Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

15 augustus 1983, vondeling Godebald, Utrecht

Het Vrije Volk, 16 augustus 1983: "Vondeling lag in handdoek op toilet"

UTRECHT — Godebald heet hij — het één à twee dagen oude vondelingetje, dat in het gelijknamige deel van het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne is aangetroffen. Een echte identiteit is het natuurlijk nog niet. Maar hij volstaat voorlopig als inschrijving voor een bedje op de kinderafdeling van een plaatselijk ziekenhuis.

De baby werd gistermiddag rond drie uur — dankzij zijn huilen — door een beheerder van de openbare toiletten in de parkeergarage van het immense complex gevonden. Hij lag in een Hemahanddoek gewikkeld op de tegelvloer. De zuigeling, die volgens een politiewoordvoerder naar behoren was schoongemaakt, bleek al behoorlijk te zijn afgekoeld. Door hem onmiddellijk tegen zijn borst te drukken en met een warme trui in te pakken, wist zijn vinder verdere temperatuurdaling te voorkomen.

Godebald — een naam die hem door de gealarmeerde politie werd gegeven — is daarop direct naar een niet nader genoemd ziekenhuis gebracht, waar hij door artsen is onderzocht. De jongen maakt het goed. Hij valt voorlopig onder de verantwoordelijkheid van de kinderbescherming. „Over zijn toekomst kun je in dit stadium nog niets zeggen", aldus politlevoorlichter Bijlsma. De Utrechtse recherche heeft er goede hoop op, dat de ouders van Godebald kunnen worden opgespoord. De toiletbeheerder die de vondeling opmerkte, verstrekte een nauwkeurig signalement van een man en een vrouw die kort voor drieën samen het toilet verlieten. Voorts denkt de politie dat vooral een vroedvrouw of een -arts zo mogelijk verder kan helpen. "Het moet zulke mensen toch opvallen, dat een verwacht kind ineens weg is," aldus Bijlsma.

Het is volgens de woordvoerder jaren geleden, dat er in de Domstad een kind te vondeling is gelegd. "Het enige geval dat ik me nog herinner, was dat van een baby die hier in een trein was neergelegd." De naam van het ziekenhuis waar Godebald wordt verzorgd blijft streng geheim, om, eventuele belangstelling van potentiële adoptie-ouders af te remmen. "We proberen elke suggestie als zou adoptie mogelijk zijn te vermijden."

De politie heeft het de pers eveneens verboden foto's van Godebald te maken om soortgelijke redenen. Als zijn ouders niet worden aangehouden, zoekt de Kinderbescherming naar alle waarschijnlijkheid een tehuis voor de baby. "Vervelend uiteraard," besluit Bijlsma, "want het is geen echte oplossing. We hopen dit kind zijn werkelijke identiteit nog te kunnen geven. Anders blijft de jongen zijn hele leven een 'iemand' die nergens vandaan komt."

Nieuwsblad van het Noorden, 16 augustus 1983: "Baby te vondeling"

UTRECHT — Een jongetje van een of twee dagen oud is gistermiddag in een der toiletten in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne te vondeling gelegd. Het kind, naar zijn vindplaats Godebald genoemd, is voor onderzoek naar een ziekenhuis overgebracht.

Leeuwarder courant, 16 augustus 1983: "Baby in Utrecht te vondeling gelegd"

UTRECHT - Een jongetje van een dag of twee oud is gistermiddag in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne te vondeling gelegd. Het kind, naar zijn vindplaats „Godebald" genoemd, is voor onderzoek naar een ziekenhuis overgebracht. Een bewaker van de toiletten bij het stiltecentrum in Hoog Catharijne hoorde gistermiddag omstreeks drie uur kindergehuil in een van de toiletten. Even tevoren waren een man en een vrouw uit het toilet gekomen. De bewaker ontdekte daarna in het toilet het kind, dat in een handdoek was gewikkeld.

Het Vrije Volk, 17 augustus 1983: "Utrechtse vondeling 'in trek'"

UTRECHT — Enkele tientallen echtparen'hebben zich bij de Utrechtse politie gemeld voor adoptie van de nu drie dagen oude baby die maandag te vondeling is gelegd in de toiletruimte van een parkeergarage Hoog Catherijne. Het kind, een jongetje, ligt nog in de couveuse in een ziekenhuis en maakt het volgens de politie goed. Van adoptie is voorlopig nog geen sprake, want de Raad voor de Kinderbescherming zal pas kandidaten op de gebruikelijke manier gaan selecteren als de ouders, waarnaar de politie op zoek is, een maand onvindbaar blijven. Voorlopig wordt ook nog geen geboorte-aangifte gedaan door de burgemeester van Utrecht, mevrouw W. M. M. Vos, wier taak dat in dit geval is.

De Telegraaf, 17 augustus 1983: "Stormloop op vondeling"

Van een onzer verslaggeefsters. UTRECHT, woensdag. Bij de Utrechtse politie hebben zich gisteren enkele tientallen echtparen aangemeld, die de verzorging van de maandagmiddag te vondeling gelegde baby op zich willen nemen. De Raad voor de Kinderbescherming, die zich inmiddels over het twee dagen oude jongetje heeft ontfermd, zal echter pas via de gebruikelijke wegen adoptieouders voor het vondelingetje gaan selecteren, als de werkelijke oudera onvindbaar blijven. Een intensieve speurtocht van de Utrechtse politie naar het ongeveer 30 jaar oude echtpaar, die de baby maandagmiddag in de toiletruimte van de parkeergarage Hoog Catherijne-Godebald heeft achtergelaten, heeft nog niets opgeleverd. De burgemeester van Utrecht, mevrouw drs.W.M.W.Voa-van Gortel, zal voorlopig nog geen geboorte-aangifte van de baby doen, in de hoop dat de politie er toch nog in slaagt om de werkelijke ouders van het kind te vinden.

Nederlands Dagblad, 17 augustus 1983: "Pasgeboren kind in Utrecht te vondeling gelegd"

UTRECHT (ANP) - Een jongetje van één of twee dagen oud is in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne te vondeling gelegd. Het kind, naar zijn vindplaats 'Godebald' genoemd, is voor onderzoek naar een ziekenhuis overgebracht.

Dit heeft een woordvoerder van de Utrechtse politie meegedeeld. Een bewaker van de toiletten bij het stiltecentrum in Hoog Catharijne hoorde maandagmiddag omstreeks drie uur kindergehuil in een van de toiletten. Even tevoren waren een man en vrouw uit het toilet gekomen. De bewaker ontdekte in het toilet het kind, dat in een handdoek was gewikkeld. Het jongetje is naar een ziekenhuis overgebracht om onderzocht te worden. De Utrechtse politie hoopt de man en de vrouw die uit het toilet kwamen aan de hand van het signalement te kunnen opsporen.