Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

10 oktober 1973, vondeling Rolf Hunzinger, Arnhem

Leeuwarder courant, 11 oktober 1973: "Vrouw dreigde jongetje onder trein te gooien - Duits paar gaf baby aan man en kreeg reisgeld"

UTRECHT — De Utrechtse en Arnhemse recherche stellen een onderzoek in naar de herkomst van een twee maanden oude baby die momenteel moederziel alleen in het Wilhelmlnakinderziekenhuis in Utrecht ligt. De baby, een kerngezonde jongen, werd gistermiddag om vijf uur op het station in Arnhem door een onbekend Duitssprekend paar in ruil voor f 50 reisgeld „van de hand gedaan" aan een Utrechtse timmerman, de 28-jarige Robert Gawbowsky.

Gawbowsky heeft tegenover de politie verklaard dat hij, terwijl hij met zijn zesjarige dochtertje op het perron van het Arnhemse station liep, werd benaderd door een hem totaal onbekende vrouw die in gezelschap was van een eveneens Duitstalige man. Het tweetal verklaarde in ernstige moeilijkheden te verkeren en vroeg de timmerman geld en onderdak. Toen de man aanbood bij hem thuis in Utrecht te komen logeren ging de vrouw daar echter niet op in. Ze dreigde de baby onder de trein te zullen gooien. Ze wilde het kind kwijt, verklaarde ze.

Min of meer overdonderd bood de timmerman vervolgens aan om de baby dan maar voor een tijdje onder zijn hoede te nemen. Het paar ging daarmee akkoord nadat het eerst nog f 50 reisgeld van Gawbowskij in ontvangst had genomen. Het paar beloofde de Utrechter het kind over vier weken op te zullen halen. Eenmaal in Utrecht aangekomen, met baby, kinderwagen, babyspullen en al, vertrouwde de timmerman het zaakje toch niet helemaal. In de vrees dat hij tot in lengte van dagen met de baby opgescheept zou blijven zitten, alarmeerde hij gisteravond laat de spoorwegrecherche.

Nieuwsblad van het Noorden, 11 oktober 1973: "Utrechter moest voor 50 gulden een baby kopen"

(Van onze correspondent in Arnhem)
Op het station in Arnhem is in de afgelopen nacht een baby van ongeveer zes maanden voor 50 gulden verkocht aan een inwoner van Utrecht. Het kind verkeert thans in blakende welstand in het Kinderziekenhuis in Utrecht.

De kinderpolitie van Arnhem en Utrecht, alsmede de spoorwegrecherche, zijn druk doende met het onderzoek naar de identiteit van de verkopers van de zuigeling, een ongeveer 25-jarige man en even oude vrouw die vloeiend Duits spreken. Die Duits sprekende man en vrouw — vermoedelijk een echtpaar — dwongen vannacht een Utrechtenaar op het perron, waar om die tijd — ongeveer vijf minuten over 12 — nog treinen reden, het kind te kopen. In rap Duits vroegen zij 50 gulden voor de baby. Zij dwongen de Utrechtenaar snel tot koop te besluiten daar zij anders de baby voor de trein zouden gooien. De in het nauw gedreven Utrechtenaar besloot tot de koop, waarbij tevens was inbegrepen een kinderwagen en een city-bag met kleertjes. Hij ontving voor zijn 50 gulden niet alleen het kind maar ook een kwitantie.

De Duits sprekende man en vrouw postten bij de trein en bewaakten de Utrechtenaar en de zuigeling totdat de trein in de richting Utrecht vertrok.

Leeuwarder courant, 12 oktober 1973: "Utrechtenaar zoog deel verhaal uit duim - Politie vindt vader en moeder weggegeven baby"

(Van onze correspondent)
ARNHEM — De Utrechtenaar die woensdagavond bij de politie het verhaal opdiste dat hij op een station in Arnhem een baby van twee maanden had gekocht van een Duitse man en vrouw, blijkt dat voor een deel uit zijn duim te hebben gezogen. De moeder heeft in grote wanhoop haar baby tijdelijk aan de man afgestaan, met de duidelijke afspraak dat zij het kind over enkele weken weer bij de Utrechtenaar zou ophalen tegen betaling van f 150 voor de verleende verzorging, kost en inwoning van de zuigeling. De moeder is gisteravond om vijf uur in de wachtkamer van de stationsrestauratie in Arnhem door de Koninklijke marechaussee aangehouden. Vanmorgen vond op het politiebureau in Arnhem de gelukkige hereniging van de intussen aangehouden vader, moeder en de baby plaats.

De Duitse vrouw, die haar kind tijdelijk wilde afstaan, is de 23-jarige Veronica H, die in Amsterdam in de Tweede Jan van der Heydestraat heeft gewoond. Zij was al vijf jaar verloofd met de 22-jarige Rolf N., eveneens een Duitser, omdat de jongeman geen toestemming van zijn moeder kreeg om met Veronica te trouwen. De Duitser Rolf N. werkte al vijf jaar in Nederland bij de binnenvaart. De vrouw stond bij de Amsterdamse politie bekend als ongewenste vreemdelinge vanwege een eerder gepleegd delict. Zij maakte met de vreemdelingendienst de afspraak dat zij woensdag de grens zou worden overgezet. Maar als je officieel, zonder middelen van bestaan en met een kind, wordt uitgewezen, gaan in Duitsland allerlei instanties draaien. De baby belandt in een Jugendheim en dan heb je het kind voorlopig niet terug. Dat kan een scheiding van moeder en kind voor vele jaren betekenen. Dat weet elke Duitser. Ook Veronica, die doodsbang was voor die scheiding, want zij wilde koste wat kost het kind houden. En op die wijze kwam zij tot haar wanhoopsdaad. De Utrechtse timmerman — van oorsprong ook een Duitser — bood, door drankgebruik wat sentimenteel geworden, aan het jongetje voorlopig mee naar huis te nemen. De man nam zijn besluit na telefonisch overleg met zijn echtgenote. Zijn verhaal dat de moeder van de baby gedreigd zou hebben het jongetje onder de trein te gooien, blijkt te zijn verzonnen. De Arnhemse politie heeft er inmiddels voor gezorgd dat het jonge paar in Emmerik goed zal worden opgevangen.

[Fotobijschrift] Dit is het twee maanden oude jongetje dat woensdagmiddag door een Duits paar aan de 28-jarige Utrechtenaar R. Gawlowsky werd overhandigd.

De Telegraaf, 12 oktober 1973: "Utrechter kreeg baby „cadeau” - Duitse wilde jongetje voor trein gooien"

door Tom Hendriks. UTRECHT, vrijdag
De Utrechter Robert Gawlowsky (28) mocht gistermiddag maar even de twee maanden oude baby Rolf zien over wie hij zich de avond tevoren op het station te Arnhem had ontfermd, omdat de wanhopige Duitse moeder telkens dreigde het jongetje onder de trein te gooien. De Nederlandse politie speurt nu naar de verblijfplaats van de moeder, de 23-jarige Veronica H. en haar 21-jarige vriend Rolf Nietsche, die van de Utrechter ƒ 150 hadden gekregen omdat zij volkomen berooid waren.

Robert Gawlowsky, Duitser van geboorte maar sinds zeven jaar woonachtig in Nederland, was bitter teleurgesteld, dat hij en zijn vrouw Bea niet voor de baby mogen zorgen. "lk heb die mensen op het station beloofd hun baby vier weken bij mij thuis te houden, tot zij uit de moeilijkheden zouden zijn en hun zoon zouden komen ophalen. Ik voel mij verantwoordelijk voor het kind, dat nu in het kindertehuis Meisjesstad is. Als de ouders niet komen opdagen en het kind daar moet blijven, vind ik dat verschrikkelijk. Ik heb vroeger zelf veel in tehuizen gezeten." De Utrechtse politie heeft de baby in het tehuis geplaatst, omdat deze o.a. het levend bewijs vormt van een gepleegd strafbaar feit.

In zijn woning vertelde timmerman Gawlowsky, zelf vader van drie kinderen, zijn wonderlijke belevenis. "Ik was woensdag met mijn dochtertje Manuela (6) naar Arnhem gegaan omdat ik daar terecht moest staan. Ik had namelijk een keer aan de grens mijn verblijfsvergunning niet bij mij. Tot mijn grote opluchting kreeg ik een tientje boete en wij zijn daarna de stad in gegaan."
Rond vijf uur 's middag zat vader Gawlowsky met Manuela voor het raam van een restaurant naast het Arnhemse station, toen hij het Duitse stel met een kinderwagen, koffer en een klein hondje zag langs komen. „Zij vielen mij op, omdat zij er zo verwaarloosd uitzagen. Een tijdje later zag Manuela toen wij naar de trein gingen in de restauratie een buffetjuffrouw met het kind in de armen. Wij liepen naar haar toe en tegelijk kwam dat Duitse stel binnen. Die buffetjuffrouw zei al enkele uren op het kind te hebben gepast.

„Hoe kan je dat nou doen, je kind zo lang bij een vreemde achterlaten?" zei ik tegen die knaap. Hij vertelde toen zwaar in de moeilijkheden te zitten", aldus de Utrechter. Toen hij hoorde, dat het stel geen onderdak had. bood hij logies bij hem thuis aan. Hij belde zijn vrouw, die de bedden al klaar maakte, maar de Duitsers wilden achteraf toch niet mee. „Die vrouw was radeloos en wilde het kind steeds voor de trein werpen. Uiteindelijk bood ik aan het kind mee te nemen. De man accepteerde het meteen ondanks het huilen van die vrouw. Ik heb ze ƒ 150 gegeven en daarvoor een kwitantie gekregen. Toen kreeg ik de kinderwagen en een koffer met babykleertjes", aldus de heer Gawlowsky. Met baby en dochter stapte hij in de trein naar Utrecht na zijn adres te hebben gegeven en de man met de hand op het hart te hebben laten beloven dat het kind over vier weken zou worden opgehaald. „Onderweg naar huis kreeg ik echter argwaan, omdat die knaap zo koud had gehandeld en niet eens afscheid van het jongetje had genomen. Daarom heb ik in Utrecht de spoorwegrecherche laten roepen, die de Utrechtse politie alarmeerde." De heer Gawlowsky werd enkele uren verhoord, voordat hij naar huis mocht. Zijn vrouw en een buurvrouw waren inmiddels naar het Utrechtse station gekomen om de baby een beetje te verzorgen. „De politie zei, dat het kind naar het ziekenhuis moest voor onderzoek. Ik zou het daarna thuis krijgen maar later bleek, dat het jongetje naar Meisjesstad was gebracht", aldus de verontwaardigde Utrechter. Hij was ook boos op de conducteur van de trein, die hij èn op het station in Arnhem èn in de trein èn op het Utrechtse station tevergeefs had gevraagd de politie te waarschuwen. „Als dat In Arnhem was gebeurd, had de politie die mensen kunnen aanhouden."

Volgens de NS-voorlichtlng had de conducteur het relaas van de heer Gawlowsky zó vreemd gevonden, dat hij er geen geloof aan schonk. Rolf blijkt op 20 augustus in Amsterdam te zijn geboren, waar Veronica en haar vriend al geruime tijd verbleven. Uit het doktersonderzoek bleek, dat het jongetje kerngezond en goed verzorgd is. De Amsterdamse vreemdelingenpolitie had de vrouw, die in 1972 al wegens prostitutie ons land was uitgewezen, verzocht opnieuw de grens over te gaan. Vermoedelijk hebben zij en haar vriend op het laatste moment niet geweten, wat zij met Rolf aan moesten. Zij vertelden de heer Gawlowsky naar een tante in Elten te zullen gaan, maar volgens de politie is de kans groot, dat beiden nog in ons land zijn. Met zijn dochtertje Manuela ging de heer Gawlowsky gistermiddag op bezoek in het kindertehuis om Rolf een opblaasbeest te brengen. „Het is een vreselijk lief kindje, maar ik mocht het maar even zien", vertelde hij. Zijn verzoek of hij eens per week naar het jongetje mocht komen kijken, werd afgewezen.

Het vrije volk, 12 oktober 1973: "Man moest voor f 150 baby kopen"

De Utrechtse timmerman R. Gawlowsky, die op het station in Arnhem gedwongen werd voor 150 gulden een twee maanden oude baby te kopen, is bang dat hij het kind niet meer zien mag. De baby Rolf is ondergebracht in een tehuis voor ongehuwde moeders in Utrecht. Vanmiddag moest Gawlowsky op de foto met zijn dochter naast zich bij de Raad voor de Kinderbescherming toestemming vragen om de jongen nog eens te mogen zien.

„Het kind heeft het in zo'n tehuis natuurlijk beter dan bij zijn ouders, maar een kind heeft liefde nodig, moet vertroeteld worden. De rechter zal snel een beslissing moeten nemen. Het kind moet zo snel mogelijk naar pleegouders gaan. Er zijn genoeg mensen die voor het kind willen zorgen. Ik ben bang dat Rolf in de grote molen terecht komt, van de ene instelling naar de andere zal gaan. Zo wordt er volgens mij een menseleven verprutst."

Nederlands dagblad, 13 oktober 1973: Moeder van verkocht kind aangehouden"

UTRECHT — Bij een paspoortcontrole aan de Nederlands-Duitse grens heeft de marechaussee donderdag de moeder aangehouden van de twee maanden oude baby Rolf H. Het jongetje werd woensdag op het station in Arnhem voor ƒ 50,— overgedaan aan een Utrechtse timmerman.

De vrouw, de 23-jarige Westduitse Veronica H. woonde al enkele jaren in Amsterdam samen met de vermoedelijke vader van het jongetje, de 22-jarige Duitser Rolf S. De vrouw had zich op 10 oktober bij de politie moeten melden om het land te worden uitgezet. Ze kwam echter niet opdagen maar was met haar vriend gaan zwerven. Woensdag liepen ze de 28-jarige timmerman Robert Gawbowsky tegen het lijf. Bij hem lieten ze hun baby achter.

De Raad voor de Kinderbescherming en de Duitse Jugendbund gaan overleg plegen over de vraag wat er nu met het kind moet gaan gebeuren. De baby wordt momenteel verzorgd in het Roomse opvangcentrum Meisjesstad in Utrecht.

De Telegraaf, 13 oktober 1973: "MET POLITIE TERUG NAAR DUITSLAND - Weggeefbaby Rolf terug bij moeder"

Door Tom Hendriks. ARNHEM, zaterdag
Huilend van geluk sloot Veronica Hunzinger (23) gistermiddag in het Arnhemse politiebureau haar twee maanden oude baby Rolf in de armen. „Zoet kind, zoet kind", fluisterde zij tegen het jongetje, dat zij woensdagavond op het station in Arnhem had afgestaan aan de 28-jarige Utrechter Robert Gawlowscy.

„Ik ben geen ontaarde moeder. Als die man zegt, dat ik mijn kind onder de trein wilde gooien, is dat niet waar. Ik was alleen wanhopig, omdat ik bang was dat als ik Rolf mee de grens over nam hij in een kindertehuis in Duitsland zou komen, daar ik totaal geen geld had voor zijn verzorging", vertelde zij. Het plan om Rolf een tijdje bij de Utrechter in verzorging te geven tot zij en haar vriend Rolf Nietsche (22) uit de moeilijkheden zouden zijn, heeft echter gefaald. Moeder en kind werden gistermiddag door de Arnhemse kinderpolitie naar Emmerich gebracht, waar zij werden overgeleverd aan een ambtenaar van de Duitse sociale dienst.
Als Veronica kan aantonen, dat zij voor haar baby kan zorgen, mag Rolf bij haar blijven, anders wordt hij in een „Jugendheim" opgenomen.

Dronken
Intussen wordt Robert Gawlowscy In Utrecht door sommige mensen vreemd aangekeken omdat hij het kind in een dronken bui zou hebben gekocht. „Dat heb ik nooit verteld", zei hij gisteravond. „Ik heb mij alleen over het kind ontfermd en die mensen geld geleend!" De Utrechtse politie heeft geen reden aan zijn verhaal te twijfelen. „Wij hebben alle respect voor hem, dat hij zo in de bres is gesprongen", aldus politlevoorlichter C. Verkuyl.

Veronica, in 1972 ons land uitgezet omdat zij enkele keren had „getippeld" schonk haar vriend Rolf Nietsche, met wie zij in Amsterdam samenwoonde, in augustus een zoon. Kort daarna moest zij zich bij de Vreemdelingenpolitie melden, die aankondigde haar op 10 oktober met het kind over de grens te zullen zetten. Omdat zij bang was dat de baby haar dan zou worden afgenomen, besloot ze op eigen houtje naar Duitsland terug te gaan. „Mijn verloofde en ik willen trouwen en wij moesten papieren ophalen. Mijn verloofde heeft wel een verblijfsvergunning voor Nederland en als wij zijn getrouwd, is er ook voor mij geen probleem meer," aldus de jonge Duitse moeder.

In de gaten
Met haar baby, de hond en de bagage reisde zij per trein naar Arnhem, terwijl haar vriend liftte. Tevergeefs probeerden zij in Arnhem geld bijeen te garen voor de verdere reis. Het werd steeds later en in het station kwamen zij de Utrechter met zijn dochtertje Manuela (6) tegen. "Hij had wat gedronken en bood ons aan mee naar Utrecht te gaan. Maar uiteindelijk besloten wij alleen de baby mee te geven onder de belofte hem op elk moment te kunnen ophalen," vertelde Veronica. Met haar vriend zwierf zij woensdagnacht door Arnhem, tot deze weer zou proberen geld te krijgen. Zij spraken af elkaar opnieuw in het station te ontmoeten. Het stationspersoneel had Veronica echter in de gaten en belde de politie.

„Het is ontzettend jammer, dat die Utrechter met ons kind naar de politie is gegaan, want anders was alles goed gekomen. Nu moeten wij maar afwachten, hoe het loopt", vertelde zij. Toen haar baby ineens het politiebureau werd binnengedragen, biggelden haar de tranen over de wangen. Met de kleine en de grote Rolf stapte zijn in een politieauto, die richting Duitsland snelde. Met kloppend hart voor wat er met haar kind zal gaan gebeuren.

[Fotobijschrift] Dolgelukkig sluit VERONICA HUNZINGER haar twee maanden oude baby Rolf weer in de armen.

De Telegraaf, 8 december 1979: "Hulpverleners timmeren niet genoeg aan de weg"

[...] In oktober van dat jaar gaven twee radeloze ouders hun twee maanden oude zoon op het station van Arnhem aan een wildvreemde man. De moeder werd opgespoord. Het was een 23-jarige Duitse, die als ongewenste vreemdeling over de grens gezet was.