Vondeling leggen

home-vondeling

Babydoding

home-neonaticide

Zusmoederschap

home-zusmoederschap

Illegale opneming

home-opneming

(Acute) hulp nodig? Klik hier voor belangrijke adressen en telefoonnummers >>>

Musea

Amsterdam Museum

In het depot van het Amsterdam Museum bevinden zich ruim dertig onaanzienlijke stapeltjes babygoed met het etiket ‘vondelingenpakket’: de kleertjes die Amsterdamse vondelingen aan hadden toen zij werden gevonden. De vondelingen werden op straat of in een portiek achtergelaten, soms met een briefje erbij, meestal niet. Historische voorwerpen en documenten vertellen een verhaal en roepen beelden op – in dit geval de beelden van de koude stenen waarop het baby’tje werd gevonden, een plakkaat Wetboek van Strafrecht: Verlating van hulpbehoevenden, een bundeltje kleertjes, een stukje stof, een mutsje, en het Minnenregister.

De registratie van wat gevonden was en van de minnen die de baby’s voedden was goed in orde: vindplaats, precieze beschrijving van de kledingstukken, het dotje in de mond – ook in een naam werd voorzien: ‘gevonden zonder bericht, zullende dit kind de naam gegeven worden van Flora Blancefloer’.

Lees meer....