Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

11 september 1948, vondeling jongetje, Oldelamer

De Heerenveensche koerier, 13 september 1948: "Kindje te vondeling gelegd"

OLDELAMER. Zaterdagmorgen ongeveer half zeven werd hier aan de kant van de weg voor een huis een doos gevonden, waarin op wat hooi een gekleed kindje lag, een levend jongetje van 4 à 5 dagen oud. Door de politie te Wolvega werd direct een streng onderzoek ingesteld en men slaagde er nog dezelfde dag in de ongehuwde moeder van het kindje, wonende te Echtenerpolder, op te sporen.

Nieuwsblad van Friesland, 13 september 1948: "Kindje te vondeling gelegd"

WOLVEGA. Te Oldelamer deed de vrouw van S. Lenstra Zaterdagmorgen in de vroegste wel een zeer eigenaardige vondst. Voor haar huis, in de wegberm, stond een cartonnen doos en nadat deze was opengemaakt, bleek hierin een jongetje te zijn geborgen. Het knaapje, dat naar schatting vier tot vijf dagen oud was, werd naar het ziekenhuisje te Wolvega gebracht terwijl de politie werd gewaarschuwd. Na nasporingen onder leiding van adjudant Kuipers uit Wolvega hadden al spoedig succes. Een arrestatie buiten deze gemeente volgde en een bekentenis in deze zaak werd afgelegd.

Dat het te vondeling leggen gelukkig niet veel voorkomt blijkt wel uit het feit, dat men tot 1831 terug moet gaan om een dergelijk feit in de gemeente Weststellingwerf te kunnen opdiepen. In dat jaar vond men een tweeling in de paardekrib, die voor de herberg de ooievaar in Oldeholtwold stond.

Nieuwsblad van Friesland, 15 september 1948: "De vondeling te Oldelamer"

WOLVEGA. Omtrent de vondeling te Oldelamer deelde de politie ons nog het volgende mee: Reeds in de nacht van Zaterdag op Zondag had de politie met haar nasporingen succes. Vast kwam te staan, dat de ongehuwde S. S. in de naburige gemeente Lemsterland haar kind te vondeling had gelegd. Zij legde een volledige bekentenis af. Bij een nader onderzoek in deze zaak werd overgegaan tot de arrestatie van haar stiefvader B. M. Deze is in de kazerne te Wolvega opgesloten

Nieuwsblad van het Noorden, 18 september 1948: "Te vondeling gelegd"

Dezer dagen werd te Oldelamer onder Wolvega een kindje van circa vijf dagen te vondeling gelegd. Een door de politie ingesteld onderzoek leidde naar Bantega bij Lemmer, waar de ongehuwde moeder S. Slump bekende zich aan dit misdrijf te hebben schuldig gemaakt. In verband hiermee is thans ook haar stiefvader B. Meester door de politie gearresteerd en gevankelijk naar Wolvega overgebracht. Ook hij heeft bekend de hand in deze zaak te hebben gehad.

De Heerenveensche koerier, 21 september 1948: "Een onwaardige stiefvader"

OLDELAMER. De vorige week Maandag publiceerden we een geval van het te vondeling leggen van een kind van enkele dagen te Oldelamer. Nog dezelfde dag kon de ongehuwde moeder, het 21-jarige meisje S. S. te Bantega, worden opgespoord. "Stellingwerf" meldt nu, dat de stiefvader B. M. te Bantega, is gearresteerd. Bij het onderzoek kwam aan het licht, dat deze tijdens de minderjarigheid van het meisje zich had schuldig gemaakt aan herhaalde overtreding van art. 249 Wetboek van Strafrecht. De aangehoudene B. M., die een volledige bekentenis heeft afgelegd, is ter beschikking gesteld van de Officier van Justitie te Leeuwarden.