Vondeling leggen

home-vondeling

Babydoding

home-neonaticide

Zusmoederschap

home-zusmoederschap

Illegale opneming

home-opneming

(Acute) hulp nodig? Klik hier voor belangrijke adressen en telefoonnummers >>>

Politieke discussie

Politieke discussie

Vondelingenwetgeving en vondelingenvoorzieningen zijn een aantal malen onderwerp geweest van politieke discussie. Zie onderstaand beknopt overzicht of lees het uitgebreide artikel:

Tiggelen, K.B. van (2016). Vondelingen in Nederland. Actoren en factoren in het naoorlogse debat. Mens en Maatschappij, 91(3), 211-234. doi:10.5117/MEM2016.3.TIGG pdf | journal | bronnen