Skip to main content

Home

Verantwoording van bronnen

Tiggelen, K.B. van (2016). Vondelingen in Nederland. Actoren en factoren in het naoorlogse debat. Mens en Maatschappij, 91(3), 211-234. doi:10.5117/MEM2016.3.TIGG

Literatuur

Damstra-Wijmenga, S.M.I. (1969). Een enquête onder bij abortus provocatus betrokken vrouwen. Medisch Contact, 24(33), 911-913. pdf

Fiom (1972). Het als vondeling afgeven van een kind ter adoptie. Advies, uitgebracht aan de minister van justitie. Den Bosch: auteur. 9 pp. pdf

Fiom (1992). Herziene nota vondelingen. Utrecht: auteur. pdf

Lewin, K. (1952). Field theory in social science: Selected theoretical papers. Londen: Tavistock.

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2014). Vondelingenkamer en babyhuis. Den Haag: auteur. pdf

Resnick, P.J. (1970). Murder of the newborn: A psychiatric review of neonaticide. American Journal of Psychiatry, 126(10), 1414-1420. doi:10.1176/ajp.126.10.1414 online

Sherr, L., Mueller, J., & Fox, Z. (2009). Abandoned babies in the UK - a review utilizing media reports. Child care, health and development, 35(3), 419-430. doi:10.1111/j.1365-2214.2009.00952.x pdf

Terre des Hommes (2015). Daten und Fakten. Tot bzw. Ausgesetzt-lebend aufgefundene Neugeborene in Deutschland [2006-2014]. Osnabrück: auteur. pdf

Tiggelen, K.B. van (2015a). Nieuw licht op een dark number. Gegevensverzameling van naoorlogse vondelingen in Nederland. Paper. pdf | bronnen

Tiggelen, K.B. van (2015b). Vondelingen ge(her)definieerd. Paper. pdf

Kranten

Limburgsch dagblad (1967, 15 juli). Reactie op uitlating van Groningse arts: “Ook te vondeling leggen is misdrijf”. online

Limburgsch dagblad (1972, 28 oktober). Te vondeling leggen geen alternatief voor abortus. online

Nieuwsblad van het Noorden (1983, 14 december). Vondelingen. online

Nieuwsblad van het Noorden (1992, 28 augustus). Om ongehuwde moeder te helpen. Groninger arts gaf ooit zelf een kind als vondeling aan. online

Reformatorisch Dagblad (2005, 7 juni). Babyluikje kan laatste redmiddel zijn. online

Telegraaf, De (1978, 7 maart). Plan FIOM: “Leg baby’s legaal te vondeling”. online

Vergouwe, H. (1974). Lieve mensen… In: Het Vrije Volk, 7 december 1974. online

Vrije Volk, Het (1967, 8 juli). Actie Groningse arts: Leg ongewenste baby maar op mijn stoep. online

Vrije Volk, Het (1967, 12 juli). “Leg vondelingen maar op mijn stoep”. Groningse arts krijgt veel reacties. online

Vrije Volk, Het (1978, 7 maart). Vondelingendepot voorkomt ellende. online

Waarheid, De (1972, 20 april). Het abortuswetsontwerp van Van Agt en Stuyt. De ongeboren vrucht en de onverdraagzaamheid 1. online

Waarheid, De (1983, 28 februari). FIOM vraagt om legale plek voor vondelingen. online

Tweede Kamer

Tweede Kamer (1971). Kamerstuk II 1976/77, 14 167, nr. 1-2. Ontwerp van wet, Wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, strekkende tot invoering ten behoeve van minderjarige moeders van de mogelijkheid tot meerderjarigverklaring en ten behoeve van moeders van niet-erkende onwettige kinderen van de mogelijkheid tot het doen van afstand van ouderrechten.

Tweede Kamer (1980a). Kamerstuk II 1979/80, 16 104, nr. 1-2. Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (te vondeling leggen).

Tweede Kamer (1980b). Kamerstuk II 1979/80, 16 104, nr. 3. Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (te vondeling leggen).

Tweede Kamer (1984a). Aanhangsel Handelingen II 1983/84, nr. 405. Vragen van het lid Cornelissen (C.D.A.) over wetgeving, met betrekking tot het te vondeling leggen.

Tweede Kamer (1984b). Kamerstuk II 1983/84, 16 104, nr. 6. Brief van de Minister van Justitie, houdende intrekking van het ontwerp van wet, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (te vondeling leggen).

Tweede Kamer (2003). Aanhangsel Handelingen II 2002/03, nr. 1759. Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bureau Jeugdzorg te Amsterdam.

Tweede Kamer (2009). Aanhangsel Handelingen II 2009/10, nr. 779. Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het te vondeling leggen van baby’s.

Tweede Kamer (2013a). Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 1748. Vragen van de leden Van der Burg, Van Oosten en Tellegen (allen VVD) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opening van een babyhuis met vondelingenkamer te Dordrecht […]. Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tweede Kamer (2013b). Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 1747. Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opening van een babyhuis met vondelingenkamer te Dordrecht […]. Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tweede Kamer (2015). Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2972. Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het toenemende aantal vondelingenkamers (ingezonden 19 juni 2015). Antwoord van Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 22 juli 2015).

Persoonlijke correspondentie

J. Aalders, 17 juni 2015.

P. Resnick, 12 februari 2016.

A. Stoker, 18 januari 2015.

Overige

Mooi, H. (2003). Vondelingen. S.l.: gedichten.nl

Muller, B. (2014). Kind zonder stem. Amsterdam: The House of Books.

Rechtbank Utrecht (2010). LJN BN0936, 16/711830-09, 12-07-2010.

Verenigde Naties (1989). VN-Kinderrechtenverdrag. Genève: auteur.

Verenigde Naties (2015). Concluding observations on the fourth periodic report of the Netherlands. Genève: auteur.

Addendum

p. 212: "Resnick, 1970, 54" moet zijn "Resnick, 1970, 1419"

p. 218: "Dit decreet is nog steeds van kracht in België" moet zijn "Dit decreet is mogelijk nog steeds van kracht in België"

p. 227: "Kinderrechterverdrag" moet zijn "Kinderrechtenverdrag"