Skip to main content

Persbericht 06-09-2010

Persbericht maandag 6 september 2010


Vondelingenluik.nl zoekt vondelingmoeders en babydoodmoeders


Er is weinig bekend over moeders die hun pasgeboren baby te vondeling leggen of doden. Toch zijn dit actuele maatschappelijke thema's. En vaak ook grote persoonlijke drama's. Vondelingenluik.nl tekent de ervaringen van vondelingmoeders en babydoodmoeders op en geeft daarmee inzicht in een van de laatste taboes in Nederland.

Vondelingmoeders en babydoodmoeders vormen een brede groep; vrouwen in alle leeftijden kunnen het geheim met zich meedragen van het te vondeling leggen of hun baby doden in het verleden. Juist het verstrijken van de tijd kan het makkelijker maken om hierover te praten. Vondelingmoeders en babydoodmoeders kunnen contact opnemen via info(at)nidaa.nl. Of kijk voor meer informatie op vondelingenluik.nl.

Zeer actueel maatschappelijk thema

Zowel vondelingen als babydood is een actueel maatschappelijk thema. In de afgelopen anderhalve maand zijn er alleen al in Nederland acht babylijkjes gevonden (27 augustus 2010 drie baby's in Geleen, 6 augustus 2010 vier baby's in vier koffers in Nij Beets, en op 25 juli 2010 een baby in een tas in Breda). In Frankrijk is afgelopen juli een echtpaar gearresteerd na de vondst van zelfs acht lijkjes van pasgeboren baby's. Ook zijn er dit jaar drie Nederlandse vondelingen gemeld, te weten op afgelopen zaterdag 4 september in Wolvega, 15 maart 2010 baby Luna naast een vuilcontainer in Rotterdam, en op 11 maart 2010 in Hoorn baby Daniël.

Over Vondelingenluik.nl

Vondelingenluik.nl is het eerste en enige forum in Nederland over anoniem afstand doen van je pasgeboren baby. Vondelingenluik.nl is een particulier (wetenschappelijk) initiatief, onafhankelijk van overheid of belangenorganisatie. De naam verwijst naar de historische zorg voor afgestane jonggeborenen en is een metafoor voor de doorgeeffunctie van informatie over vondelingen en babydood. Vondelingenluik.nl bundelt informatie over vondelingen, vondelingmoeders en babydoodmoeders voor wetenschap, media, (hulpverlenings)organisaties en overige belangstellenden. De website neemt nadrukkelijk geen standpunt in voor of tegen een vondelingenluik of een andere manier om een baby af te staan. Ook geeft de website moeders en andere betrokkenen geen advies over hoe te handelen.

Geheimhouding

Vondelingenluik.nl is lid van de journalistenbond NVJ en doet beroep op het verschoningsrecht: de identiteit van de moeders en andere mensen die zich melden wordt beschermd.

Noot voor de redactie - niet voor publicatie bestemd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kerstin van Tiggelen, 0321 - 31 11 61 of info(at)vondelingenluik.nl. Wij stellen het op prijs als wij een pdf van uw redactionele vermelding ontvangen.