Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

4 mei 1952, vondeling jongetje, Apeldoorn

De Tijd, 5 mei 1952: "Kind te vondeling gelegd te Apeldoorn"

(Van onze correspondent) Een jongeman, die Zaterdagavond met zijn meisje over de Loseweg in Apeldoorn liep, hoorde een klaaglijk geluid, dat hij voor het jammeren van een kat hield. Hij wilde een steen opnemen om het dier te verjagen, maar zijn meisje weerhield hem. Toen zij een nader onderzoek op de plaats, waar het geluid vandaan kwam, instelden vonden zij op de stoep van een huis een doos. Zij lichtten het deksel op en zagen een schreiende baby liggen. De bewoners van het huis hebben zich over het kind ontfermd en voor het vinden van de herkomst de hulp van de politie ingeroepen. Het vondelingetje bleek een allerliefst jongetje van ongeveer zes dagen oud te zijn. De politie heeft zijn herkomst nog niet kunnen ontdekken. Het huis waar het kindje te vondeling werd gelegd bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het paleis Het Loo.

Nieuwsblad van het Noorden, 6 mei 1952: "Kind van 10 dagen te vondeling gelegd"

Op de Loseweg te Apeldoorn zagen voorbijgangers Zondagavond op de stoep van een woning een doos staan, waaruit het gehuil van een baby klonk. Bij onderzoek bleek de doos een goed in de kleertjes gestoken jongetje te bevatten van naar schatting tien dagen oud. Het kleintje is voorlopig in het Juliana-ziekenhuis opgenomen.

De Heerenveensche koerier, 6 mei 1952: "Op straat gevonden"

Te Apeldoorn zagen voorbijgangers Zondagavond op de stoep van een woning een doos staan, waaruit het gehuil van een baby klonk. Bij onderzoek bleek de doos een goed in de kleertjes gestoken jongetje te bevatten van naar schatting tien dagen oud. Het kleintje is voorlopig in het ziekenhuis opgenomen.

De Waarheid, 6 mei 1952: "Vondeling in doos op straat"

APELDOORN, 5 Mei. — Voorbijgangers zagen gisteravond op de stoep van een woning aan de Loseweg te Apeldoorn een doos staan, waaruit het geschrei van een baby klonk. Toen zij de doos openden vonden zij een jongetje van naar schatting tien dagen oud. Het kind was warm en goed gekleed. Het Juliana-ziekenhuis heeft de vondeling voorlopig opgenomen.

Het Vrije Volk, 6 mei 1952: "Baby te vondeling; in doos op stoep"

Verloofden, die Zondagavond op de Looseweg in Apeldoorn liepen te wandelen, hoorden plotseling 'n kind schreien en toen zij gingen kijken waar het geluid vandaan kwam, vonden zij een kartonnen doos, staande op de stoep van perceel 164. Een jongetje van naar schatting zes of zeven dagen was, warm gekleed, in deze doos te vondeling gelegd. De baby werd naar het Julianaziekenhuis gebracht; de politie in Apeldoorn vraagt om nadere inlichtingen.

Leeuwarder Courant, 6 januari 1955: "Moeder van vondeling na jaren gevonden"

Ruim twee en een half jaar geleden is een jongetje van ongeveer twee weken in een kartonnen doos aangetroffen op de stoep van een woning aan de Looseweg te Apeldoorn. Thans heeft de politie de vrouw gearresteerd, die ervan wordt verdacht het kind te vondeling hebben gelegd. Het is de 38-jarige I. H. S.-v. D. uit Wezep.

In het gezin van deze vrouw heersten reeds lang moeilijkheden. Deze zouden er de oorzaak van zijn geweest, dat zij besloot het kindje te vondeling te leggen. Zij zette de doos met het kind in een tas en ging op de fiets naar Epe, vergezeld door haar elfjarig dochtertje. In Epe nam zij de bus naar Apeldoorn, waar zij de baby achterliet. De vrouw is voorgeleid aan de officier van Justitie te Zutphen en daarna in het Huis van Bewaring opgesloten.

De Tijd, 6 januari 1955: "Haar kind te vondeling gelegd? - Na 2½ jaar gearresteerd"
Friese koerier, 6 januari 1955: "Kind te vondeling vrouw in arrest"
Limburgsch dagblad, 6 januari 1955: "Moeder na twee en een half jaar gearresteerd"

Ruim 2½ jaar geleden is een jongetje van ongeveer twee weken oud in een kartonnen doos aangetroffen op de stoep van een woning aan de Looseweg te Apeldoorn. Thans heeft de politie de vrouw gearresteerd, die ervan wordt verdacht het kind te vondeling te hebben gelegd. Zij is de 38-jarige I.H. S.-Van de S. uit Wezep. In het gezin van deze vrouw heersten reeds lang moeilijkheden. Deze zouden er de oorzaak van zijn geweest, dat zij zou hebben besloten het kindje te vondeling te leggen. Zij zette de doos met het kind in een tas en begaf zich op de fiets naar Epe, vergezeld van haar elfjarig dochtertje. In Epe nam zij de bus naar Apeldoorn, waar zij de baby achterliet. De vrouw is voorgeleid aan de officier van justitie te Zutphen en daarna in het huis van bewaring opgesloten.