Skip to main content

Afstudeeronderzoek

Universitaire bachelorscriptie of afstuderen voor je academische Master? Er is nog relatief weinig bekend over anoniem afstand doen en wetenschappelijke kennis is hard nodig. Doordat het onderzoeksveld nog tamelijk onontgonnen is, zijn er vele onderzoeksrichtingen voor je scriptie.

Indicatie van onderzoeksvragen

  • Napoleon bepaalde per keizerlijk decreet van 19 januari 1811 (Décret impérial, 1811, art. 4) dat alle arrondissementen in het gehele rijk (dat is inclusief het huidige Nederland) een vondelingentehuis moeten oprichten waar een vondelingenluik aanwezig is. Wat is er binnen de Nederlandse wetgeving precies gebeurd met dit keizerlijk decreet? Wat betekent het voor de rechtspositie van de vondelingenkamers in het bijzonder en anonieme babyopvang in het algemeen als dit decreet nog steeds van toepassing is? Lees meer...
  • In Australië heeft een echtpaar een babylijkje geadopteerd. Is dit juridisch mogelijk in Nederland? En hoe verhoudt zich dat tot de wettelijke mogelijkheid om een doodgeboren kindje te mogen registreren in de gemeentelijke basisadministratie?
  • In Flevoland, Overijssel en Drenthe is de afgelopen zeventig jaar geen enkele vondeling gemeld; vooral voor Overijssel, in geboorteaantal de vijfde provincie van Nederland, is dit opmerkelijk. Bieden deze rurale gebieden meer gelegenheid tot isolement en daardoor onopgemerkte zwangerschappen en het laten 'verdwijnen' van baby's, is er juist sprake van een grotere sociale cohesie waardoor niet-traditionele zwangerschappen binnen de gemeenschap worden opgevangen, of spelen andere factoren een rol?
  • Een van de belangrijke argumenten tegen legalisering van vondeling leggen, is de wens om de moeder/betrokkenen op te sporen. Voor de inzet van het opsporingsapparaat is het nodig dat er sprake is van een misdrijf. Zijn hier wettelijk gezien uitzonderingen op mogelijk? In Duitsland wordt het vondeling leggen namelijk gedoogd, terwijl de politie toch inspanning verricht; niet tégen de dader maar vóór het kind.
  • Een baby die in 1994 in Hilversum te vondeling is gelegd, lijkt verdwenen. Is het mogelijk om een gevonden baby in het geheim zelf te houden en vervolgens aan te geven als het eigen kind? Hoe verhoudt dit zich tot de formele procedures, zoals inschrijving bij de burgerlijke stand? Is hiervoor de medewerking van een (huis)arts nodig (geboortebewijs?). Verschilt de juridische situatie van nu met die van 1994?
  • Bij bevallen onder geheimhouding wordt de naam van de moeder vermeld op de geboorteakte van het kind. In de geboorteakte wordt een aantekening gemaakt dat geheimhouding is gewenst. De uitvoering hiervan lijkt afhankelijk van de alertheid van het ambtenarenkorps. Hoe afgeschermd zijn deze gegevens in praktijk?
  • "Mensenrechten wegen zwaarder dan [...] VN-[...]verdragen", aldus hoogleraar straf- en strafproces Piet Hein van Kempen en universitair docent Masha Fedotova van de Radboud Universiteit (bron: de Volkskrant, 30 mei 2016). Zij voerden onderzoek uit naar de legalisering van hennepteelt en -handel. Daarbij stellen zij: "Mensenrechten kunnen overheden ertoe verplichten het kweken en verhandelen van cannabis gereguleerd toe te staan als dat misdaden als moord en mishandeling of ongelukken ten gevolge van onveilige teelt voorkomt." Hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops zet vraagtekens hierbij: "Dat zou betekenen dat dit straks ook kan gelden voor andere zaken die nu illegaal zijn." Hoe kan deze discussie worden bezien in het licht van het vondelingenonderwerp, waarbij het VN Kinderrechtenverdrag voor een belangrijk deel de juridische context bepaalt?

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

De thema's van het NIDAA lenen zich voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Studeer jij binnenkort af voor een wo-bachelor of wo-master in psychologie, sociologie, filosofie, theologie, rechten of een andere relevante universitaire studierichting? Stuur dan een mail met je motivatie en een eerste voorstel voor een afstudeeronderzoek naar het NIDAA. We bieden een uitstekend begeleidingstraject tijdens je academische scriptie op een maatschappelijk zeer interessant en actueel onderwerp.