Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

maart 1959, vondeling Marbach, Amsterdam

De Telegraaf, 9 maart 1959: "Marbach bij SHS"

Charlie Marbach, de door Elinkwijk als lid geroyeerde Surinaamse voetballer, verscheen deze zondag op Houtrust bij de wedstrijd SHS-Elinkwijk. Marbach droeg een arm in het gips, het gevolg van een onfortuinlijke botsing met een worstelkampioen. Het schijnt, dat Marbach zijn diensten heeft aangeboden bij SHS. Veel mogelijkheden biedt dit niet, daar het wel zeker is, dat de KNVB het royement van Elinkwijk zal overnemen. Hoe het met de baby van het echtpaar Marbach verder gaat, zal van een rechterlijke beslissing afhangen. Het kind, dat op het Elinkwijkveld min of meer te vondeling was gelegd, is door de kinderbescherming voorlopig aan het Leger des Heils toevertrouwd.

Voordien was de baby, door toedoen en op kosten van Elinkwijk en met goedvinden van de ouders, bij een Utrechts gezin ondergebracht, waar het kind een uitstekende verzorging genoot. De moeder haalde het daar echter vandaan, hoewel zij er zelf geen weg mee wist. De genoemde verzorgers (Elinkwijkleden) waren er zeer ontdaan over. Hoewel zij zelf vier kinderen hebben, hadden zij het kind graag bij zich willen houden en opvoeden. Elinkwijk is later van vele kanten opgebeld met aanbiedingen voor de verzorging van de kleine verschoppeling.