al op voorhand of ter plekke dat zij gebruik wil maken van de zogeheten 'verborgen geboorte'. Om misverstanden te voorkomen, is het mogelijk hiervoor een speciaal formulier te downloaden, en dit mee te nemen bij de ziekenhuisopname. Het ziekenhuis registreert de moeder onder een nummer of valse naam.

Tijdens de opname verblijft de zwangere vrouw op een ziekenhuiskamer met andere vrouwen, die zelf echter niet zwanger zijn. De moeder krijgt de baby niet te zien na de geboorte, en mag de baby ook niet mee naar huis nemen. Er geldt een bedenktermijn van zes weken.

Bevallen onder geheimhouding/vertrouwelijk bevallen: niet van toepassing; wanneer anoniem bevallen is toegestaan, mag een vrouw altijd haar identiteit wél (later) kenbaar maken.

Tsjechië

Vondelingen

Tsjechische samenwerkende contactorganisaties:

Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim
(Burgerassociatie Babybox voor verlaten kinderen - Nu)
Nadační fond pro odložené děti - Statim
(Fonds voor verlaten kinderen - Nu)
Hájek 88, 104 00 Praha 10
Telefoon +420 - 267 710 889, gsm: +420 - 6 - 02 30 51 39
E-mail info@babybox.cz

De eerste Tsjechische babybox werd in 2005 geplaatst in Praag. Er zijn inmiddels 51 vondelingenluiken. Kijk hier voor een overzicht van alle Tsjechische vondelingenluiken. Alle babyboxen bevinden zich bij ziekenhuizen; twee zijn echter aangebracht bij een gemeentehuis.

Sindsdien zijn er 75 baby's achtergelaten (peildatum 29 mei 2012). Kijk hier voor een overzicht van alle Tsjechische baby's via de vondelingenluiken.

Babydoding

Tabel: geregistreerde babylijkjes<span="font-size: 9px;">1

91031

2009 2010 2011 2012

Anoniem bevallen

Anoniem bevallen is geregeld in wet nr. 422/2004 Coll. Deze wet geeft vrouwen in verband met een bevalling het recht op bijzondere bescherming van hun persoonsgegevens. Omdat deze dus wél ergens worden geregistreerd, is deze vorm van bevallen naar de Nederlandse definitie feitelijk bevallen onder geheimhouding/vertrouwelijk bevallen. Zie hieronder.

Bevallen onder geheimhouding/vertrouwelijk bevallen

Voor- en achternaam van de moeder worden gescheiden van de medische dossiers. In de medische dossiers zitten ook een schriftelijk verzoek om anonimiteit, haar geboortedatum, en geboortedatum van de baby. De medische dossiers worden verzegeld, en openen is alleen mogelijk op bevel van een rechter.1Tjechische ambassade per e-mail 17-08-2012, gebaseerd op informatie van Europol tot 30-06-2012

Verenigd Koninkrijk

Vondelingen

Jaarlijks worden gemiddeld zestien baby's jonger dan een week te vondeling gelegd, zo blijkt uit onderzoek uit 2009, terwijl de BBC in 2013 een aantal van vijftig baby's per jaar noemt. Het te vondeling leggen van kinderen jonger dan twee jaar is een misdrijf in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn daarom ook geen babyluiken toegestaan. Volgens section 27 van de Offences against the Person Act 1861 kan dit worden bestraft met maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Een vondelingenluik of baby hatch is illegaal omdat te vondeling leggen illegaal is. Het Foundling Hospital, nu in dienst als het Vondelingenmuseum, was het eerste opvanghuis in Londen voor achtergelaten kinderen.

Babydoding

Geen informatie bekend.

Zusmoederschap

Geen informatie bekend.

Illegale opneming

Geen informatie bekend.

Anoniem bevallen

Geen informatie bekend.

Bevallen onder geheimhouding/vertrouwelijk bevallen

Geen informatie bekend.


Zwitserland

Vondelingen

Vondeling leggen is strafbaar in Zwitserland. Zwitserse contactorganisatie voor de vondelingenluiken:

Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK)
Postfach, CH-4011 Basel
Telefoon +41 - 61 - 703 77 77
E-mail info@shmk.ch
Website babyfenster.ch

Locaties vondelingenluiken:

  • 2001, Einsiedeln
  • 28 juni 2012, Davos
  • 1 juni 2013, Olten
  • 31 oktober 2013, Bern
  • 18 juli 2014, Bellinzona

De biologische ouders hebben het recht om op hun beslissing om afstand te terug te komen. Dat kan tot het moment waarop de adoptie helemaal rond is. Hiervoor staat ten minste één jaar.

Babydoding

In Zwitserland worden ieder jaar één tot drie gevallen van babydoding bekend. Het Institut Sozialarbeit und Recht van de Hochschule Luzern voert samen met de Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwalting tussen 1 april 2010 en 31 juli 2012 een onderzoek uit naar het verschijnsel neonaticede en het beeld dat hulpverleners en maatschappij hebben. Het doel is meer inzicht te krijgen in de specifieke kenmerken van babydoding, dat als basis kan dienen voor het ontwikkelen van passende preventie. Lees hier meer over het project.

Anoniem bevallen

Niet mogelijk in Zwitserland.

Bevallen onder geheimhouding/vertrouwelijk bevallen

Het is in Zwitserland mogelijk om onder geheimhouding te bevallen. De gegevens van de moeder worden dan bij de kantonale voogdijauthoriteit bewaard. Zodra het kind achttien is, kan het verzoeken om zijn identiteit bekend te maken. Als de moeder hiermee niet instemt, dan weegt de overheid alle belangen af.