Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

24 augustus 1982, babylijkje jongetje, Gennep

Limburgsch dagblad, 25 augustus 1982: "Babylijkje gevonden"

GENNEP - In het riviertje de Niers te Gennep is gisteravond het lijkje gevonden van een pas geboren jongetje. Omtrent de herkomst van de baby tast men in het duister.

De Telegraaf, 25 augustus 1982: "Lijk van baby in rivier gevonden"

Van onze correspondent - BERGEN, woensdag
In het riviertje de Niers te Gennep is gisteravond het lijkje gevonden van een pasgeboren jongetje. Omtrent de herkomst van de baby tast men nog in het duister.

De Telegraaf, 27 augustus 1982: "Identiteit baby lijkje nog onbekend"

Van een onzer verslaggevers - ROERMOND, vrijdag
De politie van Gennep tast nog steeds in het duister over de identiteit van het babylijkje dat afgelopen week in het riviertje de Niers bij Gennep werd gevonden. Degenen die inlichtingen over deze zaak kunnen verstrekken wordt verzocht contact op te nemen met de groepscommandant van de Rijkspolitie in Gennep: telefoonnummer 08851-2804. Na 18.00 uur: 04752-2555.

Het Vrije Volk, 18 september 1982: "Babylijk"

In Gennep in het riviertje de Niers werd eind augustus het lijkje gevonden van een pasgeboren jongetje. Lang niet alle kranten nemen zo'n berichtje op. Lekker, rustig. Kunnen we doen of het niet gebeurt: wat niet weet wat niet deert. Zoals mijn trouwe lezers weten, heb ik er al jaren achterheen gezeten, dat het te vondeling leggen van pasgeborenen UIT de strafwet gaat. Nadat tot tweemaal toe uit pure dommigheid en onbegrip de regering dit had geweigerd, werd er bij een derde poging eindelijk eens niét meer botweg afgewezen op grond van onhoudbaar gebleken warrige argumenten. Inmiddels zijn we alweer een paar jaar en een aantal vermoorde babies verder, maar de desbetreffende wetten zijn nog niét veranderd en het publiek is er nog niét tot in hart en ziel van doordrongen, dat een wanhoopsbaby beter te vondeling gelegd kan worden dan in paniek' gedood. Mag ik bij deze het Ministerie van Justitie er voor de zoveelste keer nog eens aan herinneren: vondelingen úit de strafwet en "vrije ligplaatsen". Er moeten vaststaande wettelijke garanties zijn, dat de moeder niét gepakt en gestraft wordt, maar eventueel wèl opgevangen en geholpen.

Zolang er nog meedogenloze wetten als een zwaard van Damocles boven een van angst en schrik verstikt hoofd hangen, kunnen we het veilig te vondeling leggen (of afgeven) niét propageren. Het krantebericht sprak afwisselend over "de baby" en "het lijkje". Dat klinkt net zo kil als het water waarin het gevonden werd, en net zo tegenstrijdig als vruchtwater en rivierwater. Misschien zijn het ook dergelijke gemengde gevoelens die maken dat men er het liefst niet aan denkt en zeker niet over praat. Toch maar wel doen: dat denken en dat praten.