Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

23 april 1966, vondeling jongetje, Apeldoorn

Het Vrije Volk, 25 april 1966: "Vondeling in kerk gevonden"

APELDOORN (ANP) — In het voorportaal van de katholieke kerk in de Hoofdstraat te Apeldoorn hebben twee meisjes zaterdagavond een vondelingetje gevonden. De meisjes hoorden, toen zij het voorportaal van de kerk binnenkwamen een baby huilen en zagen bij onderzoek in de hoek van het voorportaal een witte kunstlederen tas staan, waarin zich een kind van naar schatting drie weken oud bevond. Een onderzoek wees uit, dat de baby volkomen gezond was en goed was verzorgd. De politie tast omtrent de herkomst van het kind volkomen in het duister.

Limburgsch Dagblad, 25 april 1966: "Baby van 3 weken te vondeling gelegd"
Amigoe di Curacao, 25 april 1966: "Vondeling in portaal kerk"
Friese koerier, 25 april 1966: "Meisjes vinden vondeling in portaal van kerk"
Leeuwarder Courant, 25 april 1966: "Vondeling in Apeldoorn - Baby ontdekt in kerkportaal"

APELDOORN, 25 april - In het voorportaal van de katholieke kerk in de Hoofdstraat te Apeldoorn hebben zaterdagavond twee meisjes een vondeling gevonden. De meisjes hoorden, toen zij het voorportaal van de kerk binnenkwamen een baby huilen en zagen bij onderzoek in de hoek van het voorportaal een witte kunstlederen tas staan, waarin zich een kind van naar schatting drie weken oud bevond.

Het kind had een gebreid geel mutsje op het hoofd, droeg een rood truitje met zwarte stippen en had een gele slobbroek aan. Het had donkerblond haar en donkere ogen. Een onderzoek wees uit, dat de baby volkomen gezond was en goed was verzorgd. De politie tast omtrent de herkomst van het kind volkomen in het duister. Zij vraagt degenen die inlichtingen kunnen verstrekken zich bij de afdelingsrecherche te willen melden.

De Tijd, 25 april 1966: "Vondeling in kerkportaal"
Gereformeerd Gezinsblad, 26 april 1966: "Een vondeling te Apeldoorn"


APELDOORN, 25 april - In het voorportaal van de katholieke kerk in de Hoofdstraat alhier hebben zaterdagavond twee meisjes een vondeling gevonden. De meisjes hoorden bij het binnenkomen een baby huilen en zagen in de hoek van het voorportaal een witte kunstlederen tas, waarin zich een kind van naar schatting drie weken oud bevond. Het kind had een gebreid geel mutsje op het hoofd, droeg een rood truitje met zwarte stippen en had een gele slobbroek aan. Het had donkerblond haar en donkere ogen. Een onderzoek wees uit, dat de baby volkomen gezond was en goed is verzorgd. De politie tast omtrent de herkomst van het kind volkomen in het duister. Zij vraagt degenen die inlichtingen kunnen verstrekken zich bij de afdelingsrecherche te melden.

De Waarheid, 25 april 1966: "Baby in kerk gevonden"

In het voorportaal van de katholieke kerk in de Hoofdstraat te Apeldoorn is zaterdagavond een vondeling gedeponeerd. Het kind, dat ongeveer drie weken oud was, werd gevonden door twee meisjes, die het hoorden huilen toen zij de kerk binnengingen. De baby lag in een witte kunstlederen tas. De vondeling had een gebreid geel mutsje op het hoofd, droeg een rood truitje met zwarte stippen en had een gele slobbroek aan. Het heeft donkerblond haar en donkere ogen. Een onderzoek wees uit, dat de baby volkomen gezond was en goed was verzorgd. De politie tast omtrent de herkomst van het kind volkomen in het duister.

De Telegraaf, 26 april 1966: "Evelien noemde ,haar’ vondeling Jantje Jansen"

Van onze correspondent. APELDOORN, dinsdag. Evelien Töpfer (18) is gistermorgen even naar de burgerlijke stand in Apeldoorn geweest om "haar" kindje aan te geven. "Degeen, die een kindje vindt moet er aangifte van doen", zei de politie en dus ging Evelien maar. "De ambtenaar zat er wel mee in zijn maag", vertelt ze, "maar na veel wikken en wegen met het Burgerlijk Wetboek vertelde hij, dat ik het baby'tje nog niet aan kon geven, omdat de burgemeester eerst nog een naam voor hem moest bedenken."Het kindje, dat zij al heel neutraal "Jantje Jansen" had gedoopt, is namelijk niet van haar. Zij vond het zaterdagavond in de R.K.-kerk. "Mijn vriendin Gerry Eijt wilde een kaars gaan branden en omdat ik niet katholiek ben, wachtte ik even in het portaal", vertelt Evelien. "Het was nogal donker en daarom vond ik het ook griezelig, dat ik juist daar heel zachtjes een baby hoorde huilen. Ik zag plotseling een witte tas, die een beetje bewoog. Ik heb toen met mijn paraplu voorzichtig die tas naar me toe getrokken."

Met de vondst ging Evelien, die kinderverzorgster is, naar de koster van de Maria-kerk. De koster waarschuwde de pastoor, de kapelaan en de deken, die op zijn beurt weer zorgde, dat de politie kwam. "De deken en de kapelaans zouden juist een avondje uit gaan naar de schouwburg", vertelde Evelien, "maar daar kwam natuurlijk niets meer van, want iedereen was te druk met het baby'tje, dat nog maar 14 dagen oud was."

De baby is opgenomen in een ziekenhuis in Apeldoorn, waar Evelien het iedere avond mag bezoeken. "'t Is zo'n lief kereltje", zegt ze, "ik begrijp niet, dat de moeder zo'n kleintje zo maar te vondeling kan leggen." Hoofdinspecteur L. L. Spaanderman van de Apeldoornse politie, die het onderzoek leidt, zegt: "Ik hoop maar, dat die moeder zich bij ons meldt. Dat lijkt me voor haar en voor het kind het beste." Tot nu toe heeft men geen enkel spoor.