Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

5 november 1971,

Het Vrije Volk, 8 november 1971: "Babylijkje uit Rotte gehaald"

(Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM — In het water van de Rotte is het lijkje van een pasgeboren baby, een jongetje, gevonden. Het lijkje werd vrijdagmorgen aangetroffen ter hoogte van pand 26 aan dè Bergse Rechter Rottekade. Ieder die meent hierover inlichtingen te kunnen verstrekken wordt verzocht contact op te nemen met bureau Zeden- en Kinderpolitie, telefoon 143144, toestel 3624.