Skip to main content

Home

25 mei 1988, babylijkje meisje, Leek

Nieuwsblad van het Noorden, 25 mei 1988: "Babylijkje gevonden"

LEEK — Werknemers van het werkvoorzieningsschap Buwezo hebben vanmorgen by een stortplaats van modder en zand bij het landgoed Nienoord het lijk van een enkele dagen oude baby gevonden. Het lijkje zat in een doos, die in een huisvuilzak was gedaan. Het gaat om een meisje. Niet bekend is, wanneer het kindje is geboren. De Rijkspolitie van Marum is belast met het onderzoek.

Leeuwarder Courant, 26 mei 1988: "Babylijkje gevonden bij Nienoord Leek"

LEEK (ANP) - Werknemers van het werkvoorzieningschap Buwezo in Leek hebben gisteren in een bos bij het landgoed Nienoord in een plastic zak het stoffelijk overschot van een baby gevonden. Het betreft een meisje van enkele dagen oud, aldus een woordvoerder van de rijkspolitie te Groningen De rijkspolitie stelt een onderzoek in. Er zal sectie worden verricht op het stoffelijk overschot.

Limburgsch Dagblad, 26 mei 1988: "Babylijkje"

Werknemers van de werkvoorziening in Leek hebben gisteren in een bos bij het Landgoed Nienoord in Leek in een plastic zak het stoffelijk overschot van een baby gevonden. Het betreft een baby van enkele dagen oud, alduS een woordvoerder van de Rijkspolitie te Groningen.

De Telegraaf, 26 mei 1988: "Babylijkje gevonden"

LEEK, donderdag. In een bos bij het landgoed Nienoord bij Leek is gisteren in een plastic zak het stoffelijk overschot van een baby gevonden. Het betreft een baby van enkele dagen oud, aldus de rijkspolitie te Groningen.

Nieuwsblad van het Noorden, 31 mei 1988: "Onderzoek babylijkje vastgelopen"

LEEK - Zes dagen na de vondst van het lijkje van een pasgeboren baby op het landgoed Nienoord heeft de Rijkspolitie nog steeds geen spoor van de moeder (of vader). "Er zit moeder in nood. We zouden heel graag zien dat zij zich meldt", zegt een politieman. Sectie op het lijkje heeft niet duidelijk kunnen maken of het voldragen meisje dood dan wel levend is geboren en aan welke doodsoorzaak moet worden gedacht. Onbekend is wanneer het kindje is gestorven. Sporen van geweld zijn niet gevonden. Het lijkje lag in een schoenendoos met daarop het merk Otter, die verpakt was in drie over elkaar geschoven en met bruine tape dichtgeplakte vuilniszakken. Waarschijnlijk is de baby (blanke huid, donker haar) rond Pinksteren geboren en dinsdag of woensdag in Nienoord achtergelaten. Niet onmogelijk is dat alles zich een of twee weken eerder heeft afgespeeld. Het naamloze lijkje is inmiddels in Zevenhuizen begraven.

Leeuwarder Courant, 31 mei 1988: "Moeder Leekster babylijkje nog niet gevonden"

LEEK - Zes dagen na de vondst van het lijkje van een pasgeboren baby op het landgoed Nienoord heeft de Rijkspolitie nog steeds geen spoor van de moeder (of vader). "Er zit moeder in nood. We zouden heel graag zien dat zij zich meldt. Er is eventueel nazorg beschikbaar", aldus een van de bij het onderzoek betrokken politiemannen.

Sectie op het lijkje heeft niet duidelijk gemaakt of het meisje dood dan wel levend is geboren en aan welke doodsoorzaak moet worden gedacht. Onbekend is wanneer het kindje is gestorven. Sporen van geweld zijn niet gevonden. Ook is niet meer vast te stellen of het meisje is gestikt. Het lijkje was verpakt in een schoenendoos, die in drie over elkaar geschoven vuilniszakken zat. Waarschijnlijk is de baby (blanke huid, donker haar) voor Pinksteren of tijdens de Pinksterdagen geboren en dinsdag 24 of woensdag 25 mei in Nienoord achtergelaten. Het naamloze lijkje is inmiddels in Zevenhuizen begraven.