Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

26 februari 1952, vondeling jongetje, Den Haag

De Telegraaf, 28 februari 1952: "Baby te vondeling gelegd"

(Van onze Haagse redactie.) DEN HAAG, 27 Febr. - Toen Dinsdagavond een familie aan de Pieter Langedijkstraat de huisdeur opende, om uit te gaan, trof zij in het portiek een pakje aan, waarin beweging zat. De politie werd aanstonds gewaarschuwd en twee stoere jeepagenten vatten het pakje voorzichtig aan, deponeerden het op een tafel in de huiskamer en ontdeden het van het omhulsel.Wie schets hun verbazing toen daar een keurig in nieuwe kleertjes gestoken pas geboren knaapje te voorschijn kwam, dat luid kraaiend naar de twee dienaren van de Heilige Hermandad opzag. De GGD ontfermde zich over het 7 pond wegende borelingske en bezorgde het in een ziekenhuis. De kinderpolitie (Laan Copes van Cattenburch 7) stelt een onderzoek in en is zeer erkentelijk voor eventuele inlichtingen. Adspirant-pleegouders wordt vriendelijk verzocht zich niet te melden.

Het Vrije Volk, 28 februari 1952

Hagenaars, die Dinsdagavond hun huis verlieten, vonden in het portiek een pakje, dat bewoog. Ze namen het mee naar binnen en toen bleek, dat het een baby (een jongen van zeven pond) bevatte, nog maar een dag oud en in nieuwe kleertjes gestoken. In een ziekenhuis heeft men de vondeling opgenomen. De politie vraagt inlichtingen, maar voegt er aan toe, dat adspirant-pieegouders zich niet behoeven te melden.

De Telegraaf, 29 februari 1952: "Was baby verborgen in marine-tas?"

(Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, 29 Febr. - Het raadsel van de vondeling in een portiek in de Pieter Langedijkstraat was Donderdag nog niet opgelost. Bewoners van de Pieter Langedijkstraat hebben op de bewuste avond een man van ca. 30 jaar in de omgeving van het portiek zien rondscharrelen. Hij had een marinetas bij zich, waarin waarschijnlijk het kind verborgen was. Mocht men er niet in slagen de zaak op te lossen, dan zal de voogdijraad er zich mee bemoeien.

De Vrije Pers, 5 maart 1952

DEN HAAG. In de Pieter Langendijkstraat te Den Haag is dezer dagen een nog geen twee dagen oud jongetje te vondeling gelegd. De politie is er nog niet in geslaagd de herkomst van het kind vast te stellen. De kleine is in een Haags ziekenhuis ondergebracht. Om tien minuten over half acht stapte des avonds een echtpaar, dat boven 'n portiek woont, de deur uit en vond aan de trap een pakketje. De mensen durfden het pakje niet open maken, omdat ze iets zagen bewegen. Twee politieagenten brachten het pakket in huis en ontdekten dat er een baby in zat. De kleine was goed gezond en woog zeven pond. Het kind was geheel in nieuwe kleertjes gestoken met een keurig mutsje, sokjes en een extra paar schone luiers.