Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

14 juli 1981, babylijkje meisje, Weert

Nieuwsblad van het Noorden, 15 juli 1981: "Moeder aangehouden in verband met baby-moord"

De politie van het Limburgse Weert heeft gisteren een dertigjarige vrouw aangehouden. Volgens de politie moet zij meer weten over de moord van haar pasgeboren dochtertje. Het lijk van het kind werd onlangs door buren van de vrouw in Weert gevonden.

Leeuwarder courant, 15 juli 1981: "Moeder van dood aangetroffen baby aangehouden"

WEERT - De politie van het Limburgse Weert heeft gisteren een ongeveer 30-jarige vrouw aangehouden. Volgens de politie moet zij meer weten over de dood van haar pasgeboren dochtertje dat onlangs door buren van de vrouw werd gevonden. Nader onderzoek moet uitwijzen of het kindje is omgekomen op een gewelddadige manier of door verwaarlozing. Het lijkje verkeerde al in vergaande staat van ontbinding. In het belang van het onderzoek wilde de politie de identiteit van de vrouw niet bekendmaken.

De Telegraaf, 15 juli 1981: "Vrouw in arrest na vinden dode baby"

Van een onzer verslaggevers. WEERT, woensdag. Na de vondst van een dode baby op een achterpad van de Mag dalenas traat in Weert, heeft de politie de 28-jarige alleenwonende Maria J., uit die straat, aangehouden. Zij wordt ervan verdacht de moeder te zijn van het meisje, dat ongeveer zes dagen geleden moet zijn geboren, waarvan geen geboorteaangifte is gedaan, en waarvan nog evenmin bekend is of ze door verwaarlozing of gewelddadigheid om het leven is gekomen. De 28-jarige vrouw is gescheiden en wordt gekwalificeerd als geestelijk zwakbegaafd. Gisteren heeft zij de politie van Weert geen mededeling gedaan of het kind wel van haar was, en hoe het is gestorven. De baby werd door buurtgenoten gevonden in het groen langs het garagepad, en moet daar zijn neergelegd omdat het lichaampje binnenshuis niet meer te houden was. Vandaag zal sectie worden verricht om de doodsoorzaak vast te kunnen stellen.

De Telegraaf, 16 juli 1981: "Moeder dode baby op vrije voeten"

WEERT, donderdag. In overleg met de officier van justitie in Roermond heeft de gemeentepolitie van Weert de moeder van een dode baby weer op vrije voeten gesteld. Aanleiding tot de vrijlating vormde onder meer het feit dat sectie op het lijkje van de baby heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een gewelddadige dood. Wel is komen vast te staan dat de baby is overleden door verwaarlozing en onzorgvuldige verzorging. (A.N.P.)

Limburgsch dagblad, 16 juli 1981: "Moeder dode baby weer op vrije voeten"

WEERT - In overleg met de officier van justitie in Roermond heeft de gemeentepolitie van Weert de moeder van een dode baby weer op vrije voeten gesteld. Dat heeft korpschef mr. H. van Osta gisteren meegedeeld. Aanleiding tot de vrijlating vormde onder meer het feit dat sectie op het lijkje van de baby heeft uitgewezen dat er geen spreke is van een gewelddadige dood. Wel is komen vast te staan dat de baby is overleden door verwaarlozing en onzorgvuldige verzorging. Aan de hand van het opgemaakt proces-verbaal alsmede van rapporten van reclassering en van een psychiater wordt door de officier van justitie bekeken of al dan niet tot een strafvervolging wordt overgegaan. De 27-jarige vrouw is al geruime tijd gescheiden van haar man en woont nu met drie kinderen.

Het Vrije Volk, 16 juli 1981: "Baby sterft aan verwaarlozing"

WEERT — Het enkele dagen oude meisje, dat dinsdag dood op een binnenplaatsje in de Weertse Magdalenastraat is gevonden, blijkt te zijn overleden door verwaarlozing. Haar moeder is verhoord door de politie, maar inmiddels weer, vrijgelaten. Of de 27-jarige vrouw vervolgd zal worden hangt af van een psychiatrisch onderzoek. De Weertse is als geestelijk zwakbegaafd omschreven."