Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

6 augustus 1979, babylijkje jongetje, Den Dolder

Nieuwsblad van het Noorden, 6 augustus 1979: "Babylijkje op spoorbaan"

Op de spoorbaan vlakbij het station Den Dolder (gemeente Soest) is vanmorgen het lijk van een pasgeboren baby gevonden. De navelstreng was nog niet afgebonden. De spoorwegrecherche vermoedt, dat het kind via het toilet van een van de treinen die op het traject Utrecht-Amersfoort vóór de stoptrein passeerden, op het spoor is terechtgekomen.

Leeuwarder Courant, 7 augustus 1979: "Lijkje pasgeboren kind afkomstig uit express-trein"

UTRECHT - Het lijkje van een pasgeboren baby, dat gisteren tussen de rails werd gevonden op jet baanvak Soest-Den Dolder, is vermoedelijk afkomstig uit de Scandinavië Express. De machinist van de volgende trein zag iets op de rail liggen en waarschuwde de chef van het eerstvolgende station. Toen men op onderzoek uitging, werd het kind gevonden. Het bleek een pasgeboren jongetje te zijn.

De spoorwegrecherche probeert nu achter de identiteit van de vrouw te komen die in de express-trein waarschijnlijk op het toilet bevallen is en haar kind vervolgens heeft doorgespoeld. Dr. Zeldenrust zal in 't gerechtelijk laboratorium te Rijswijk nagaan, of de baby in de trein om het leven is gebracht dan wel is overleden als gevolg van de val uit de trein.

Het vrije Volk, 7 augustus 1979: "Lijkje pasgeboren baby op spoorbaan"

(Van een onzer verslaggevers) DEN DOLDER - Tussen de spoorrails, vlak vóór het station Den Dolder bij Soest, is gisteren het lijkje van een pasgeboren baby gevonden. Het kind moet kort voor de vondst, ter wereld gekomen zijn. De navelstreng was nog niet afgebonden. Volgens de spoorwegrecherche staat vrijwel vast dat de baby geboren is op het toilet van de Scandinavië Express die kort daarvoor Den Dolder was gepasseerd. De moeder heeft het kind vermoedelijk via het toilet op de spoorbaan laten vallen. De vondst werd gisteren gedaan, nadat de machinist van de stoptrein Utrecht-Amersfoort meldde iets. vreemds op de spoorbaan te hebben zien liggen. Vrijwel onmiddellijk daarna werden politie en douane in Oldenzaal, aan de Nederlands- Duitse grens gealarmeerd, die de express-trein doorzochten maar de moeder niet konden vinden. Volgens de spoorwegrecherche is het heel goed mogelijk dat de moeder uitgestapt is in Amersfoort of Hengelo.

De Waarheid, 8 augustus 1979: "Babylijkje op spoorbaan"

Op de spoorbaan vlakbij het station Den Dolder (gemeente Soest) is maandag het lijkje van een baby gevonden. De eerste melding was afkomstig van de machinist van een stoptrein Utrecht—Amersfoort. Bij nader onderzoek bleek het om een pasgeboren kind te gaan, de navelstreng was nog niet afgebonden. Later deelde een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen mee, dat inmiddels met vrij grote zekerheid is vastgesteld dat het kind uit de Scandinavië-expres afkomstig is. Bij een onderzoek aan de Nederlands-Duitse grens is de moeder echter niet gevonden. Zij kan ook in Amersfoort of Hengelo zijn uitgestapt

De Telegraaf, 8 augustus 1979: "Baby stierf door val uit trein"

Van onze speciale verslaggever. SOEST, woensdag. Sectie van dr. Zeldenrust heeft gisteren uitgewezen, dat de pas geboren baby, die maandagochtend door een toilet van de Scandinavië Express is gespoeld, na de bevalling moet hebben geleefd. Schedel en nekletsel wijzen erop dat de baby, een jongetje, werd gedood door de val uit de rijdende trein. Het onderzoek van de Soester recherche, onder leiding van adjudant W. ter Haar en de spoorwegrecherche strekte zich gisteren ook uit tot Hoek van Holland, waar de moeder van het kind mogelijk op de Scandinavië Express is gestapt. Maandagochtend 8.28 uur vertrok de express, die aansluiting heeft op de Harwichboten van de maatschappij Zeeland, uit de Hoek naar Duitsland en Kopenhagen. In ons land stopt de trein alleen op de stations Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Hengelo. De moeder moet volgens de theorie van de recherche voor en na de bevalling geruime tijd op het afgesloten toilet hebben verbleven. Terwijl de baby tussen Den Dolder en Soest tussen de rails terecht kwam, heeft de moeder getracht sporen te verwijderen: daarop wijst bebloed toiletpapier, dat na Amersfoort langs de rails is gevonden. Bij een onderzoek onder het Wagon Lits-personeel van de trein en overige spoorwegbeambten en leden van de Koninklijke Marechaussee uit Oldenzaal is niemand te voorschijn gekomen, die iets verdachts is opgevallen. De hoop van de recherche is thans vooral gevestigd op passagiers, die kunnen hebben opgemerkt, dat een jonge vrouw, al of niet vergezeld van derden, lange tijd de coupé heeft verlaten. Eventuele getuigen gelieven te bellen: 02155- 19444.