Skip to main content

12 december 2000, babylijkje jongetje, Amsterdam

Twee zwervers vinden een babylijkje in een vuilniszak. Het jongetje is met geweld om het leven gebracht.