Skip to main content

Home

Nieuw licht op een dark number

Gegevensverzameling van naoorlogse vondelingen in Nederland

nidaa.nl, 3 september 2015

Literatuur

Alcide, M. (1992). Vondelingen uit Mechelen, ondergebracht in Zemst. Semse Kroniek, augustus 1992, 2-4.

Biersack, C. (2008). Babyklappen und anonyme Geburten: Die soziale Situation von Findelkindern und abgebenden Müttern. Saarbrücken, Duitsland: VDM. 136 pp. boek

Brorens, P.A.M. (2015). De wettelijke (on)mogelijkheid van anoniem bevallen in Nederland (bachelorscriptie, Universiteit Maastricht). 37 pp. pdf

Coutinho, J. & Krell, C. (2011). Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland. Fallzahlen, Angebote, Kontexte. München (Duitsland): Deutsches Jugendinstitut. 360 pp. pdf | samenvatting

Dellert, N. (2009). Die anonyme Kindesabgabe: Anonyme Geburt und Babyklappe. Frankfurt: Lang. 236 pp. boek

Denderen, M. van (2014). Anoniem afstand doen van kinderen in Nederland, Frankrijk en België (masterscriptie, Tilburg University). 61 pp. pdf

Deutscher Ethikrat (2009). Das Problem der anonymen Kindesabgabe. Berlijn: auteur. pdf Duits | pdf Engels | samenvatting Duits

Dierkes, U.M. (2008). Schwestermutter: Ich bin ein Inzestkind. Keulen: Bastei. 256 pp. boek

Dochow, C. (2007). Babyklappe und anonyme Geburt: ein Beitrag zum Schutz des (ungeborenen) Lebens? München: Grin. 68 pp. boek

Elbel, D. (2007). Rechtliche Bewertung anonymer Geburt und Kindesabgabe. Berlijn: Frank & Timme. 450 pp. boek

Fiom (1972). Het als vondeling afgeven van een kind ter adoptie. Advies, uitgebracht aan de minister van justitie. Den Bosch: auteur. 9 pp. pdf

Fiom (1992). (Herziene) nota vondelingen 917/WD. Utrecht: auteur. 19 pp. pdf

Gestel, H. van (2007). Vondelingen in Den Dungen in de 19e en begin 20e eeuw. Het Griensvenneke, 32(2). pdf

Gulikers, J.H.J., & Smeets, M.K.J. (1967). Vondelingen te Maastricht 1814-1823. In: E.M.A.H. Delhougne, J.H.J. Gulikers en M.K.J. Smeets (Eds.), Huldeblijk, Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Jan J.M.H. Verzijl (pp. 47-97). Roermond: Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis. 223 pp.

Harnisch, K.-U. (2009). Babyklappe und anonyme Geburt. Eine kritische Bestandsaufnahme im Kontext gegenwärtiger Reformvorschläge. Marburg: Tectum. 380 pp. boek

Harrington, J.F. (2009). The Unwanted Child: The Fate of Foundlings, Orphans, and Juvenile Criminals in Early Modern Germany. Verenigde Staten: University Of Chicago. 456 pp. boek

Koenraadt, F. (2003). Doding van een pasgeborene - een verborgen delict. In M.S. Groenhuijsen & T.I. Oei (eds.), Actuele ontwikkelingen in de forensische psychiatrie, pp. 201-226. Deventer: Kluwer. pdf

Konus, G. (2014). Het vondelingenluik. Een onderzoek naar de noodzakelijkheid en rechtmatigheid van het vondelingenluik in Nederland (masterscriptie, Tilburg University). 74 pp. pdf

Koster, G. (1995). Vondelingen, wezen en bedelaars. De geschiedenis van Abbekerk-Lambertschaag, 1995, 4-11.

Maas, H. (2000). Te vondeling gelegd: Peregrina van de Keer. Het Griensvenneke, 25(1). pdf

Molevelt, M. (2011). De geheime moeder. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de verschillen tussen Frankrijk en Nederland aangaande de toekenning van het juridische moederschap (bachelorscriptie, Universiteit Utrecht). 32 pp. pdf

Mölgaard, K. (2012). Anonimiteit – positieve verplichting of schending van kinderrecht? (masterscriptie, Tilburg University). 73 pp. pdf

Neumann, J. (2007). Rechtsfragen der anonymen Geburt - Institut neben der Babyklappe. München: Grin. 35 pp. boek

Noë, F. (2006). Luca. Amsterdam: Querido. 194 pp.

Pugh, G. (2007). London's forgotten children: Thomas Coram and the Foundling Hospital. Stroud: History Press. 192 pp. boek

Resnick, P.J. (1970). Murder of the newborn: A psychiatric review of neonaticide. American Journal of Psychiatry, 126(10), 1414-1420. doi:10.1176/ajp.126.10.1414. online

Revuelta Eugercios, B.A. (2011). Los usos de la inclusa de Madrid, mortalidad y retorno a principios del siglo XX (1890-1935) [Infant abandonment and infant mortality in the Foundling Hospital of Madrid, 1890-1935] (proefschrift, Universidad Complutense de Madrid). 607 pp. pdf

Rijsdijk, M. van (1997). Schoentjes van een vondeling. Weert: Van Buuren. 143 pp.

Sherr, L., Mueller, J., & Fox, Z. (2009). Abandoned babies in the UK - a review utilizing media reports. Child care, health and development, 35(3), 419-430. doi:10.1111/j.1365-2214.2009.00952.x pdf

Sieswerda-Hoogendoorn, T. (2014). Forensic pediatric radiology: studies in living and deceased children (proefschrift, Universiteit van Amsterdam). 245 pp. pdf

Singer, M.-B. (2008). Babyklappen und anonyme Geburt: Verhindern Angebote anonymer Kindesabgabe Kindestötungen und -aussetzungen? Eine quantitative Untersuchung. Berlijn: RabenStück. 116 pp. boek

Snijders, J. (2003). Een levensgroot probleem: vondelingen. 0|25 Tijdschrift over jeugd, 8(6), 12-17. pdf

Soerdjbalie-Maikoe, V., Wijs-Heijlaerts, K.J. de, Meijerman, L., Verheugt, A.J., Sieswerda-Hoogendoorn, T., & Maes, A. (2013). Neonaticide: vaak vermoed, zelden bewezen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 157, 1-4. pdf

Swientek, C. (2007). ausgesetzt - verklappt - anonymisiert: Deutschlands neue Findelkinder. Burgdorf: Kirchturm. 288 pp. boek

Terre des Hommes (2007). Babyklappen und anonyme Geburt: ohne Alternative? Osnabrück: Terre des Hommes. 169 pp. pdf

Terre des Hommes (2013). Daten und Fakten. Tot bzw. Ausgesetzt-lebend aufgefundene Neugeborene in Deutschland [2006-2012]. Osnabrück: auteur. pdf | online

Terre des Hommes (2015). Daten und Fakten. Tot bzw. Ausgesetzt-lebend aufgefundene Neugeborene in Deutschland [2006-2014]. Osnabrück: auteur. pdf | online

Teubel, A. (2009). Geboren und Weggegeben: Rechtliche Analyse der Babyklappen und anonymen Geburt. Berlijn: Duncker & Humblot. 208 pp. boek

Thesing, K. (2010). Babyklappe - Fluch oder Segen? Eine kritische Auseinandersetzung unter ausgewählten Aspekten. München: Grin. 24 pp. boek

Tiggelen, K.B. van (2015). Vondelingen ge(her)definieerd. Paper. pdf

Veldt, M. van der (2011). Slachtoffer of dader? Een onderzoek naar de representatie van neonaticideplegers in de media (bachelorthesis, Universiteit Utrecht). 58 pp. pdf

Verheugt, A.J. (2007). Moordouders. Kinderdoding in Nederland. Een klinisch en forensisch psychologische studie naar de persoon van de kinderdoder (doctoraalscriptie, Universiteit van Tilburg). Assen: Van Gorcum. 252 pp. boek

Wiel, K. van der (2010). Dit kint hiet Willem. Leiden: Primavera. 227 pp. boek

Wiesner-Berg, S. (2009). Anonyme Kindesabgabe in Deutschland und der Schweiz: rechtsvergleichende Untersuchung von "Babyklappe", "anonymer Geburt" und "anonymer Übergabe". Baden-Baden: Nomos. 906 pp. boek

Wijk, A. van (2015). Kinderen in de Kamer. Een juridisch onderzoek naar de positieve verplichtingen uit het EVRM tot het aanpassen van de Nederlandse strafwetgeving rondom het anoniem achterlaten van een kind in een vondelingenkamer (masterscriptie, Tilburg University). 114 pp. pdf

Wijs-Heijlaerts, K.J. de, Verheugt, A.J., Oei, T.I. (2012). The psyche of women committing neonaticide: A psychological study of women who kill their newborn children. In T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.), Progression in forensic psychiatry. Deventer: Kluwer. pdf