Skip to main content

25 september 1946, vondeling Tini Lohmeijer, Amsterdam

De Waarheid, 26 september 1946: "Pas even op mijn kind"

Gistermiddag deed zich op een vluchtheuvel van lijn 16 in de Lairessestraat een merkwaardig geval voor. Een man vroeg aan een anderen man, of hij even op zijn dochtertje wilde passen, en meteen sprong hij op een wagen van lijn 16, die zich juist in beweging zette. De man, die een kind rijker was geworden, was te verbouwereerd om nog iets te vragen. Het kind zelf zegt, dat het vier jaar oud is, Tini Lohmeijer heet en in de Albert Cuypstraat woont. De recherche stelt een onderzoek in.

Utrechts Nieuwsblad, 27 september 1946: "Nieuwe manier van te vondeling leggen"

Een heer, die in de Lairessestraat te Amsterdam op de tram stond te wachten, zag een man met een kind aan de hand naar zich toekomen, die hem vroeg of hij even op de kleine wilde passen. De heer verklaarde zich daartoe bereid, waarop de man plotseling op de juist passeerende lijn 16 sprong en zijn helper met 't meisje liet staan. Het slachtoffer is daarop naar de kinderpolitie getogen om het onverwachte geschenk weer kwijt te raken. De recherche is er intusschen nog niet in geslaagd de herkomst van het kind op te sporen.

Leeuwarder koerier, 27 september 1946: "Wilt u even op haar passen?"

Een heer die in de Lairessestraat te Amsterdam argeloos op de tram stond te wachten zag een man met een kind aan de hand naar zich toekomen, die hem vroeg of hij even op de kleine wilde passen. De heer verklaarde zich daartoe bereid, waarop de man plotseling op de juist passeerende lijn 16 sprong en zijn helper met het meisje liet staan. Het slachtoffer is daarop naar de kinderpolitie getogen om het onverwachte geschenk weer kwijt te raken. Het kind, een 4-jarig meisje, beweert Tiny Lomeier te heeten en met haar moeder in de Albert Cuypstraat te wonen, maar de recherche is er met deze gegevens nog niet in geslaagd de herkomst van het kind op te sporen.