Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

7 juli 1971, vondeling Monica Yvonne Ragnulda, Den Haag

Het Vrije Volk, 8 juli 1971 "Monica's moeder is gevonden"

(Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG — De moeder van Monica is gevonden. Het is een 24-jarige ongehuwde vrouw, uit Paramaribo, die uit wanhoop over haar levensomstandigheden het kind heeft verlaten. De 2-jarige Monica werd gisteren aan het eind van de middag dwalend in het grote Haagse Zuiderpark is gevonden. Ze kon niet zeggen hoe ze heette en waar ze woonde. Na een uitgebreide speurtocht vond de Haagse politie een crèche waar men Monica kende. Toen was de moeder snel gevonden. Deze, R. M. V., is zes jaar in Nederland. Ze woonde met haar kind in een optrekje dat de politie omschrijft als 'bepaald ongeschikt voor een moeder met kind'.

De vrouw kon geen baan krijgen en ontving, volgens haar zeggen, ook geen geldelijke bijstand van enige instelling. Om haar kind een beter leven te bezorgen, besloot zij het te vondeling te leggen. Ze bracht het naar het Zuiderpark, en ging toen weg.

De politie vond haar in het optrekje. Ze werd meegenomen — niet alleen voor verhoor, maar ook omdat de politiemannen haar niet in dat erbarmelijke hok wilden laten. Ze heeft een bed op het politiebureau gekregen. Van verhoor kon gisteravond niets komen: de vrouw is nog totaal overstuur van haar wanhoopsdaad. Vandaag zou zij voor de officier van Justitie worden geleid. Een woordvoerder van de Haagse politie: 'Zolang moeten we haar als verdachte beschouwen, maar we weten niet goed wat we met haar moeten doen. Het lijkt ons meer een zaak voor Sociale Zaken en een maatschappelijk werkster dan voor ons.' Monica is inmiddels ondergebracht in het Leger des Heilstehuis 'Vliet en Burgh'.

[fotobijschrift] Monica lacht alweer breed naar iedereen, vanaf de arm van een tijdelijke pleegmoeder. De schrik van het verlaten worden lijkt vergeten.

Nieuwe Leidsche Courant, 8 juli 1971 "Radeloze vrouw laat kind in park achter"

Van een verslaggever. DEN HAAG - De moeder van een tweejarig meisje dat dinsdagavond rond 7 uur alleen in het Haagse Zuiderpark werd aangetroffen is opgespoord. De vrouw, de 24-jarige ongehuwde R. M. V. uit Den Haag, is in de loop van gisteren - na enkele tips - door de politie aangehouden.

Tegenover de politie heeft zij verklaard dat maatschappelijk zorgen haar ertoe hadden gebracht haar dochter Monica Yvonne Ragnulda genaamd, aan haar lot over te laten. Zij stelde geen woning te hebben en geen geld. Zij zou van geen enkele instantie geldelijke steun ontvangen.

De vrouw werd aangehouden in een onderkomen, dat volgens de politie voor een vrouw met kind nauwelijks als woonruimte aangemerkt kan worden. Vandaag zou worden beslist wat er met de vrouw zal gebeuren. Afgelopen nacht is zij - ook al omdat woonruimte ontbreekt - op het politiebureau verbleven. Monica blijft volgens de politie voorlopig in het Leger des Heilstehuis Vliet en Burgh in Voorburg, waar zij heen was gebracht, nadat zij door de beheerder van de rolschaatsbaan in het Zuiderpark, de heer Frenco, was gevonden.

De Telegraaf, 8 juli 1971 "Kind te vondeling gelegd - Wanhoopsdaad van moeder (24)"

Van onze Haagse redactie. DEN HAAG, donderdag. De 24-jarige ongehuwde moeder, R. M. V. uit Den Haag werd gisteravond in enkele tips na de verspreiding van een foto en het signalement van een 2-jarig kind door de kinderpolitie gearresteerd. Ze bekende de moeder te zijn van de tweejarige Monica V. het meisje dat dinsdagavond in het Haagse Zuiderpark verlaten werd aangetroffen.

Ze vertelde dat ze haar kind te vondeling had gelegd omdat ze door gebrek aan geld en door huisvestingsmoeilijkheden volkomen in de put was geraakt. Zij hoopte dat het meisje door iemand gevonden zou worden en een liefdevol tehuis zou krijgen. Zelf woont ze op een zeer klein en schamel ingericht zolderkamertje in Den Haag. Haar magere sociale uitkering was deze week stopgezet. De Haagse politie heeft het de overspannen vrouw gisteravond niet al te moeilijk gemaakt en haar vannacht onderdak gegeven. „We willen een beetje op haar letten", aldus een: woordvoerder. „Als je eenmaal zo'n wanhoopsdaad begaat heb je wel enige bescherming nodig." Monica werd dinsdagavond omstreeks zeven uur door een ouder echtpaar verlaten aangetroffen op de speelweide van het Haagse Zuiderpark. Het kind zei dat ze „Talo" heette en dat mama in een auto was weggegaan. Mevrouw N. Fresco, de eigenares van het restaurant bij de rolschaatsbaan van het Zuiderpark belde de politie. Ze zegt: „Het leek me toe dat het meisje meer dan een uur rondgedwaald had. Ze was doodmoe, toen ik 'r op mijn schoot nam vlijde ze haar hoofdje tegen me aan en wilde gaan slapen. De Haagse politie bracht Monica, toen zich gistermorgen nog steeds niemand gemeld had, naar het kindertehuis Vliet en Bergh van het Leger des Heils in Voorburg.

[fotobijschrift] De tweejarige Monica Ragnulda op de arm van een verzorgster van het Leger des Heils.

De Telegraaf, 9 juli 1971 "Moeder van vondelinge weer vrij "

Van onze Haagse redactie. DEN HAAG, vrijdag. De 24-jarige Surinaamse R. M. V.,. de ongehuwde moeder die haar dochtertje Monica (2) in Den Haag te vondeling legde, is op last, van de officier van Justitie in vrijheid gesteld. Ze heeft te kennen gegeven afstand van haar dochter te willen doen. Het meisje zal voorlopig in het kindertehuis Vliet en Bergh van het Leger des Heils in Voorburg blijven. Daarna zal ze aan de Raad voor de Kinderbescherming worden toevertrouwd, die een pleeggezin voor haar zal zoeken. De vrouw, die woensdagavond werd gearresteerd nadat Hagenaars, de opsporingsfoto van haar dochtertje hadden herkend, liet zich door de Haagse kinderpolitie niet tot andere gedachten brengen. Ze bleef bij haar standpunt dat haar inkomen (ze is verpleeghulp in een ziekenhuis en af en toe ontvangt zij een sociale uitkering) niet voldoende kan zijn om een kind op te voeden. Ze maakte op de politie de indruk geen berouw te hebben van haar daad. Mevr. R. M. V. blijft voorlopig ter beschikking van de Justitie. Ze zal zich binnenkort moeten verantwoorden. Gistermiddag werd ze door een familielid bij de kinderpolitie afgehaald. Inmiddels hebben andere familieleden van haar de politie gevraagd, het kind te mogen adopteren.