Musea

Stadsarchief gemeente Amsterdam - 2020

Het archief van het Aalmoezeniersweeshuis is een van de meest bijzondere en aangrijpende archieven in het Stadsarchief. Bij de te vondeling gelegde baby’s werd vaak een persoonlijk briefje van de moeder aangetroffen. Anna Elisabet kreeg in het weeshuis de achternaam Hart, vanwege het in de vorm van een hart geknipte briefje. Al die briefjes zijn bewaard. Deze hartenkreten geven een indringend en ontroerend beeld van het lot van de kinderen en het verdriet van de moeders, van de armste bewoners van de stad.

Vanaf 26 maart tot en met 26 juli 2020 is de tentoonstelling over vondelingen te zien in het Stadsarchief. Op het affiche van de tentoonstelling zijn twee vondelingenbriefjes en wat kleertjes te zien. De kleding is van een vondeling die rond 1910 werd opgevangen in het Instituut voor Stadsbestedelingen, de opvolger van het Aalmoezeniersweeshuis. De kleertjes werden bewaard om op een later moment de vondeling te kunnen identificeren, bijvoorbeeld als een ouder zich zou melden. Lees meer online... Lees meer pdf...

Amsterdam Museum - 2012

In het depot van het Amsterdam Museum bevinden zich ruim dertig onaanzienlijke stapeltjes babygoed met het etiket ‘vondelingenpakket’: de kleertjes die Amsterdamse vondelingen aan hadden toen zij werden gevonden. De vondelingen werden op straat of in een portiek achtergelaten, soms met een briefje erbij, meestal niet. Historische voorwerpen en documenten vertellen een verhaal en roepen beelden op – in dit geval de beelden van de koude stenen waarop het baby’tje werd gevonden, een plakkaat Wetboek van Strafrecht: Verlating van hulpbehoevenden, een bundeltje kleertjes, een stukje stof, een mutsje, en het Minnenregister.

De registratie van wat gevonden was en van de minnen die de baby’s voedden was goed in orde: vindplaats, precieze beschrijving van de kledingstukken, het dotje in de mond – ook in een naam werd voorzien: ‘gevonden zonder bericht, zullende dit kind de naam gegeven worden van Flora Blancefloer’. Lees meer....

The Foundling Museum, London - doorlopend

Het Vondelingenmuseum in Londen vertelt het verhaal van het Foundling Hospital, Londens eerste opvanghuis voor achtergelaten kinderen. The Museum is responsible for the care and maintenance of two collections – the Foundling Hospital Collection and the Foundling Museum Collection, which includes the Gerald Coke Handel Collection. These encompass everyday objects used in the Foundling Hospital, alongside documents, records, musical scores and librettos, photographs and oral history recordings, as well as significant works of art, clocks, furniture and interiors, many of which were created especially for the Hospital and donated by their makers.

Some of the most moving objects are the identifying tokens left by mothers with their babies in the Hospital’s earliest years. Deeply touching too is the Foundling Voices collection – testimonies of former pupils of the Foundling Hospital School in the twentieth century, the last generation of children to grow up there. Among the artists who supported the Foundling Hospital were William Hogarth, and the composer George Frideric Handel. Lees meer....

Sint-Jan-Hospitaalmuseum, Brugge - 2009/2010

Moving Archives - Vondelingen in het Sint-Jan-Hospitaalmuseum, Brugge. Lees meer...