Skip to main content

Politieke discussie

Politieke discussie

Vondelingenwetgeving en vondelingenvoorzieningen zijn een aantal malen onderwerp geweest van politieke discussie. Zie onderstaand beknopt overzicht of lees het uitgebreide artikel:

Tiggelen, K.B. van (2016). Vondelingen in Nederland. Actoren en factoren in het naoorlogse debat. Mens en Maatschappij, 91(3), 211-234. doi:10.5117/MEM2016.3.TIGG pdf | journal | bronnen

 • 26 oktober 1971: Theo van Schaik (KVP) stelt voor om het te vondeling leggen van baby’s legaal te maken om zo abortus te voorkomen.
 • 18 oktober 1976: minister Van Agt van Justitie biedt de Tweede Kamer aan een Ontwerp van wet 14 167, Wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, strekkende tot invoering ten behoeve van minderjarige moeders van de mogelijkheid tot meerderjarigverklaring en ten behoeve van moeders van niet-erkende onwettige kinderen van de mogelijkheid tot het doen van afstand van ouderrechten.
 • 13 april 1976: Memorie van toelichting 14 167.
 • 13 april 1976: Bijlage bij de Memorie van toelichting 14 167.
 • 18 januari 1977: Nota van verbeteringen 14 167.
 • 18 januari 1977: Voorlopig verslag 14 167.
 • 27 juni 1979: brief van het College van Advies voor de Kinderbescherming
 • 19 maart 1980: voorgenomen wetswijziging 16 104 door de minister van Justitie, De Ruiter.
 • 16 oktober 1980: reactie 16 104 van de vaste commissie voor Justitie.
 • 5 december 1983 ???: vragen van Dien Cornelissen (CDA) aan de minister van Justitie, Frits Korthals-Altes.
 • 30 januari 1984 (405-2): antwoorden van de minister van Justitie, Frits Korthals-Altes op vragen van Dien Cornelissen (CDA) (???).
 • 27 juni 1984: intrekking 16 104 van de voorgenomen wetswijziging door minister Frits Korthals-Altes van Justitie.
 • 15 juli 2003: Coskun Çörüz (CDA) stelt kamervragen na het voorstel van het Amsterdamse Bureau Jeugdzorg om een vondelingenluik te openen. Op 20 augustus 2003 volgt het antwoord van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Clémence Ross-van Dorp. Lees Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden.
 • 16 september 2009 (0809tkkvl2009Z16582): Khadija Arib (PvdA) stelt kamervragen aan de staatssecretaris van Justitie, Nebahat Albayrak, na de vondst van baby Lilly Bosboom.
 • 26 november 2009 (ah-tk-20092010-779): antwoorden van de staatssecretaris van Justitie, Nebahat Albayrak aan Khadija Arib (PvdA) (0809tkkvl2009Z16582).
 • 30 januari 2013 (ah-tk-20122013-1350): vragen van Brigitte van der Burg, Foort van Oosten en Ockje Tellegen (VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, over de opening van een babyhuis met vondelingenkamer in Dordrecht.
 • 22 maart 2013 (ah-tk-20122013-1748): antwoorden van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, aan Brigitte van der Burg, Foort van Oosten en Ockje Tellegen (VVD) (ah-tk-20122013-1350).
 • 1 februari 2013 (kv-tk-2013Z01930): vragen van Carla Dik-Faber (CU) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, over de aanstaande opening van het Babyhuis.
 • 25 maart 2013 (ah-tk-20122013-1747): antwoorden van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, aan Carla Dik-Faber (kv-tk-2013Z01930).
 • 21 augustus 2014: advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, over de voornemens tot oprichting van een 'babyhuis met vondelingenkamer'.
 • 1 september 2014 (kst-31839-458): toelichting van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, op de aanbevelingen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
 • 6 november 2014 (2014D40397) vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, over de aanbevelingen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
 • 21 april 2015 (613161): antwoorden van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, op de vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de aanbevelingen van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2014D40397).
 • 19 juni 2015 (2015Z11875): vragen van Vera Bergkamp (D'66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, over het toenemende aantal vondelingenkamers.
 • 22 juli 2015 (ah-tk-20142015-2972): antwoorden van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, aan Vera Bergkamp (2015Z11875).
 • 30 mei 2016 (2016Z09529/2016D21861): vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Voor het eerst baby vondelingenkamer».
 • 12 september 2016 (kst-31839-540): antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie op vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (2016Z09529/2016D21861) over het bericht «Voor het eerst baby vondelingenkamer».
 • 20 maart 2017 (kst-31839-570): antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (kst-31839-540).
 • 20 juni 2018 (2018Z11912): vragen van het lid Bergkamp (D66) over het openen van nog een vondelingenkamer in Nederland.
 • 3 december 2018 (2426721): toelichting van de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) op bevallen onder pseudoniem.
 • 3 december 2018 (2426746): antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) aan lid Vera Bergkamp (D66) over de opening van nog een vondelingenkamer in Nederland (2018Z11912).
 • 29 april 2019 (2548103): informatie van de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) aan de Tweede Kamer na de consultatieronde over op bevallen onder pseudoniem.