Missie

Stichting Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA) is het onafhankelijke, niet-commerciële, niet-politieke en niet-religieuze kenniscentrum over vondeling leggen, babydoding, zusmoederschap en illegale opneming. Dit particuliere initiatief publiceert actualiteiten en achtergronden uit zo breed mogelijke nationale en internationale bronnen1. De twee hoofddoelen zijn:

  • Bundelen en ontsluiten van bestaande relevante informatie voor hulpinstanties, politiek, media, maatschappij, wetenschap en andere belangstellenden;
  • Toevoegen van nieuwe kwantitatieve en kwalitatieve informatie, onder meer door het stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk en journalistiek onderzoek, en het zelf publiceren van breed toegankelijke populairwetenschappelijke en wetenschappelijke papers en artikelen.

Het NIDAA neemt nadrukkelijk geen standpunt in voor of tegen een vondelingenluik of een andere manier om een baby af te staan. Ook geeft de organisatie moeders en andere betrokkenen geen advies over hoe te handelen.

De stichting onderhoudt vanuit haar neutrale positie goede relaties met de Raad voor de Kinderbescherming, de Nationale Politie, Stichting Beschermde Wieg, FIOM, Siriz, het Expertisecentrum Kinderdoding en zoveel mogelijk andere relevante publieke en private instellingen en initiatieven.1 Artikel 15 Auteurswet, sinds 1986 aangesloten bij de NVJ relatienummer 112474. Daarnaast houdt het NIDAA zich aan de Citaatrecht, en vermeldt waar mogelijk de (openbare) bron en de auteur(s).