Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

13 december 1993, vondeling An Liang, Rotterdam

NRC Handelsblad, 15 december 1993: "Chinees meisje als vondeling in winkel"

ROTTERDAM, 15 DEC. In een warenhuis in de Rotterdamse binnenstad is maandagmorgen een Chinees meisje aangetroffen dat volgens de politie waarschijnlijk is achtergelaten. Een brief in de zak van het kind met haar vermoedelijke naam, An Liang, en geboortedatum, 8 januari 1985, zijn de enige aanwijzingen die dé politie heeft. De Rotterdamse politie probeert familie of bekenden te achterhalen door onder meer het zoeken van publiciteit, informeren bij vreemdelingendiensten en bevolkingsregisters. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. Het meisje is voorlopig opgevangen in een tehuis. De afdeling Jeugd-en Zedenzaken van het bureau Centrum van Rotterdam-Rijnmond is voor mensen die informatie kunnen geven bereikbaar onder het nummer 010 - 4243125.

Nieuwsblad van het Noorden, 15 december 1993

ROTTERDAM — Ze spreekt slechts één woordje. Liang, haar naam, volgens een briefje dat de politie in haar zak vond. An Liang, om precies te zijn, geboren op 8 januari 1985. En verder stopt de informatie, die de politie heeft over het meisje, dat maandagochtend op de speelgoedafdeling van het warenhuis Vroom & Dreesmann in het centrum van Rotterdam werd aangetroffen.

Volgens de politie zag een verkoper van de afdeling dat het kind daar al lange tijd rondliep. "Op zich gebeurt het wel vaker, dat ouders een kind even laten spelen, terwijl ze zelf boodschappen doen. Maar in dit geval duurde dat anderhalf uur," aldus voorlichter Geelof. De medewerker van V & D probeerde via het omroepsysteem de ouders te traceren maar zonder succes. Hij sprak wat mensen aan, en vroeg of zij het kind misschien kenden, eveneens zonder resultaat. Met behulp van de politie werden nog meer instanties gealarmeerd, in een poging de ouders te achterhalen. Maar de Jeugd- en Zedenpolitie, de Vreemdelingenpolitie, het Riagg en de Raad voor de Kinderbescherming konden niets over An Liang vinden. Het meisje is volgens de woordvoerder helemaal in zichzelf gekeerd. "Ze is schoon, ziet er netjes uit. Het is een raadsel door wie ze daar is neergezet, en waarom." An Liang droeg, toen ze werd aangetroffen, enkele broeken en truien over elkaar heen. "Gezien het feit dat zij voldoende kleding bij zich had, denken wij ook aan het 'te vondeling leggen' van het kind, ondanks haar leeftijd," aldus Geelof. Er is bij de politie nog geen melding van vermissing binnengekomen. Het kind is voorlopig in een tehuis ondergebracht.

Limburgsch Dagblad, 15 december 1993

ROTTERDAM - Ze spreekt slechts één woordje. Liang, haar naam, volgens een briefje dat de politie in haar zak vond. An Liang, om precies te zijn, geboren op 8 januari 1985. En verder stopt de informatie, die de politie heeft over het meisje, dat maandagochtend op de speelgoedafdeling van het warenhuis Vroom & Dreesmann in het centrum van Rotterdam werd aangetroffen.

„Een verkoper van die afdeling," vertelt politiewoordvoerder A. Geelof, „zag dat het kind daar al lange tijd rondliep. Op zich gebeurt het wel vaker, dat ouders een kind even laten spelen, terwijl ze zelf boodschappen doen. Maar in dit geval duurde dat anderhalf uur."

De medewerker van V & D probeerde via het omroepsysteem de ouders te traceren maar zonder succes. Hij sprak wat mensen aan, en vroeg of zij het kind misschien kenden, eveneens zonder resultaat. Met behulp van de politie werden nog meer instanties gealarmeerd, in een poging de ouders te achterhalen. Maar de Jeugd- en Zedenpolitie, de Vreemdelingenpolitie, het Riagg en de Raad voor de Kinderbescherming konden niets over An Liang vinden. „Het meisje," zegt Geelof, „is helemaal in zichzelf gekeerd. Ze is schoon, ziet er netjes uit. Het is een raadsel door wie ze daar is neergezet, en waarom." An Liang droeg, toen ze werd aangetroffen, enkele broeken en truien over elkaar heen. „Gezien het feit dat zij voldoende kleding bij zich had, denken wij ook aan het 'te vondeling leggen' van het kind, ondanks haar leeftijd," aldus Geelof. Er is bij de politie nog geen melding van vermissing binnengekomen. Het kind is voorlopig in een tehuis ondergebracht.

De Telegraaf, 15 december 1993

ROTTERDAM, woensdag De Rotterdamse politie is op zoek naar de ouders van een achtjarig meisje met een Chinees uiterlijk. Het kind is wellicht te vondeling achtergelaten.

De vondelingtheorie vindt zijn oorzaak in het feit, dat het meisje in haar jaszak een papiertje bij zich had, waarop de naam An Liang staat en de geboortedatum 8-1-1985. Bovendien was het kind goed in de kleren gestoken. Ze had enkele truien en enkele broeken over elkaar aan. Voorts had ze schoon ondergoed en schone sokken in haar zakken.
Hoewel het meisje maandagmorgen al werd gevonden op de speelgoedafdeling van V&D, heeft tot op dit moment nog niemand aangifte van vermissing gedaan bij de politie. In overleg met het Riagg en de Kinderbescherming is het kind voorlopig ondergebracht in een tehuis.
Het kind gedraagt zich uitermate vriendelijk en rustig, maar ze kan slechts één woord uitbrengen: „Niao". Voor het overige zwijgt ze glimlachend. Politiemensen en psychologen die haar geobserveerd hebben, houden rekening met de mogelijkheid dat het meisje autistisch is.

NRC Handelsblad, 8 januari 1994: "Chinese vondeling jarig, identiteit nog onbekend"

Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, 8 JAN. Het Chinese meisje An Liang, die 13 december ouderloos werd aangetroffen in een warenhuis in de Rotterdamse binnenstad, viert vandaag haar negende verjaardag. Althans, als de datum op een briefje in haar zak haar werkelijke geboortedag is. Vooralsnog gaan politie, de vinder van het kind en de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam daarvan uit. Het is het enige wat bekend is over de vondelinge, die wettelijk de Nederlandse nationaliteit heeft zolang haar ouders en familie niet worden gevonden. De vele kleren die ze droeg en het briefje met haar naam en geboortedatum in haar zak maakten duidelijk dat de ouders bewust van het meisje af wilden. Pogingen om achter haar identiteit te komen of haar ouders of familieleden te achterhalen leverden niets op. Op dit moment zijn nog altijd twee rechercheurs bezig met het onderzoek, aldus een woordvoerder van de Rotterdamse politie. „We hebben oproepen op de regionale televisie gedaan, we hebben een opsporingsbericht op de landelijke televisie gehad", aldus de politiewoordvoerder. „Omdat veel Chinezen de Nederlandse taal niet beheersen hebben we foto's in een Chinese krant geplaatst die in geheel Europa wordt verspreid, in een Chinees tijdschrift dat tweewekelijks in Nederland verschijnt." De Rotterdamse politie heeft de hoop nu gevestigd op een 'schoenenonderzoek', dat zich volgens de woordvoerder in de 'afrondende fase' bevindt. Zolang het onderzoek niets oplevert verblijft An Liang in een kindertehuis. Haar vocabulaire, dat slechts de woordjes 'Ni Hao' omvatte, is inmiddels uitgebreid met de Nederlandse groeten 'Hallo' en 'Doei'. De medewerkers van het warenhuis waar ze werd gevonden hebben de vondelinge enkele felicitatiekaarten gestuurd. Ook de rechercheurs die met het onderzoek zijn belast zullen An Liang feliciteren. Het voogdijschap over het meisje berust bij De Raad voor de Kinderbescherming. Als haar ouders niet worden achterhaald gaat het voogdijschap over naar een voogdijvereniging, die moet bezien of ze bij een gezin is onder te brengen. Inmiddels hebben zo'n vijftien a twintig gezinnen zich als pleeggezin gemeld.

De Telegraaf, 26 februari 1994, pagina T2: "Vrouw is illegaal verblijvende Chinese - Moeder vondelingetje An Liang aangehouden"

Van onze verslaggevers. ROTTERDAM, zaterdag
Het mysterie rond het 9-jarige Chinese vondelingetje An Liang lijkt opgelost, na de aanhouding in Den Haag van een 30-jarige vrouw die volgens de politie de moeder van het kind moet zijn. De illegaal in ons land verblijvende Chinese verkeert in ernstige psychische problemen en werkt niet erg vlot mee aan het politie-onderzoek. Vermoed wordt dat zij alleenstaande is.

Gehandicapt
An Liang werd op 13 december van het vorig jaar verlaten aangetroffen op de speelgoedafdeling van V & D in Rotterdam. In de jaszak van het keurig geklede meisje werd een briefje gevonden met haar naam en geboortedatum. Er zaten ook schoon ondergoed en sokken in. Het kind is verstandelijk gehandicapt. Zij praat nauwelijks en lijkt autistisch. An Liang koos uit een stapel willekeurige foto's, die haar dezer dagen werd voorgehouden, direct het portret van de in Den Haag aangehouden vrouw als een beeld dat zij herkende.

Dna-test
Ook de vermoedelijke moeder gaf duidelijke blijken van herkenning in een eenzijdige confrontatie met het meisje. Volgens de politie gedroeg de 30-jarige vrouw zich daarbij behoorlijk geëmotioneerd. Ondanks deze concrete aanwijzingen, dat het mysterie na tien weken is opgelost, zal ook in technisch opzicht worden gepoogd de relatie moeder-dochter aan te tonen. Dit zal middels de zogeheten dna-methode moeten plaatsvinden

Welk groot familiedrama er in Nederland en wellicht eerder in China aan het ter vondeling achterlaten van An Liang is voorafgegaan, kan de Rotterdamse politie nog niet zeggen. Op veel vragen van rechercheurs geeft de 30-jarige vrouw onduidelijke dan wel ontwijkende antwoorden. Het enige concrete gegeven dat uit het onderzoek naar voren is gekomen, is het feit dat An Liang in augustus vorig jaar naar ons land is gekomen. Maar hoe en met wie is echter nog onduidelijk.

De aanhouding van de vrouw is volgens de politie te danken aan tips vanuit het publiek na publikaties in kranten en een tv-uitzending, in combinatie met intensief speurwerk. De 30-jarige moeder zit in voorlopige hechtenis, wegens het onverzorgd achterlaten van een kind. De politie benadrukt dat alles in het werk zal worden gesteld de zaak humaan op te lossen, "omdat het om een schrijnend geval gaat, waarvan de achtergronden nog onduidelijk zijn". An Liang werd nadat zij medio december als vondeling in het Rotterdamse warenhuis was aangetroffen op gezag van de Raad voor de Kinderbescherming ondergebracht in een opvangtehuis voor kinderen.