Skip to main content

Home

Verantwoording van bronnen

Tiggelen, K.B. van (2018). De mythe van de Nederlandse vondelingenluiken (1500-1900). Sociologos, 39(2), 87-106.

Literatuur

Archives de l'État à Namur. Hospices civils, 45, Registre aux délibérations de la Commission administrative, f. 57.

Archives de l'État à Namur. Hospices civils de Namur, 356.

Balen, M. (1677). Beschrijving van Dordrecht, vierde boeck. Dordrecht: Symon Onder de Linde. pdf | online

Bellefroid, P. (1932). De code-vertalingen in den Franschen tijd. In Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (pp. 87-8). pdf | online

Bijker, S., Gravendeel, M. & Rademaker-Helfferich, B. (2009). Wezen en weldoen. 375 jaar Doopsgezinde wezenzorg in Haarlem. Hilversum: Verloren. boek

Bouchard, G. (2013). Pour une nouvelle sociologie des mythes sociaux. Revue européenne des sciences sociales, 51(1), 95-120. doi:10.4000/ress.2340 pdf | online

Dankers, J.J. (1991). Van weeshuis tot steunfonds. Vijf eeuwen stichting van Evert Zoudenbalch. In P.D. ‘t Hart, T.J. Hoekstra, A.L. Jordens, H.L.Ph. Leeuwenberg, P.C.B. Maarschalkerweerd & J. van der Torren-Gerritsen (Eds.), Jaarboek Oud-Utrecht (pp. 173-204). Utrecht: Vereniging Oud-Utrecht. pdf | online

DeStefano, F. (2007). Vaccines and autism: evidence does not support a causal association. Clin Pharmacol Ther, 82(6), 756-9. doi:10.1038/sj.clpt.6100407

Deutscher Ethikrat (2009). Das Problem der anonymen Kindesabgabe. Berlijn: auteur. pdf Duits | pdf Engels | samenvatting Duits

Doty, W.G. (1980). Mythofiles’ Dyscrasia: A Comprehensive Definition of Myth. Journal of the American Academy of Religion, 48(4), 531-62. doi:10.1093/jaarel/XLVIII.4.531

Dulière, C., & Lhoir,O. (1988). Guide du visiteur. Bergen, België: Musée du folklore et de la vie montoise. Maison Jean Lescarts. pdf

Gauban, O. (1905). De l’infanticide (proefschrift Université de Bordeaux, Faculté de Droit). Bordeaux: Cadoret. pdf

Godlee, F., Smith, J. & Marcovitch, H. (2011). Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent. BMJ, 2011;342:c7452. doi:10.1136/bmj.c7452

Goudsblom, J. (2007). Wat is historische sociologie? Sociologie, 3(4), 485-91.

Groenveld, S., Dekker, J.J.H. & Willemse, Th.R.M. (1997). Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen. Hilversum: Verloren. boek

Gulikers, J.H.J., & Smeets, M.K.J. (1967). Vondelingen te Maastricht 1814-1823. In E.M.A.H. Delhougne, J.H.J. Gulikers en M.K.J. Smeets (red.), Huldeblijk, Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Jan J.M.H. Verzijl (pp. 47-97). Roermond: Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis. 223 pp.

Haesen, L. & Purnot, J. (1997). Vondelingen op de stoep of in de draairol. Keerder Kroniek, 1, 130-7.

Hameleers, T., Machiels, J. & Nelissen, J. (2008). Naar de bronnen van de Jeker. Een tocht langs de tweede rivier van Maastricht. Maastricht: Stichting Jeker/Geer.

Hanley, W. (2005). The Genesis of Napoleonic Propaganda, 1796-1799. New York: Columbia University Press.

Harreld, D.J. (2009). “How great the enterprise, how glorious the deed”: Seventeenth-century Dutch circumnavigations as useful myths. In L. Cruz en W.Th.M. Frijhoff, Myth in History, History in Myth (pp. 17-32). Leiden: BRILL.

Hoffmann, E. & Schijvenaars, T. (1990). Tot behouff der schamele kinderen. De opvoeding van kinderen in het Burgerweeshuis en Stadsambachtkinderhuis te Utrecht. 1600-1830 (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht, vakgroep Geschiedenis). pdf

Huygens ING (s.d.). Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813. pdf | online

Jacoby, R. (2016). De vondeling van de Sint-Barbarastraat. Leuven Historisch, 48, 21-25. pdf

Jowett, G.S. & O’Donnell, V. (2012). Propaganda & persuasion. Thousand Oaks: SAGE. boek

Kappelhof, T. (1983). Armenzorg in Den Bosch: de negen blokken 1350-1810. Utrecht: Matrijs.

Kuklinski, J.H., Quirk, P.J., Jerit, J., Schwieder, D. & Rich, R.F. (2000). Misinformation and the currency of democratic citizenship. Journal of Politics, 62(3), 790-816.

Lewandowsky, S., Ecker, U.K.H., Seifert, C.M., Schwarz, N. & Cook, J. (2012). Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing. Psychological Science in the Public Interest, 13(3), 106-31. doi:10.1177/1529100612451018

Ligtenberg, Chr. (1908). De armezorg te Leiden tot het einde van de 16e eeuw (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht). Den Haag: Nijhoff. 351 pp. pdf | online

Madsen, K.M., Hviid, A., Vestergaard, M., Schendel, D., Wohlfahrt, J., Thorsen, P., Olsen, J. & Melbye, M. (2002). A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N Engl J Med, 347(19), 1477-82. doi:10.1056/NEJMoa021134

Martens, E. (2007). Google vs bibliotheek. Veto, 33(25), 2. pdf

Melker, H. de, Kenter, G., Rossum, T. van & Conyn-van Spaendonck, M. (2012). Ontwikkelingen omtrent de HPV-vaccinatie. Ned Tijdschr Geneeskd, 2012;156:A5410.

Mestreechter Steerke (2016, 26 juni). Weeskinderen/Vondelingen in Maastricht. pdf | online

Milet, A. (1979). Les “enfants trouvés” à Tournai dans la première moitié du XIXe siècle. In Le Courier de l’Escaut, La vie d’une région. Le Hainaut Occidental dans le miroir d’un journal régional 1829-1979 (pp. 93-105).

Philippart, Chr. (1991). Les enfants placés Vedrin par l'Hospice Saint-Gilles (1807-1822). Le Guetteur wallon, 67(1), 3-15. pdf

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2014). Vondelingenkamer en babyhuis. Den Haag: auteur. pdf | samenvatting

Ringoir, H. (1976). De Zwitserse Regimenten in Koninklijke Nederlandse dienst (1814-1829). In Het Legermuseum (red.), Armamentaria 11, Jaarboek Legermuseum 1976-1977 (pp. 67-69). pdf

Rooy, P. de (2001). Verleden, heden en toekomst. Advies van de Commissie historische en maatschappelijke vorming. Enschede: SLO.

Royaume de Belgique – Ministère de l’Intérieur (1843). Bulletin de la Commission Centrale de Statistique. Brussel, België: auteur. pdf

Spaans, J. (1997). Armenzorg in Friesland 1500-1800. Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden: Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen. Hilversum: Verloren. boek

Stadsarchief Amsterdam. Toegang 343: Archief van de Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger, inv. 400. pdf A | pdf B

Stern, J. (2009). The Orangist myth, 1650-1672. In L. Cruz en W.Th.M. Frijhoff, Myth in History, History in Myth (pp. 33-52). Leiden: BRILL.

Terre des Hommes (2013). Daten und Fakten. Tot bzw. Ausgesetzt-lebend aufgefundene Neugeborene in Deutschland [2006-2012]. Osnabrück: auteur.

Terre des Hommes (2015). Daten und Fakten. Tot bzw. Ausgesetzt-lebend aufgefundene Neugeborene in Deutschland [2006-2014]. Osnabrück: auteur. pdf

Tiggelen, K.B. van (2016). Vondelingen in Nederland. Actoren en factoren in het naoorlogse debat. Mens en Maatschappij, 91(3), 211-234. doi:10.5117/MEM2016.3.TIGG pdf | journal | bronnen

Verenigde Naties (1989). VN-Kinderrechtenverdrag. Genève: auteur.

Verhelst, D, Haes, J. De, & Kockx, A. (1993). Arm in Antwerpen. Geschiedenis van de armenzorg en sociale politiek te Antwerpen. Antwerpen: OCMW. pdf

Vermeulen, L., Wassenhove, A. Van, & Smet, R. De (2003). Het historisch archief van het OCMW-Gent. Collectie vondelingenregisters. OCMW Visies, 18(4), 54-60. pdf

Wagenaar, L. (2010). In het weeshuis. De zorg voor de Burgerwezen van Amsterdam 1580-1960. Bussum: Toth. 112 pp. boek

Wiel, K. van der (2010). Dit kint hiet Willem. De Heilige Geest in Leiden: 700 jaar vondelingen, wezen en jeugdzorg. Leiden: Primavera. 224 pp. boek

Persoonlijke correspondentie

E. Bange, 25 mei 2016.

P. Chatelion Counet, 2 maart 2015.

R. van Dijk, 19 juli 2016.

R. van Dijk, 21 juli 2016.

W. Van de Vijver, 18 mei 2016.

L. Wagenaar, 22 augustus 2015.

K. van der Wiel, 21 augustus 2016.

Overige

Dahlia, (2014, 22 augustus). Vondelingenkamer: ben je voor of tegen? S.l.: Viva-forum. pdf | online

Décret impérial (1811). pdf

Elisabeth (2011, 6 oktober). Is invoering van een vondelingenluikje in ons land gewenst. S.l.: Weerwoord, politiek en maatschappelijk forum. pdf | online

Grondwet (1815, 24 augustus). Additionele artikelen art. 2. online

Lilian79 & Mamabri (2013, 23 september). Vondelingenluik in Antwerpen. S.l.: Zwangerschapspagina.nl. pdf | online

NIDAA (2018a). Lijst van vondelingen en babylijkjes in Nederland. online

NIDAA (2018b). Europese landen en hun vondelingenvoorzieningen (schematisch). online

RPL Woerden (s.d.). Vondelingenkamer ook in Utrecht. rplwoerden.nl/index.php/2357-vondelingenkamer-ook-in-utrecht [link gedeactiveerd].

VVV Gorinchem (s.d.). Bekijk ze allemaal: monumenten! pdf | online

Wikipedia (s.d.). Vondelingenluik. pdf | online