Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

15 mei 1968, vondeling Barbara van Heemskerk, Heemskerk

Nieuwsblad van het Noorden, 15 mei 1968: "Baby te vondeling"

Een pasgeboren baby is vanmorgen gevonden in een gangetje van een kelderruimte behorende bij de etagewoningen aan de Elbestraat in Heemskerk. De vondst werd gedaan door de heer S. R. Smidt, die vanmorgen omstreeks zes uur zich naar zyn kelderbox wilde begeven en daar een pakje zag liggen op de betonnen vloer voor de deur. Het bevatte een pasgeboren meisje, gewikkeld in twee nieuwe handdoeken waaromheen — ter bescherming — een plastic zak was gewikkeld. Door bemiddeling van de rijkspolitie is de kleine terstond overgebracht naar het St. Josefziekenhuis in Heemskerk waar het in een couveuse werd gelegd. Na enige uren kon worden vastgesteld dat de zeven pond wegende kleine meid geen nadelige gevolgen had opgelopen.

Leeuwarder Courant, 15 mei 1968: "Pasgeboren baby in Heemskerk op stoep te vondeling gelegd"

Een pasgeboren baby is vanmorgen gevonden in een gangetje van een kelderruimte behorende bij de etagewoningen aan de Elbestraat. De vondst werd gedaan door de heer S. R. Smidt. die vanmorgen omstreeks zes uur zich naar zijn kelderbox wilde begeven en daar een pakje zag liggen op de betonnenvloer voor de deur. Het bevatte een pasgeboren meisje, gewikkeld in twee nieuwe handdoeken waaromheen — ter bescherming — een plastic zak was gewikkeld.

Door bemiddeling van de rijkspolitie is de kleine terstond overgebracht naar het Sint Josefziekenhuis in Heemskerk waar het in een couveuse werd gelegd. Na enige uren kon worden vastgesteld, dat de zeven pond wegende kleine meid geen nadelige gevolgen had opgelopen en blaakte van gezondheid. Vermoedelijk is het meisje vannacht omstreeks vier uur te vondeling gelegd, omdat ongeveer op dat tijdstip de familie wakker schrikte door het geluid van de voordeurbel. Toen daar niemand stond heeft men zich weer te ruste begeven. Op dat ogenblik werd tevens het geluid vernomen van een snel wegrijdende auto. Maar dat realiseerde men zich eerst vanmorgen, nadat de kleine was gevonden.

Het Vrije Volk, 16 mei 1968: "Vondeling in flat"

(Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen om zes uur is een pas geboren baby, een meisje gevonden in een gang onder de flats aan de Elbelaan in Heemskerk. Het kind moet enige uren tevoren zijn geboren. De baby was gehuld in twee nieuwe handdoeken, waarvan met behulp van een plastic zak een soort slaapzak was gemaakt, waardoor het tegen vocht en kou was beschermd. Het was dus kennelijk de bedoeling dat het kind levend zou worden gevonden.

Friese koerier, 16 mei 1968: "„Barbara van Heemskerk” - Pas geboren baby te vondeling gelegd"

HEEMSKERK - In een nauwe smalle en vochtige gang van een souterrain van een flatgebouw in de Elbestraat in de Heemskerkse wijk Oosterwijk, heeft de Hoogoven-rangeerder S. R. Smidt gistermorgen om zes uur een pas geboren baby aangetroffen. Het kind een meisje, was gewikkeld in twee handdoeken en een plastic zak. De baby is overgebracht naar het Sint Jozefziekenhuis te Heemskerk en daar in een couveuse gelegd. De heer Smidt heeft het kindje, dat gelukkig geen nadelige gevolgen heeft ondervonden, gistermiddag aangegeven bij de burgerlijke stand in Heemskerk. Haar naam, bedacht door ambtenaren van de afdeling bevolking, Barbara van Heemskerk. Een naam met symboliek want Barbara betekent vreemdelinge.

Een door de rijkspolitie ingesteld buurtonderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd omtrent Barbara's herkomst. Wel is komen vast te staan dat zij gisternacht omstreeks vier uur moet zijn neergelegd. Toen werd enkele malen gebeld aan de deur van de flat waar de familie Smidt woont. Onmiddellijk daarna hoorde mevrouw Smidt een auto wegrijden. Het feit dat de heer Smidt nog even naar zijn vogels wilde gaan kijken, voor dat hij zijn dagtaak om zes uur bij de Hoogovens aanving, heeft waarschijnlijk Barbara's leven gered. Toen het meisje werd gevonden, bleek haar lichaamstemperatuur te zijn gedaald tot 28 graden.

De Telegraaf, 17 mei 1968: "In veilige handen"

Van een onzer verslaggevers. HEEMSKERK, vrijdag. Zuster Cockie Min ontfermt zich in de kinderafdeling van het moderne St. Joseph-ziekenhuis teder over het kleine vondelingetje, dat gisternacht in de kelder van een Heemskerkse flat lag. Het meisje heeft van de verpleegsters een voorlopige naam gekregen: Barbara van Heemskerk. Zij werd gevonden door de 41-jarige Hoogovenrangeerder Sirp Smidt. Toen hij 's morgens om kwart voor zes naar beneden ging om zijn vogels te voeren, zag hij op de betonnen keldervloer een klein plastic pakje liggen. Toen hij zich bukte, klonk plotseling een babystemmetje. „Ik wist niet wat ik moest doen", vertelde Sirp Smidt. „Ik legde het pakje weer neer en rende naar boven om de politie te bellen". Binnen enkele minuten was de Heemskerkse politie ter plaatse. Bezorgde politiemannen reden de enkele uren oude baby, die huilde van de kou, snel naar het warme en veilige St. Joseph-ziekenhuis. „We hebben het meisje direct in een couveuse gelegd", aldus de directeur van het ziekenhuis, de heer J. J. S. Dicker. „We waren bang, dat het een gevaarlijke kou zou hebben gevat. Het is een prachtig gezond meisje". Voorlopig zal de kleine vondeling in het ziekenhuis, waar ze vertroeteld wordt, blijven. Daarna zal het meisje onder de hoede van de Haarlemse Raad voor de Kinderbescherming worden geplaatst. Inmiddels stromen telefoontjes van kinderloze echtparen, die Barbara graag willen adopteren, bij de raad binnen. „Gelukkig, dat het kind zo gezond is", zeggen de heer en mevrouw Smidt, „toen wij haar vonden, zat zij nog onder het bloed". „Als ik niet naar mijn vogels was gaan kijken, was het wellicht anders afgelopen", overpeinst de vinder. „Het meisje was nu al zo afgekoeld".

Leeuwarder courant, 17 mei 1968: "Gevonden meisje heet nu Barbara"

Het in twee handdoeken te vondeling gelegde meisje, dat woensdag in Heemskerk werd gevonden door de heer S. Smidt, heeft de naam Barbara gekregen. Barbara betekent: zij die werd gevonden. Naar een achternaam heeft men niet lang hoeven zoeken: Van Heemskerk. De heer Smidt heeft de pasgeboren baby bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in zijn woonplaats aangegeven. Intussen hebben de zusters van het Sint Jozefziekenhuis in Heemskerk zich over de kleine ontfermd. Bij het ziekenhuis zijn gisteren tientallen telefoontjes binnengekomen van vrouwen die Barbara wel wilden verzorgen. Voorlopig blijft zij evenwel in het ziekenhuis. Barbara is kerngezond.

Friese koerier, 21 mei 1968: "Vondeling Barbara van Spaanse ouders?"

HEEMSKERK — Het onderzoek van de rijkspolitie naar de herkomst van de vorige week in Heemskerk te vondeling gelegde Barbara van Heemskerk wijst in Spaanse richting. Op de plastic zak waarin de in handdoeken gepakte baby was gewikkeld, staat in het Spaans: "Juegos de Cama Coppelia Suaves Vinissimos, Ressistentes." Hetgeen volgens de politie letterlijk betekent: "Bedspeelgoed van Coppelia, zacht, zeer fijn en stevig." Het woord bedspeelgoed duidt op een geborduurd lakentje en sloopje, die heel goed in de plastic zak verpakt kunnen zijn geweest.

Een oproep naar aanleiding van het afgescheurde prijskaartje van de handdoeken met de letters PVP, is door velen beantwoord. De politie ontving vele tips, tot zelfs uit Eindhoven. Thans is vast komen te staan, dat de letters PVP ook in Spaanse richting wijzen. Ze staan voor Precio Venta Publico hetgeen betekent vastgestelde verkoopprijs voor de consument. De politie gelooft nog steeds dat de baby in de IJmond of in de directe omgeving geboren moet zijn, omdat het kindje na de vondst, 's morgens om circa half 6, nog maar enkele uren oud moet zijn geweest. Aangenomen wordt dat Barbara om kwart over 4 te vondeling moet zijn gelegd. De baby heeft dus anderhalf uur in het souterrain in het flatgebouw gelegen. Het tijdstip van kwart over vier wordt aangenomen omdat de echtgenote van de heer Smidt die het kindje vond, op dat moment een auto snel heeft horen wegrijden. De politie heeft de afgelopen dagen reeds tientallen in de IJmond wonende en werkzame Spanjaarden gehoord.

Leeuwarder courant, 21 mei 1968: "Barbara heeft waarschijnlijk Spaanse ouders"

Het onderzoek van de rijkspolitie naar de herkomst van de vorige week in Heemskerk le vondeling gelegde Barbara van Heemskerk wijst in Spaanse richting. Op de plastic zak waarin de in handdoeken gepakte baby was gewikkeld, staat de Spaanse tekst: "Juegos de cama Coppelia suaves vinissimos. retistentes." Hetgeen volgens de politie letterlijk betekent: „Bedspeelgoed van Coppelia, zacht, zeer fijn en stevig." Dat bedspeelgoed duidt op een geborduurd lakentje en sloopje, die heel goed in de plastic zak verpakt kunnen zijn geweest.

Een oproep van vrijdag, naar aanleiding van het afgescheurde prijskaartje van de handdoeken met de letters pvp, is door velen beantwoord. De politie ontving vele tips, tot zelfs uit Eindhoven. Thans is vast komen te staan, dat de letters pvp ook in Spaanse richting wijzen; ze staan voor precio venta publico hetgeen betekent: vastgestelde verkoopprijs voor de consument. Met deze gegevens in de hand spitst het politieonderzoek naar de herkomst van de voorspoedig groeiende baby, zich toe op de Spanjaarden in de IJmond. De politie heeft al tientallen van hen verhoord.

De politie gelooft nog steeds, dat de baby in de IJmond of in de directe omgeving geboren moet zijn, omdat het kindje na de vondst, 's morgens om circa half zes, nog maar enkele uren oud moet zijn geweest. Algemeen wordt thans ook wel aangenomen, dat de kleine Barbara om kwart over vier te vondeling moet zijn gelegd. De baby heeft dus anderhalf uur in het souterrain in het flatgebouw in de Elbestraat te Heemskerk gelegen.