Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

23 mei 1959, babylijkje, Groningen

Het Vrije Volk, 23 mei 1959: "Babylijkje onder de vloer"

(Van een onzer verslaggevers) De Groninger politie heeft in de Concordiastraat een gruwelijke ontdekking gedaan. In de voorkamer van een huis, onder een losse plank onder de kachel, werd het lijkje gevonden van een baby.

In het huis woont een 54-jarige alleenstaande man, die enige tijd geleden een nieuwe 36-jarige huishoudster, kreeg. De vrouw moet, zonder dat de man het wist, zwanger zijn geweest en het kind ter wereld hebben gebracht. Zij had het na de geboorte in doeken gewikkeld en was gaan slapen. Toen zij wakker werd en het kind niet hoorde, had zij het in een koffer onder haar bed gestopt, waar zij het enige weken liet liggen. Zij hield het verborgen, omdat zij wist, dat de man geen kinderen in huis wilde hebben.

Op een goede morgen ontdekte de bewoner van het huis, dat het vloerkleed in de kamer verkeerd lag. Hij kreeg, mede om nog enige redenen, argwaan en waarschuwde de politie. Deze deed toen de gruwelijke ontdekking. De huishoudster, die inmiddels verdwenen was, werd door de recherche opgespoord en legde na een aanvankelijke ontkenning een volledige bekentenis af. Het bleek toen, dat het kind reeds in januari geboren was.

Friese Koerier, 25 mei 1959: "Kindermoord te Groningen: Huishoudster verborg kinderlijkje onder vloer"

(Van onze correspondent) GRONINGEN - De Groningse politie heeft woensdagavond j.l. in een woning in de Concordiastraat onder de vloer van de voorkamer, een in staat van ontbinding verkerend kinderlijkje gevonden, dat hier reeds enkele maanden moet hebben gelegen Donderdagmiddag j.l. is de moeder, een 36-jarige gescheiden vrouw, die als huishoudster in dienst was bij de 54-jarige bewoner, gearresteerd. Zij heeft inmiddels een bekentenis afgelegd en is als verdacht van kindermoord c.g. kinderdoodslag ter beschikking van de justitie gesteld. Vorig jaar was de huishoudster in dienst genomen bij de bewoner van het huis in de Concordiastraat, een arbeider, die reeds jaren weduwnaar is. In jan. is zij ten huize van haar werkgever bevallen. Zij wikkelde het kind, dat toen leefde, in een lap stof en een molton dekentje en legde het by haar in bed. Volgens haar verklaring leefde het kind niet meer, toen zy wakker werd. Zij heeft de baby toen in een koffer gelegd en deze met open deksel onder het bed geplaatst. Een week later heeft zij een plank losgemaakt van de vloer van de voorkamer en hier het kinderlijkje verborgen.

Op heterdaad betrapt
De afgelopen week kwam de zaak aan het licht. De huishoudster had namelijk ruzie gekregen met haar werkgever en wilde de woning verlaten. Voordat zij vertrok wilde zij maatregelen nemen om zoveel mogelijk te voorkomen, dat men het lijkje zou ontdekken. Daartoe haalde zij, toen de bewoner naar zijn werk was, een emmer aarde uit de tuin, sloot de overgordijnen en wilde toen het lijkje onder de vloer met aarde bedekken. De bewoner keerde op dat moment echter onverwacht terug, omdat hij een sleutel had vergeten. Op zijn vraag wat de emmer aarde te betekenen had, antwoordde de vrouw, dat zij de bloemen nieuwe aarde wilde geven. De man koesterde echter argwaan. Hij ging nog dezelfde dag naar het politieposthuis in de Moesstraat en meldde daar zijn bevindingen.

Geen babykleertjes
Een hoofdagent ging met terug naar huis en verkende de situatie. In de voorkamer merkte hij, dat een plank van de vloer los lag. De agent keek er onder en bespeurde een kinderhoofdje. Aanstonds werd de recherche gewaarschuwd, waarna donderdag sectie op het gevonden kinderlijkje is verricht. De vrouw werd gearresteerd, toen zij pogingen deed, ergens anders weer een betrekking als huishoudster te krijgen. Zij is reeds eerder met de justitie in aanraking geweest.

Voor krant, klik hier

Voor krant, klik hier

Voor krant, klik hier