Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

15 februari 1978, babylijkje meisje, Roogat

Het vrije Volk, 18 februari 1978: "Babylijkje in vaart"

ASSEN - In de Hoogeveense Vaart bij Roogat (gemeente Den Wijk) is gistermiddag het lijkje van een pasgeboren baby gevonden. Het hoofd en de rest van het lichaam dreven los van elkaar in het water, en de navelstreng was nog niet verwijderd. Een rechercheteam heeft de zaak in onderzoek. De patholoog-anatoom dr. Zeldenrust zou vandaag sectie verrichten. De politie heeft er voorlopig nog geen idee van hoe en waar het kind in het water terecht is gekomen. Wel staat vast dat de dode baby al enkele dagen in de vaart lag. Of het hoofd pas in het water van de rest van het lichaam gescheiden is of al eerder weet de politie niet. De Hoogeveense Vaart wordt ter hoogte van de vindplaats druk bevaren; dus het lijk kan door een scheepsschroef onthoofd zijn.

De Telegraaf, 16 februari 1978: "Babylijkje in vaart gevonden"

Van een onzer verslaggevers. DE WIJK, donderdag. In de Hoogeveense Vaart bij Roogat (gemeente De Wijk) in Drenthe is gisteren het stoffelijk overschot van een pasgeboren baby gevonden. Het hoofdje was nagenoeg van de romp gescheiden en de navelstreng nog niet verwijderd. Rechercheurs van het districtsbureau Assen hebben nog geen enkel houvast inzake wat en vooral wie er schuil gaat achter de gruwelijke moord. Uit het eerste onderzoek leidt de politie af dat de baby al sedert enkele dagen in het water moet hebben gelegen. Dat het hoofdje nagenoeg van het lichaampje is gescheiden kon veroorzaakt zijn door een scheepsschroef. Dit deel van de Hoogeveense Vaart wordt druk bevaren. De gruwelijke ontdekking werd gedaan door Rijkspolitiemensen uit De Wijk tijdens een surveillance. Zij meenden een verdacht voorwerp te zien drijven. Dr. Zeldenrust zal vandaag in het dekenhuis te Meppel sectie verrichten.

Nieuwsblad van het Noorden, 16 februari 1978: "Babylijkje in vaart"

(Van een onzer verslaggevers) In de Hoogeveensche Vaart bij Rogat (gemeente De Wijk) vonden surveillerende Rijkspolitiemensen gistermiddag het lijkje van een pasgeboren baby. Het hoofdje was van de romp gescheiden (en werd later door mensen van Provinciale Waterstaat in het water gevonden) en de navelstreng was nog niet verwijderd. Het lijkje zat ingevroren in het ijs en moet er al enkele dagen hebben gelegen. Een lichaamsdeeltje stak boven het ijs uit. De patholoog-anatoom dr. Zeldenrust heeft inmiddels sectie verricht. Meteen na de vondst heeft de groep Ruinerwold van de Rijkspolitie samen met de districtsrecherche uit Assen de omgeving doorzocht op mogelijke aanwijzingen. De Rijkspolitie in Drenthe vraagt iedereen die inlichtingen kan geven zich te melden, tel. 05920-17888.

Het Vrije Volk, 17 februari 1978: "Dode baby in auto geboren?"

(Van een onzer verslaggevers). ASSEN ~ De politie vermoedt dat de baby die dood uit de Hoogeveense Vaart is gevist, zondagavond geboren is in een auto die toen in de buurt stond van de plek waar het lijkje is gevonden. Uit die wagen klonk volgens mensen die in de buurt van de vindplaats wonen hulpgeroep van een vrouw. De auto stond op ongeveer 500 meter van de sluis van Roogat, waar het lijkje woensdagmiddag werd ontdekt. Het kind, een meisje, had geen kleren aan, en de navelstreng was niet afgebonden. Het hoofd was gescheiden van de rest van het lichaam. Over de manier waarop dat is gebeurd bestaat nog onzekerheid. IJsschotsen of een scheepsschroef kunnen de onthoofding teweeg hebben gebracht, maar de politie sluit niet uit dat er mensenhanden aan te pas zijn gekomen. Vandaag onderzoeken duikers de bodem van de vaart.

Leeuwarder Courant, 17 februari 1978: "Pasgeboren baby onthoofd in vaart gevonden | Nog weinig licht in zaak babylijkje"

ASSEN - Omwonenden hebben zondagavond op de weg tussen het Drentse Roogat en Knijpe hulpgeroep van een vrouw gehoord. Dat is een van de weinige gegevens waarover de Rijkspolitie in Assen beschikt sinds de vondst van een babylijkje in de Hoogeveense Vaart woensdagmiddag. Het geschreeuw kwam volgens de politie uit een auto. Die heeft ongeveer vijfhonderd meter gestaan van de sluis van Roogat, waar het lichaampje werd gevonden. De pasgeboren baby was een meisje. De navelstreng was nog aanwezig en de politie vermoedt dat het kind in de auto geboren is. Het had geen kleren aan. Sectie heeft uitgewezen dat de baby praktisch onthoofd is. Dat kan gebeurd zijn door een scheepsschroef of door ijsschotsen, maar de Rijkspolitie sluit een misdrijf niet uit.

De Telegraaf, 17 februari 1978: "Gevonden lijkje is van in auto geboren baby?"

Van een onzer verslaggevers. DE WIJK, vrijdag. Volgens het rechercheteam van het districtsbureau Assen is de pas geboren baby (meisje) waarvan het stoffelijk overschot woensdagmiddag in de Hoogeveensevaart bij Rogat (gemeente De Wijk) in Drenthe werd gevonden in een personenauto ter wereld gekomen en daarin ook om het leven bracht. De politie leidt dit onder andere af uit getuigeverklaringen van omwonenden die op een laat tijdstip langs de vaart in de omgeving van de sluis, waar de baby werd vonden, een auto hebben waargenomen. Uit de auto zou volgens deze getuigen ook hulpgeroep van een vrouw hebben geklonken.

Nieuwsblad van het Noorden, 17 februari 1978: "Hulpgeroep uit auto bij plek waar babylijkje is gevonden"

Uit een auto die zondagavond vlakbij de plek stond waar woensdag in de Hoogeveensche Vaart bij Rogat (gemeente De Wijk) een babylijkje is gevonden, is geschreeuw of hulpgeroep van een vrouw gehoord. Dit is uit het eerste onderzoek van de Rijkspolitie in Drenthe gebleken. De auto stond met de lichten aan op de weg Rogat-De Knijpe, draaide later en keerde terug. Uit sectie van de patholoog-anatoom dr. Zeldenrust is gebleken dat de baby, een meisje, wel heeft geleefd. Hij kon de juiste doodsoorzaak niet vaststellen. Het hoofdje was van de romp gescheiden. Dit moet zijn gebeurd nadat de baby was overleden. Dit kan zijn veroorzaakt door een scheepsschroef — tot maandag is er in de Hoogeveensche Vaart gevaren — of door ijsschotsen. De politie sluit niet uit, dat de baby in de auto is geboren. De navelstreng was nog aanwezig en het kindje had geen kleren aan. Vandaag gaan duikers de bodem van de vaart onderzoeken.

Leeuwarder courant, 8 maart 1978: "Moeder en dochter gearresteerd wegens doden van baby"

ASSEN - De 22-jarige ongehuwde serveerster J. V. uit het Drentse De Wijk en haar 53-jarige moeder zijn door de rijkspolitie gearresteerd op verdenking van moord op een baby. Het lijkje van hel pasgeboren kindje, een meisje, werd op 15 februari in de Hoogeveense Vaart bij Rogat gevonden. De serveerster, die in Meppel op kamers woonde, heeft toegegeven, dat zij op 5 januari van het kind is bevallen. Ze had daarvoor geen voorbereidingen getroffen en heeft geen medische begeleiding gehad. De baby werd 's middags geboren. De moeder heeft tegenover de politie verklaard dat zij 's avonds bij haar dochter op bezoek was en de baby toen dood op bed zag liggen. De baby is door haar in een plastic zak gestopt. Daarna reed zij per auto naar de Hoogeveense Vaart en gooide het pakketje in het water. De politie beschouwt beide vrouwen als verdachten. In hun verklaringen zitten nogal wat tegenstijdigheden. Het sectierapport van dr. Zeldenrust zegt dat de baby geleefd heeft na de geboorte. Het kind moet zijn gedood door een klap met een hard voorwerp op de schedel. De serveerster heeft in haar omgeving altijd ontkend dat zij zwanger was. Tijdens het verhoor zou ze hebben verklaard: "Ik vind 't eigenlijk helemaal niet erg om een kind te krijgen".

Het Vrije Volk, 9 maart 1978: "Grootmoeder en moeder dode baby in arrest"

(Van een onzer verslaggevers). DE WIJK - De politie heeft twee vrouwen uit het Drentse De Wijk aangehouden op verdenking van moord op een baby. Het zijn de 22-jarige ongehuwde serveerster J. V. en haar moeder J. V. -K., 53 jaar. Het lijkje van het pasgeboren meisje werd enkele weken geleden gevonden in de Hoogeveense Vaart. Sectie wees uit, dat de baby levend ter wereld was gekomen en gedood moet zijn door een klap met een hard voorwerp op de schedel. De serveerster verklaarde tegenover de politie dat ze op 5 januari was bevallen van het kind. Volgens haar moeder was, toen zij 's: avonds op bezoek kwam bij haar dochter, de baby al dood. Zij zou haar dood op bed hebben zien liggen. De grootmoeder heeft het lijkje toen in een plastic zak gedaan en is ermee naar de Hoogeveense Vaart gereden om het in het water te gooien. Onduidelijk is wie de baby gedood heeft. De serveerster heeft altijd tegenover haar omgeving ontkend dat ze zwanger was. Bij de bevalling was geen dokter aanwezig en ze had er geen voorbereidingen voor getroffen.