Skip to main content

Naslag Nederland en België

Onderstaande wetenschappelijke en non-fictie publicaties kunt u voor een groot deel direct downloaden als pdf of rechtstreeks bestellen via Bol.com en Amazon.com.

De lijst is georganiseerd op jaartal, en binnen het jaartal op alfabet. Let wel: de publicaties over kindermoord gaan mogelijk niet of niet exclusief over neonaticide. Wij ontvangen graag uw suggesties voor aanvullingen op dit overzicht.

Gelder, A.C.X. van (2023). Neonaticide in het strafrecht | Een kritische reflectie op de kinderdodingsdelicten uit het Wetboek van Strafrecht (masterscriptie, Radboud University). pdf

Luyten, D., Zwysen, E., & Wyngaert, S. Van den (2023). Kinderen van de zorg | Zes eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen. Antwerpen: Garant.

Gelder, A.C.X. van (2021). Een onderzoek naar het (on)recht van een neonaticideslachtoffer (bachelorscriptie, Tilburg University). pdf

Havinga, J. (2021). Onderzoek naar de ontwikkeling van moederlijke representaties bij vrouwen die de zwangerschap geheimhouden of anoniem bevallen (masterscriptie, Universiteit van Amsterdam). pdf nog niet beschikbaar

Schilder, R. (2021). Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het besluitvormingsproces van vrouwen die onbedoeld zwanger zijn (masterscriptie, Universiteit van Amsterdam). pdf nog niet beschikbaar

Geuzebroek, N. (2020). Vondelingen. Het Aalmoezeniershuis in Amsterdam 1780-1830. Hilversum: Verloren.

Keyzer, D. De (2020). De Vondelingen. Gevonden kinderen, heel lang geleden tot vandaag. Antwerpen: Pelckmans.

Wijs-Heijlaerts, K.J. de (2020). Neonaticide: gedragskundige en juridische aspecten. Expertise en Recht, 6, 243-249

Ivanova, D., Wallenburg, I., & Bal, R. (2019). Place-by-proxy: Care infrastructures in a foundling room. The Sociological Review, 67(online), 1-17. doi:10.1177/0038026119868642 pdf

Sluys, A. van der (2019). Alleen op de wereld. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de legalisatie van anoniem bevallen en anoniem afstaan met de WDKB, het IVRK en het EVRM in ogenschouw genomen (masterscriptie, Universiteit van Amsterdam). pdf

Tiggelen, K.B. van (2019). Over een grens: Nederlandse vondelingen uit of naar het buitenland. Tijdschrift voor Veiligheid, 18(2), 45-66. doi:10.5553/TvV/187279482019018002003. pdf | online | bronnen

Wijs-Heijlaerts, K.J. de (2019). Stil Leven – zwanger, maar niet in verwachting. Een forensisch psychologische studie naar neonaticide in Nederland (proefschrift, Tilburg University). online | pdf

Ryck, P. De (2018). (On)gewenste kinderen: Vondelingen in België (masterscriptie, Universiteit Gent). pdf

Tiggelen, K.B. van (2018). De mythe van de Nederlandse vondelingenluiken (1500-1900). Sociologos, 39(2), 87-106. pdf | bronnen

Bastiaen, F. & Baets, L. De (2017). Barbara Camelia (Gent 1830–Geel 1892): verstoten, verkracht, ver... Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, 31(2), 78-87. online

NIDAA (2017). Surprise birth reden dode baby Rotterdam? Kans op onverwachte bevalling groter dan drieling (persbericht). pdf

Tiggelen, K.B. van (2017). Cherchez la femme (presentatie ter gelegenheid van het driejarig bestaan van Stichting Beschermde Wieg). pdf

Werdmuller, A. (2017). (Hoe) kun je vondelingen voorkomen? Jeugdbeleid, 11(1), 29–35. doi:10.1007/s12451-017-0133-2 pdf

Bastiaen, F. & Baets, L. De (2016). Tweederangs kinderen bij de volksklasse: vondelingen uitbesteed in het Aalterse, 1828-1876. Appeltjes van het Meetjesland, 67, 153-204. online

Bastiaen, F. & Baets, L. De (2016). Vondelingen en Aalterse moeder herenigd in 1842: Petrus (1), Petrus (2) en Eugenia Van Volsem. Land van de Woestijne, 39(3), 47-64. online

Bastiaen, F. & Baets, L. De (2016). Aalterse pleeggezinnen voor Gentse vondelingen, 1830-1876. De Levensboom, 29(4), 131-174.

Goverde, N. (2016). De vondeling en zijn afstammingsrecht. Een juridisch onderzoek naar de tegemoetkoming van het recht op leven en het recht op afstamming van het kind bij een invoering van een wettelijke mogelijkheid om anoniem afstand te doen van een kind (masterscriptie, Universiteit van Tilburg). pdf

Houten, S. van (2016). Het medisch beroepsgeheim en het anoniem afstand kunnen doen van je kind (masterscriptie, Universiteit van Amsterdam). pdf

Tiggelen, K.B. van (2016). Vondelingen in Nederland. Actoren en factoren in het naoorlogse debat. Mens en Maatschappij, 91(3), 211-234. doi:10.5117/MEM2016.3.TIGG pdf | journal | bronnen

Universiteit Leiden (2016). Advies kinderrechtenmonitor. Leiden: auteur. pdf

Vlemmix, H. (2016). Anoniem bevallen en anoniem afstand doen bezien in het licht van het IVRK en het EVRM (masterscriptie, Tilburg University). pdf

Bastiaen, F. (2015). Sprokkels uit het rijke Aalterse archief - Van Hoecke? Bienfait! Een Aalterse vondeling, 1827-1828. Land van de Woestijne, 38(1), 21-32. online

Brorens, P.A.M. (2015). De wettelijke (on)mogelijkheid van anoniem bevallen in Nederland (bachelorthesis, Universiteit Maastricht). 37 pp. pdf

Hendrickx, S. (2015). Vondelingenkamers: een schadelijke oplossing voor het kind? Toetsing van de bevoegdheid van de wetgever tot strafbaarstelling van vondelingenkamers aan het schade- en het tolerantiebeginsel van De Roos (masterpaper, Tilburg University). pdf

Tiggelen, K.B. van (2015). Vondelingen in Nederland. Demos, 31(10), 4-7. pdf artikel | pdf journal | bronnen

Tiggelen, K.B. van (2015). Nieuw licht op een dark number. Gegevensverzameling van naoorlogse vondelingen in Nederland. Paper. pdf | bronnen

Tiggelen, K.B. van (2015). Vondelingen ge(her)definieerd. Paper. pdf

Verheugt, A.J. & Wijs-Heijlaerts, K.J. de (2015). Kinderdoding. In: M. Lambregtse-van den Berg, I. van Kamp, & H. Wennink (eds.), Handboek voor psychiatrie en zwangerschap (pp. 287-294). Utrecht: De Tijdstroom.

Wijk, A. van (2015). Kinderen in de Kamer. Een juridisch onderzoek naar de positieve verplichtingen uit het EVRM tot het aanpassen van de Nederlandse strafwetgeving rondom het anoniem achterlaten van een kind in een vondelingenkamer (masterscriptie, Tilburg University). 114 pp. pdf

Denderen, M. van (2014). Anoniem afstand doen van kinderen in Nederland, Frankrijk en België (masterscriptie, Tilburg University). 61 pp. pdf

Konus, G. (2014). Het vondelingenluik. Een onderzoek naar de noodzakelijkheid en rechtmatigheid van het vondelingenluik in Nederland (masterscriptie, Tilburg University). 74 pp. pdf

Muller, B. (2014). Kind zonder stem. Amsterdam: The House of Books. 320 pp. boek | e-boek

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2014). Vondelingenkamer en babyhuis. Den Haag: auteur. pdf | samenvatting

Sieswerda-Hoogendoorn, T. (2014). Forensic pediatric radiology: studies in living and deceased children (proefschrift, Universiteit van Amsterdam). 245 pp. pdf

Callewier, H. (2013). De stadslegende van de "vondelingenschuiven" in het Rijksarchief Kortrijk (Berg van Barmhartigheid). De Gids, 146, 61-65. pdf

Jong-de Kruijf, M.P. de & Vonk, M.J. (2013). Het vondelingenluikje: sympathiek bedoeld, maar een ontoereikende oplossing voor moeder en kind. Ars Aequi, AA20130110, 210-213. pdf

Raad voor de Kinderbescherming (2013). ASAA protocol: Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen. Utrecht: Raad voor de Kinderbescherming. pdf 2013 | pdf 2008

Soerdjbalie-Maikoe, V., Wijs-Heijlaerts, K.J. de, Meijerman, L., Verheugt, A.J., Sieswerda-Hoogendoorn, T., & Maes, A. (2013). Neonaticide: vaak vermoed, zelden bewezen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 157, 1-4. pdf

Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (2013). Strafrechtelijke aspecten van de vondelingenkamer in een babyhuis. Den Haag: auteur. 38 pp. pdf.

Aafke, Anneke, Anne-Lies, Annemarie, Bernadet, Christien (2012). Aan het licht. Leeuwarden: Elikser. 210 pp. boek

Koenraadt, F. (2012). Diagnostiek en daderschap van dames in delinquentie en daaropvolgende detentie. In F. Koenraadt, M. Lancel & B. de Jager (red.), Gewelddadige vrouwen. De schaduwzijde van Venus (pp. 29-56). Oisterwijk: Wolf Legal.

Mölgaard, K. (2012). Anonimiteit – positieve verplichting of schending van kinderrecht? (masterscriptie, Tilburg University). 73 pp. pdf

Werdmuller, A. (2012). Eigen bloed. Den Bosch: Stichting Ambulante Fiom. boek

Wijs-Heijlaerts, K.J. de, Verheugt, A.J., Oei, T.I. (2012). The psyche of women committing neonaticide: A psychological study of women who kill their newborn children. In T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.), Progression in forensic psychiatry (pp. 435-450). Deventer: Kluwer. pdf

Giepmans, E. (2011). Zwanger door incest. Informatie voor hulpverleners over het verwerkingsproces. Brochure. Den Bosch: Stichting Ambulante Fiom. pdf

Koenraadt, F. (2011). Heimwee als thema in pathologie en delinquentie, speciaal in zaken van kinderdoding en brandstichting. In M. Groenhuijsen, S. Kierkels & T. Kooijmans (red.), De forensische psychiatrie geanalyseerd (pp. 95-102). Apeldoorn/Antwerpen/Portland: Maklu.

Molevelt, M. (2011). De geheime moeder. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de verschillen tussen Frankrijk en Nederland aangaande de toekenning van het juridische moederschap (bachelorscriptie, Universiteit Utrecht). pdf

Veldt, M. van der (2011). Slachtoffer of dader? Een onderzoek naar de representatie van neonaticideplegers in de media (bachelorscriptie, Universiteit Utrecht). 58 pp. pdf

Hutsebaut, C. (2010). Kleine zondaars, grote schijnheiligen. Kerk en kinderhandel. Amsterdam: Van Gennep. 254 pp. boek

Koenraadt, F., & Liem. M (2010). Fataal huiselijk geweld. Doding van eigen kind, partner of ouder. Justitiële Verkenningen, 36(8), 100-114.

Liem, M., Vet, R. de & Koenraadt, F. (2010). Filicide followed by parasuicide: A comparison of suicidal and non-suicidal child homicide. Child Abuse & Neglect, 34, 558–562. doi:10.1016/j.chiabu.2010.01.010

Wiel, K. van der (2010). Dit kint hiet Willem. Leiden: Primavera. 227 pp. boek.

Liem, M., Hengeveld, M., & Koenraadt, F. (2009). Domestic homicide followed by parasuicide: A comparison with homicide and parasuicide. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 53(5), 497-516. doi:10.1177/0306624X09334646

Liem, M., Hengeveld, M., & Koenraadt, F. (2009). Kinderdoding gevolgd door een ernstige poging tot zelfdoding. Drie modaliteiten van geweld. Tijdschrift voor Criminologie, 51(3), 262-276.

De La Haye, R. (2008). De eerste Sprokkel heette Joseph. De Maaspost, 31 december 2008, 47. pdf

Koenraadt, F. (2008). Recensie van A.J. Verheugt, Moordouders, 2007. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 63(2), 159-161. pdf

Liem, M., & Koenraadt, F. (2008). Filicide: A comparative study of maternal versus paternal child homicide. Criminal Behaviour & Mental Health, 18, 166-176. doi:10.1002/cbm.695

Liem, M., & Koenraadt, F. (2008). Familicide: a comparison with spousal and child homicide by mentally disordered perpetrators. Criminal Behaviour & Mental Health, 18(5), 306-318. doi:10.1002/cbm.710

Berlo, W. van, Boet A., Giepmans, E., Duuren, W. van, & Wentzel, W. L. (2007). Te zwaar om alleen te dragen. Zwangerschap als gevolg van seksueel geweld is een onzichtbaar probleem. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 62(4), 303-11.

Gestel, H. van (2007). Vondelingen in Den Dungen in de 19e en begin 20e eeuw. Het Griensvenneke, 32(2). pdf

Koenraadt, F., & Liem, M. (2007). Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband. Amsterdam: Dutch University Press. 190 pp.

Koenraadt, F., & Liem, M. (2007). Kinderen (als fataal slachtoffer) van hun ouders. In F. Koenraadt & M. Liem (red.), Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband (pp. 11-30). Amsterdam: Dutch University Press.

Liem, M. & Koenraadt, F. (2007). Homicide-suicide in the Netherlands. A newspaper surveillance study. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 18(4), 482-493. doi:10.1080/14789940701491370

Liem, M., & Koenraadt, F. (2007). Meervoudige doding in het gezin. In F. Koenraadt & M. Liem (red.), Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband (pp. 31-48). Amsterdam: Dutch University Press.

Verheugt, A.J. (2007). Moordouders. Kinderdoding in Nederland. Een klinisch en forensisch psychologische studie naar de persoon van de kinderdoder (doctoraalthesis, Universiteit van Tilburg). Assen: Van Gorcum. 252 pp. boek

Ceûppens, L. (2006). Levensloopanalyse van de Gentse vondelingen uit 1830-1831 (masterscriptie, Universiteit Gent). pdf

Noë, F. (2006). Luca. Amsterdam: Querido. 194 pp.

Brants, Chr., & Koenraadt, F. (2005). Criminaliteit en media-hype. Een terugblik op de publieke beeldvorming rond kindermoord. In G.J.N. Bruinsma, W. Huisman & R. van Swaaningen (red.), Basisteksten in de criminologie I. Aard, omvang en verklaringen (pp. 298-312). Den Haag: Boom.

Koenraadt, F. & Liem, M. (2005). Domestic homicide - an offence at the extreme end of a violent continuum. In I. Westendorf & R. Wolleswinkel (red.), Violence in the Domestic Sphere (pp. 183-198). Antwerpen/Oxford: Intersentia.

Suijkerbuijk, R. (2005). Vondelingen te Houthem. 't Sjtegelke, 12(1), 10-16. pdf

Giepmans, E. (2003). Zwanger door incest: een geheim binnen een geheim. Den Bosch: Fiom.

Dickx, J. (2003). Kinderen van de rekening: de zorg voor wezen, verlaten kinderen en vondelingen in het Brugse (1796-1925)(masterscriptie, Universiteit Gent). online

Koenraadt, F. (2003). Doding van een pasgeborene - een verborgen delict. In M.S. Groenhuijsen & T.I. Oei (red.), Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie (pp. 201-226). Deventer: Kluwer. pdf

Snijders, J. (2003). Een levensgroot probleem: vondelingen. 0|25 Tijdschrift over jeugd, 8(6), 12-17 .

Son-Schoones, N. van, Ensink, B. & Akkerman, M. (2003). Zwangerschap ten gevolge van seksueel geweld. Een pilot-studie bij hulpverleners. Delft: Eburon. 160 pp. boek

Donker, G. & Faber, S. (2000). Literaire kindermoorden bij J.J. Cremer (1827-1880). Groniek, 33(148), 289-306. pdf

Engels, M.-A., Stolker, L., & Maes, M. (2000). Evaluatierapport Zwanger door incest. Groepshulpverlening aan vrouwen die in het verleden zwanger zijn geweest ten gevolge van incest. Den Bosch: Fiom.

Maas, H. (2000). Te vondeling gelegd: Peregrina van de Keer. Het Griensvenneke, 25(1). pdf

Vecht, R. (2000). Munchausen by proxy. Gestoord ouderschap - zieke kinderen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 109 pp.

Boet, A. (1999). Als je er niet over praat, dan bestaat het niet; spreken en zwijgen over zwangerschappen als gevolg van seksueel geweld. Historica, oktober, 16-19. pdf.

Koenraadt, F. (1999). Mannen die doden in het eigen gezin. Een beschouwing over afhankelijke mannen die een kinder- (of partner)doding plegen. In F.A.M. Bakker, F.A.M.M. Koenraadt & A.W.M. Mooij (red.), Om ernstige zaken. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Pieter Baan Centrum (pp. 47-56). Deventer/Gouda: Quint.

Brants, Chr., & Koenraadt, F. (1998). Criminaliteit en media-hype. Een terugblik op de publieke beeldvorming rond kindermoord. Delikt & Delinkwent, 28(6), 542-564.

Ruiter, A. M. de (1998). Ondragelijk? Zwanger als gevolg van seksueel geweld. Utrecht: TransAct. 36 pp.

Boet, A. (1997). Als je er niet over praat, dan bestaat het niet; spreken en zwijgen over zwangerschappen als gevolg van seksueel geweld. Vrouwenbelangen, 62(3), 3-4. pdf

Duuren, W. van, & Heerbeek, J. van (1997). Seksueel misbruikt door je vader; zwanger van je vader. Zwangerschap als gevolg van seksueel misbruik door de biologische vader (eindscriptie). Gouda: auteurs.

Haesen, L. & Purnot, J. (1997). Vondelingen op de stoep of in de draairol. Keerder Kroniek, 1, 130-137. online

Rijsdijk, M. van (1997). Schoentjes van een vondeling. Weert: Van Buuren. 143 pp.

Boet, A. (1996). No-man's Land; spreken en zwijgen over zwangerschappen, als gevolg van seksueel geweld (doctoraalscriptie, Universiteit Utrecht). 110 pp.

Caluwaerts, J. (1996). Vondelingen in Brabant, beknopte historiek en lijst van 'vondeling-families'. In VVF-Info, 19(119), 10-17. Brussel: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

Koster, G. (1995). Vondelingen, wezen en bedelaars. De geschiedenis van Abbekerk-Lambertschaag, 1995, 4-11.

Werigh, K. van (1995). De zaak Sara Beugeltas. Amsterdam/Antwerpen: Arbeiderspers. 208 pp.

Vries, P.R. de (1994). Een moord kost meer levens. Baarn: Fontein. 352 pp.

Alcide, M. (1992). Vondelingen uit Mechelen, ondergebracht in Zemst. Semse Kroniek, augustus 1992, 2-4.

Fiom (1992). (Herziene) nota vondelingen 917/WD. Utrecht: auteur. 19 pp. pdf

Faber, S., & Donker, G. (1991). De ziekelijke zenuwoverspanning van Jannetje J. Een rapport van F.S. Meijers in een Amsterdamse kindermoordzaak uit 1912. In F. Koenraadt (red.), Ziek of schuldig? Twee eeuwen forensische psychiatrie en psychologie (pp. 67-83). Arnhem: Gouda Quint.

Dumoulin, K. (1990). De zorg voor vondelingen en verlaten kinderen te Leuven in de periode 1849-1860: bijdrage tot de studie van de sociale en pedagogische problematiek betreffende het te vondeling leggen of het verlaten van kinderen. Leuven: s.n., 156 pp.

Faber, S. (1990). "Ka, wat doe je boven?" Een paar negentiende-eeuwse kindermoordzaken. Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN), 31(6), 13-16.

Faber, S. (1990). Dienstboden: dieveggen en kindermoordenaressen? In H.A. Diederiks e.a. (red.), Stigmatisering en strafrecht. De juridische positie van minderheden in historisch perspectief (pp. 53-62). Leiden: Leidschrift.

Verheyen, A. (1989). De zorg voor vondelingen en verlaten kinderen te Leuven 1830-1848 (masterscriptie, Katholieke Universiteit Leuven). 213 pp.

Faber, S. (1988). Vrouwen van de rekening. Kindermoordzaken ten tijde van de Republiek te Amsterdam (in het bijzonder in de zeventiende eeuw) en in Friesland. In G. Hekma & H. Roodenburg (red.), Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland, 1300-1850 (pp. 145-167). Nijmegen: SUN.

Huisman, G. & Woude, S. van der (1988). Vrouwmensch Vrouwmensch, hoe bistu hier toe gekoomen? Kindermoord in Friesland in de periode 1700-1811. De vrije Fries, 68, 37-62.

Bastiaen, F. (1987). Joannes Francies Van Aeltre, een vondeling. Land van de Woestijne, 10(4), 13-19.

Gooijer, P. (1987). Koen. Overleven en overlijden. Houten: Unieboek. 96 pp.

Coppens, M., Zijlmans, J., & Lendfers, A. (1986). Nota vondelingen. Utrecht: Fiom.

Ree, F. van (1984). De man die een kind doodde. Een psychiatrische studie. Meppel/Amsterdam: Boom. 163 pp.

Piers, M.W. (1980). Kindermishandeling en kindermoord. Utrecht/Antwerpen: Spectrum. 120 pp.

Faber, S. (1978). Kindermoord, in het bijzonder in de achttiende eeuw te Amsterdam. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 93, 224-240. online

Blom-Verlinden, M. (1972). Vondelingen en bestede kinderen te Gent en Antwerpen, 1750-1850. Annalen van de Belgische vereniging voor hospitaalgeschiedenis, 10, 72-129.

Fiom (1972). Het als vondeling afgeven van een kind ter adoptie. Advies, uitgebracht aan de minister van justitie. Den Bosch: auteur. 9 pp. pdf

Gulikers, J.H.J., & Smeets, M.K.J. (1967). Vondelingen te Maastricht 1814-1823. In E.M.A.H. Delhougne, J.H.J. Gulikers en M.K.J. Smeets (red.), Huldeblijk, Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Jan J.M.H. Verzijl (pp. 47-97). Roermond: Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis. 223 pp.

Carp, E.A.D.E. (1948). Patho-psychologische bijdragen tot de kennis van het moordprobleem. Lochem: De Tijdstroom. 227 pp.

Verdam, J. (1909). Kinderdoodslag en kindermoord (proefschrift Vrije Universiteit). Amsterdam: Portielje. 120 pp. pdf

Dijck, G. van (1908). Eenige Beschouwingen over het misdrijf van Kindermoord (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). Groningen: Van der Kleij. 48 pp.

Ligtenberg, Chr. (1908). De armezorg te Leiden tot het einde van de 16e eeuw (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). Den Haag: Nijhoff. 351 pp. pdf

Royaume de Belgique (1843). Bulletin de la Commission Centrale de Statistique. Brussel: auteur. pdf