Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

11 juli 1986, vondeling, Middelburg

Het Vrije Volk, 15 juli 1986: "Politie speurt naar verdwenen vondelingetje"

MIDDELBURG — De politie van het Zeeuwse Middelburg is op zoek naar een spoorloos verdwenen vondelingetje, een baby van enkele weken oud.

De baby werd vrijdag gevonden door de 18-jarige Middelburgse kok Ab Berkman. Het kind lag in een mandje dat was neergezet bij een telefooncel, in een winkelcentrum. In het mandje lag een brief van de moeder waarin zij schreef dat ze door omstandigheden niet voor het kind kon zorgen. Berkman pakte het mandje op met de bedoeling de baby naar het politiebureau te brengen. Toen hij amper onderweg was stopte een auto waaruit een man en een vrouw stapten. Zij pakten de jongen de baby af met de woorden: "geef maar hier, jij bent te jong voor zoiets. Wij gaan wel met het kind naar de politie".

Toen de moeder van Ab Berkman de volgende dag bij de politie naar de baby informeerde bleek "die van niets te weten. Daarna startte het onderzoek, dat tot nu toe nog geen resultaat heeft opgeleverd. Een woordvoerder van de politie vermoedt dat de man en de vrouw de moeder van de baby en haar echtgenoot of vriend waren, die nadat ze het kind te vondeling hadden gelegd in de buurt bleven om te zien, wie zich over de baby zou ontfermen. Toen de vinder een jongen bleek te zijn, hebben ze zich vermoedelijk bedacht, aldus de politie, die overigens niet geheel uitsluit dat het kind door anderen ontvoerd is.

Leeuwarder Courant, 15 juli 1986: "Politie speurt naar verdwenen vondeling"

MIDDELBURG (GPD) - Wie legde in Middelburg een twee maanden oude baby te vondeling en ging er vervolgens mét het kind per auto vandoor? Op deze vragen zoekt de Middelburgse gemeentepolitie een antwoord. Een achttienjarige man, wiens naam op zijn verzoek onvermeld blijft, vond donderdagavond een baby bij een telefooncel voor een winkelcentrum. Hij fietste daar langs en hoorde gehuil. Voor de PTTcel zag hij een mand met een verkleumd kind in roze kleertjes. Bij de vondst zat een briefje, waarin de moeder liet weten door omstandigheden niet voor de baby te kunnen zorgen.

Terwijl de Middelburger de vondeling in zijn armen hield, stopte er bij het winkelcentrum een auto, waaruit een man en een vrouw kwamen. Zij boden aan het kind over te nemen en aan te geven bij de Middelburgse politie. Die vernam echter taal noch teken. Dat de zaak aan het licht kwam, is te danken aan de moeder van de vinder. Zij belde later het politiebureau met de vraag, hoe het met de vondeling ging. De politie hoorde vervolgens haar zoon.

Nederlands Dagblad, 15 juli 1986: "Politie van Middelburg zoekt naar vondeling"

MIDDELBURG (ANP) - De politie van Middelburg is gisteren gestart met een onderzoek naar een verdwenen vondeling. De baby van enkele weken oud werd vrijdagavond door een Middelburgse jongen gevonden in het winkelcentrum Dauwendale.

Bij de baby bevond zich een brief waarin de moeder schreef door omstandigheden niet voor haar kind te kunnen zorgen. Toen de jongen de baby op zijn arm hield werd het volgens de politie overgenomen door een echtpaar in een auto. Het echtpaar vertelde de jongen dat het de baby bij de politie in Middelburg zou aangeven. Dat is nooit gebeurd. De politie kreeg pas gisteren te horen er in Middelburg een baby is gevonden. De moeder van jongen die de baby had gevonden, belde de politie om te informeren naar de gezondheidstoestand van de baby. De politie vermoedt dat de ouders van de vondeling de baby zelf hebben meegenomen toen ze zagen dat een jongen de baby gevonden had. Van de baby en de ouders ontbreekt nog ieder spoor.

Limburgsch Dagblad, 15 juli 1986: "Vondeling"

De politie van Middelburg is gisteren gestart met een onderzoek naar een verdwenen vondeling. De baby van enkele weken oud werd vrijdagavond door een Middelburgse jongen gevonden in het winkelcentrum Dauwendale. Bij de baby in de mand bevond zich een brief, waarin de moeder schreef door omstandigheden niet voor haar kind te kunnen zorgen. Toen de jongen de baby op zijn arm hield, werd het volgens de politie overgenomen door een echtpaar in een auto. Het echtpaar vertelde de jongen dat het de baby bij de politie in Middelburg zou aangeven. Dat is nooit gebeurd. De politie kreeg pas gistermorgen te horen dat er vrijdag in Middelburg een baby was gevonden. De moeder van de jongen die de baby had gevonden, belde de politie om te informeren naar de gezondheidstoestand van de baby. De politie vermoedt dat de ouders van de vondeling de baby zelf hebben meegenomen toen ze zagen dat een jongen de baby gevonden had.

Nieuwsblad van het Noorden, 15 juli 1986: "Man en vrouw gaan er vandoor met vondeling"

MIDDELBURG — Bij een winkelcentrum in Middelburg heeft een 18-jarige jongen donderdagavond een vondeling aangetroffen. Hij gaf de baby mee aan een man en een vrouw, die aanboden het kind aan te geven bij de politie. Zij meldden zich echter niet.

De jongen hoorde de baby huilen toen hij voorbij fietste. Het verkleumde kind lag in een mand, waarin ook een briefje lag met de mededeling dat de moeder door omstandigheden niet voor het kind kon zorgen. Terwijl de jongen de baby in zijn armen hield stopte een auto waar de man en de vrouw uit stapten. De moeder van de vinder belde de volgende morgen de politie om te vragen hoe het met de vondeling ging, maar de politie wist van niets. Zij vermoedt dat het tweetal dat de baby meenam het kind ook heeft achtergelaten. Man en vrouw zagen, zo veronderstelt de politie, van hun plan af toen de vinder een jongen bleek te zijn. De politie is op zoek naar het stel.

De Telegraaf, 15 juli 1986: "Middelburgs baby-drama: Ouders 'kapen' vondeling uit handen vinder"

MIDDELBURG, dinsdag. Een Middelburgse jongeman is als toekomstige vader "afgewezen" door een jong stel, dat een baby te vondeling legde. Bij nader inzien namen man en vrouw de baby maar weer mee. Sindsdien zijn ze alle drie spoorloos.

De jeugdige Zeeuwse kok Ab Berkman (18) ontdekte 's avonds laat om elf uur de baby, die in een mandje was neergezet bij een telefooncel aan de Vrijlandstraat. Hij ontfermde zich direct over het huilende kind. Na enkele minuten kwam echter een auto langs, met daarin hoogst waarschijnlijk de vader en moeder. Zij plukten de baby uit de armen van de jongeman, met de woorden: „Geef maar hier, dan zullen wij de zaak wel bij de politie aangeven". De politie van de Zeeuwse hoofdstad zou nooit iets omtrent de vondeling vernomen hebben, als de moeder van Ab Berkman de andere morgen niet gebeld had om te informeren, hoe de baby het maakte. Pas toen kwam een onderzoek op gang naar de man en de vrouw, die het kind te vondeling hadden gelegd.

In het mandje, waarin de baby (naar schatting enkele dagen tot enkele weken oud) bij de telefooncel werd neergezet, lag ook een brief, waarvan de 18-jarige vinder zich nog de volgende passages herinnert: „Wil je goed voor mijn kind zorgen. Ik kan er niet meer voor zorgen. Het is hard". Ook de brief werd door de man en de vrouw weer mee teruggenomen. Van het stel is een redelijk signalement beschikbaar.

Reformatorisch Dagblad, 15 juli 1986: "Politie op zoek naar vermiste vondeling"

MIDDELBURG — De politie van Middelburg is gisteren gestart met een onderzoek naar een verdwenen vondeling. De baby van enkele weken oud werd vrijdagavond door een Middelburgse jongen gevonden in het winkelcentrum Dauwendale.

Bij de baby in de mand bevond zich een brief, waarin de moeder schreef door omstandigheden niet voor haar kind te kunnen zorgen. Toen de jongen de baby op zijn arm hield werd het volgens de politie overgenomen door een echtpaar in een auto. Het echtpaar vertelde de jongen dat zij de baby bij de politie in Middelburg zou aangeven. Dat is nooit gebeurd.
De politie kreeg pas gistermorgen te horen dat er vrijdag in Middelburg een baby was gevonden. De moeder van de jonden die de baby had gevonden belde de politie om te informeren naar de gezondheidstoestand van de baby. De politie vermoedt dat de ouders van de vondeling de baby zelf hebben meegenomen toen ze zagen dat een jongen de baby gevonden had. Van de baby en de ouders ontbreekt nog ieder spoor.

Leidse Courant, 15 juli 1986: "Vondeling meegenomen door onbekenden"

MIDDELBURG - De politie van Middelburg is op zoek naar een te vondeling gelegd kind dat dit weekend door onbekenden is meegenomen. De vermiste vondeling, een baby van enkele weken oud, werd vrijdagavond door een Middelburgse jongen ontdekt bij een winkelcentrum. Toen de jongen de baby op de arm nam werd hij benaderd door een echtpaar in een auto. Het echtpaar nam het kind mee en zei aangifte bij de politie te zullen doen. Toen de moeder van de jongen gisteren bij de politie naar de vindeling informeerde, bleek de aangifte niet te zijn gedaan. De politie vermoedt dat het echtpaar de vondeling zelf heeft meegenomen omdat het hun kind was.