Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

14 januari 1965, babylijkje, Valkenburg

Limburgsch Dagblad, 15 januari 1965: "Trieste vondst in Valkenburg | Lijkje van baby in plastic zak | Vermoedelijk gewurgd"

VALKENBURG, 15 jan. — Tegen de middaguren van donderdag hebben inwoners van Valkenburg aan de Kloosterweg 'n gruwelijke vondst gedaan: op een afstand van ongeveer 150 meter van een woning aan genoemde weg werd een plastic zak gevonden, waarin zich het ongeklede lijkje bevond van een voldragen, pasgeboren baby, die slechts enkele uren oud kan zijn geweest. Onmiddellijk stelde men de politie te Valkenburg van deze tragische vondst op de hoogte, die de Plastic zak met het lijkje in beslag nam. Een eerste onderzoek deed de politie vermoeden dat de baby kort na de geboorte gewurgd moet zijn.

Een inmiddels ontboden arts heeft het in beslag genomen baby-lijkje daarop meegenomen naar het St. Annadal-ziekenhuis in Maastricht. De patholoog-anatoom dr. J. Zeldenrust, die direct van het gebeurde in kennis werd gesteld, zal vandaag in St. Annadal sectie verrichten op het lijkje, opdat kan worden vastgesteld van welk soort misdrijf hier sprake is. Het vermoeden bestaat, dat dat de moeder van de baby de plastic zak met het kinderlijkje op de bovengenoemde plaats drie à vier dagen geleden heeft neergelegd, teneinde zich op die manier van de haar vermoedelijk bezwarende last te ontdoen. Men leidt dit af uit de omstandigheid, dat omwonenden de plastic zak reeds eerder ter plaatse hadden waargenomen, doch er eenvoudigweg geen aandacht aan hadden geschonken. Voorzover in de eerste ogenblikken na het vinden van het baby-lijkje kon worden vastgesteld, werden op het lichaampje van de baby geen directe verwondingen waargenomen. De politie te Valkenburg verzoekt hen, die inlichtingen omtrent deze trieste affaire kunnen geven, zich tot haar te willen wenden.

Voor krant, klik hier

Voor krant, klik hier

Voor krant, klik hier

Voor krant, klik hier