Skip to main content

Home

PERSBERICHT
Analyse naoorlogs vondelingendebat: Nederlandse vondelingensituatie verschuift naar Duits gedogen

Het naoorlogse politieke en publieke debat over vondelingen concentreert zich op het al dan niet aanbieden van speciale voorzieningen voor kinderen (zoals een vondelingenluik) en moeders (zoals anonieme bevalling). Het artikel 'Vondelingen in Nederland - Actoren en factoren in het naoorlogse debat' in het wetenschappelijk journal Mens en Maatschappij van deze maand verkent drie onderzoeksvragen om inzicht te geven in de huidige posities binnen Nederland. Op de eerste plaats welke actoren en factoren vorm gaven aan het vondelingendebat. Op de tweede plaats hoe publieke, politieke en andere actoren zich verhielden en verhouden tot deze factoren en elkaar. En ten derde hoe deze posities en mogelijke positieveranderingen kunnen worden verklaard. De resultaten laten zien dat het aantal actoren door de tijd heen is toegenomen. In eerste instantie zijn vier sleutelfactoren geïdentificeerd die bepaalde periodes en posities markeren. Dit zijn de risico's voor kinderen en moeders (vanaf 1967), het belang van afstammingsinformatie (1984), de installatie van vondelingenluiken in buurlanden (1999) en de introductie van vondelingenkamers (2011). Verdere analyse wees uit dat abortuswetgeving eveneens een cruciale, vijfde factor was in de begindagen van het debat (1967-1984). Op basis van deze ontwikkelingen is het niet ondenkbaar dat de Nederlandse situatie sterk zal gaan lijken op het Duitse model: wettelijk niet toestaan, in praktijk wel gedogen. Download het artikel via < a href="http://www.ingentaconnect.com/contentone/aup/mem/2016/00000091/00000003/art00003">Mens en Maatschappij.

Over het NIDAA
Het Nederlandse Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA) is het onafhankelijke, niet-politieke en niet-religieuze kenniscentrum over de vier vormen van anoniem afstand doen: te vondeling leggen, babydoding, zusmoederschap (baby wordt aangegeven als het nieuwe broertje/zusje binnen het eigen gezin), en illegale opneming (baby wordt aangegeven als het nieuwe kind in een ander gezin).

Cordialement, Kerstin van Tiggelen
(dr. K.B. van Tiggelen MBA)

Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA)
Netherlands Institute for the Documentation of Anonymous Abandonment (NIDAA)

Golfresidentie 119, NL-8251 NS Dronten, The Netherlands
T (+31) 321 - 31 11 61, I www.nidaa.nl, E info@nidaa.nl

Kerstin van Tiggelen directly:
E kerstin.van.tiggelen@nidaa.nl
M mobile (+31) 6 - 51 35 08 97
I kerstinvantiggelen.nl