Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

23 mei 1957, babylijkje jongetje, Amsterdam

De Waarheid, 23 mei 1957: "Politie deed trieste vondst - Baby-lijkje lag in voortuin"

(Van onze verslaggever) In een voortuin op de Mozartkade heeft dte politie van het bureau Overtoom kort na middernacht het nog warme lijkje aangetroffen van een jongetje van ongeveer een week oud. Het kind was gewikkeld in een luier en een moltondeken.

Even over twaalven werd de brandweer opgebeld door een vrouw, die vertelde, dat er op de Mozartkade een kind te vondeling was gelegd. Wie over dit drama inlichtingen kan verschaffen wordt verzocht zich in verbinding te tellen met de hoofdinspecteur van politie, chef bureau Overtoom. Tel. 126012.

Leeuwarder Courant, 23 mei 1957: "Baby, die te vondeling werd gelegd, overleden"

De Amsterdamse brandweer kreeg vannacht om twee uur telefonisch de mededeling, dat er op de Mozartkade een kind te vondeling was gelegd. De politie stelde onmiddellijk een onderzoek in en vond in de voortuin van een woning het lijkje van een ongeveer een week oud jongetje. De baby, die slechts gewikkeld was in een luier en een molton deken moet kort voor de aankomst van de politie zijn overleden.

De Tijd, 24 mei 1957: "Baby, die te vondeling werd gelegd, overleden"

De Amsterdamse brandweer kreeg gisternacht om twee uur telefonisch de mededeling, dat er op de Mozartkade een kind te vondeling was gelegd. De politie stelde onmiddellijk een onderzoek in en vond de voortuin van een woning het stoffelijk overschot van een ongeveer een week oud jongetje. De baby, die slechts gewikkeld was in een luier en een moltondeken moet kort voor de aankomst van de politie zijn overleden. De chef van bureau Overtoom te Amsterdam verzoekt om inlichtingen.

Friese koerier, 24 mei 1957: "Vondelingetje sterft in voortuintje"

AMSTERDAM (ANP)— De Amsterdamse brandweer kreeg in de nacht van woensdag op donderdag om twee uur telefonisch de mededeling, dat er op de Mozartkade een kind te vondeling was gelegd. De politie stelde onmiddellijk een onderzoek in en vond in de voortuin van een woning het lijkje van een jongetje van ongeveer een week oud. De baby, die slechts gewikkeld was in een luier en een moltondeken moet kort voor de aankomst van de politie zijn overleden.