Skip to main content

Inleiding

Weinig vondelingen

Met gemiddeld anderhalf geval per jaar, worden weinig kinderen te vondeling gelegd in Nederland.1 In een aantal gevallen wordt de moeder of beide ouders achterhaald. Dat is enerzijds te danken aan het opsporingsapparaat. Maar ook doordat de moeder bijvoorbeeld zichzelf presenteert als de vinder: zo weet zij immers zeker dat het kind 'gevonden' wordt. Bekijk het uitgebreide overzicht.

Veel veilige plaatsen

Moeders die in deze tijd in Nederland hun kind te vondeling leggen, hebben daarbij de keuze uit diverse relatief veilige plaatsen, zoals een ziekenhuis, politiebureau of huisartsenpraktijk. Veilig voor een baby wil zeggen: voldoende warm en droog, druk genoeg om het kindje snel te laten vinden, en goede zorg direct in de omgeving. Dat is ook de reden dat baby's die bijvoorbeeld buiten in een park te vondeling worden gelegd, een veel groter gevaar lopen. Zoals niet op tijd gevonden worden, wat baby Willem van Oosterhout overkwam. Of meegenomen worden door mensen die zich vervolgens niet melden bij de politie of hulpverlenende instanties. Vanaf 2 september 2014 zijn er op initiatief van Barbara Muller vondelingenluiken nieuwe stijl onder de naam 'vondelingenkamer' geopend die een voorziening bieden om pasgeboren baby's anoniem over te dragen of om anoniem te overleggen over andere mogelijkheden.

Boeken over vondeling leggen

Via de online bibliotheek van het NIDAA zijn boeken over vondeling leggen rechtstreeks bij Bol.com en Amazon.com te bestellen. U kunt kiezen uit publicaties uit/over Nederland en Vlaanderen, of publicaties internationaal.

1 De Kinderbescherming meldt een gemiddelde van één vondeling per jaar. Het verschil in telling wordt onder meer veroorzaakt omdat de Raad vondelingen die door hun moeder zelf weer worden 'gevonden' niet meetelt. Lees voor een uitgebreide toelichting op de definitie die het NIDAA hanteert dit paper.