Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

25 juni 1973, babylijkje meisje, Terheijden

De Telegraaf, 27 juni 1973: "Pasgeboren kind vermoord in plas water gevonden"

Van een onzer verslaggevers. TERHEYDEN, woensdag. Achter een kwekerij in het Brabantse plaatsje Terheyden werd maandagmorgen het lijkje gevonden van een pasgeboren baby. Het kind was naakt en had al enkele weken in een aantal plastic zakken gewikkeld in een plas water gelegen. Sectie op de stoffelijke resten van het meisje wezen uit dat er sprake was van een misdrijf. De rijkspolitie beschikt niet over aanknopingspunten en verzoekt ieder die inlichtingen kan geven zich te wenden tot het districtsbureau in Breda: 01600-24601.

Nederlands Dagblad, 28 juni 1973: "Babylijkje gevonden"

BREDA — Achter de kwekerij van de familie Hamers in Terheyden is het lijkje gevonden van een pasgeboren meisje. Dit heeft de rijkspolitie in Breda meegedeeld. Het lijkje was verpakt in een aantal plastic zakken en moet minstens een week in een plas achter één van de kassen hebben gelegen. De rijkspolitie van Terheyden, de districtsrecherche van de rijkspolitie in Breda en de technische recherche van de rijkspolitie Den Bosch hebben een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de herkomst van de baby.