Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

13 juni 1947, vondeling meisje, Valkenburg

Limburgsch Dagblad, 14 juni 1947: "Vondeling"

Een mijnwerker vond Vrijdagmorgen half vijf in de Sibbergrubbe te Valkenburg een pasgeboren kind van het vrouwelijk geslacht. Hij deed aangifte bij de politie en deze bracht het kindje naar de particuliere kraaminrichting Rölkens ter plaatse. Spoedig hierop boden zich reeds verscheidene Valkenburgse families aan om het kind te adopteren. Naar men ons mededeelde, heeft de politie echter reeds aanwijzingen omtrent de persoon, die het kind te vondeling legde.

Limburgsch Dagblad, 16 juni 1947: "De vondeling"

Zoals wij reeds in het grootste gedeelte van ons blad van Zaterdag hebben gemeld, vond een mijnwerker Vrijdagmorgen om half 5 in de Sibbergrubbe bij Valkenburg een pasgeboren kind van het vrouwelijk geslacht. De rijkspolitie van Valkenburg-Houthem vraagt thans, dat zij, die inlichtingen kunnen verschaffen, omtrent de herkomst van de vondelinge, zich zullen melden bij de rijkspolitie te Valkenburg.