Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

26 september 1970, vondeling Pascal, Arnhem/Uedem (D)

Het Vrije Volk, 28 september 1970: "Nijmeegse legt baby op stoep bij tandarts in Duitsland"

(Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN — Een 28-jarige Nijmeegse gescheiden vrouw is zondagmiddag gearresteerd op verdenking dat zij haar vijf weken oude baby te vondeling heeft gelegd. De baby werd zaterdagnacht om drie uur in het Duitse plaatsje Uedem, even over de grens bij Nijmegen op de stoep bij een tandarts gevonden. Voorbijgangers hebben het kind naar een ziekenhuis gebracht

De Nijmeegse politie was vrijdagavond door de moeder gealarmeerd dat haar baby uit huis geroofd was. Er werd een onderzoek ingesteld, waarbij er van het begin af aan van uit werd gegaan dat het verhaal van de moeder, dubieus klonk. Zondagmiddag werd de politie pas op het spoor van de baby gezet toen van uit Duitsland melding werd gemaakt van de vondst van de baby. De Nijmeegse politie probeert nu te achterhalen of de moeder hoofddader is dan wel medeplichtige.

Nieuwsblad van het Noorden, 28 september 1970: "Verward verhaal over kidnapping - Nijmeegse verdacht van te vondeling leggen van baby in Duitsland"

(Van onze correspondent in Nijmegen). Een vijf weken oud babytje dat in de nacht van vrijdag op zaterdag te vondeling werd gelegd op de stoep van een tandartswoning in de Duitse plaats Uedem bij Kleef, blijkt afkomstig te zijn uit Nijmegen. De moeder, die gescheiden leeft, is gisteren gearresteerd, maar heeft nog geen bekentenis afgelegd.

Vrijdagavond omstreeks kwart voor elf liep de moeder bij buren binnen om te vertellen dat haar baby, een vijf weken oud jongetje, uit haar woning aan de Cyprusstraat was verdwenen. Uit haar verwarde en vol tegenspraak zittende relaas zou moeten blijken dat een man het huis was binnengelopen en het kind uit het wiegje had gehaald. De buren hielpen zoeken en waarschuwden ook de wijkagent, die op zijn beurt de recherche van de Nijmeegse gemeentepolitie in de zaak betrok. Gedurende de gehele nacht en ook de gehele zaterdag werd de speuractie voortgezet, waarbij echter geen resultaat werd bereikt. Ondertussen worstelde de politie in Kleef met een ander probleem. Bewoners van de Bahnhofstrasse in in Uedem hadden gezien dat in de nacht van vrijdag op zaterdag om kwart over drie, een personenauto was gestopt bij de woning van de tandarts en iemand daar een pakje op de stoep had gelegd. Toen even later kindergehuil werd gehoord, belden de buren de tandarts op. Toen hij ging kijken trof hij op zijn stoep een baby aan. Het kind was in een dekentje gewikkeld, maar zou de koude van de nacht niet hebben overleefd als het niet zo spoedig was gevonden. De Duitse politie bleef zaterdag zoeken naar de moeder, waarbij ook via de radio oproepen werden uitgezonden. Zaterdagavond rees het vermoeden, dat het kind wel eens uit het Nederlandse grensgebied afkomstig zou kunnen zijn. Er werd contact gezocht met de Rijkspolitie in het district Nijmegen, die op haar beurt de gemeentepolitie inlichtte. De herkomst van het vondelingetje werd toen spoedig duidelijk. Twee Nijmeegse rechercheurs die gisteren een kijkje gingen nemen in Kleef, stelden vast dat het kind volkomen voldeed aan het signalement van het uit Nijmegen verdwenen jongetje en ook de kleding geheel overeenstemde met de opgave uit die stad. Gisteren werd de moeder een nieuw verhoor afgenomen, waarbij zij bleef ontkennen iets me de zaak te maken te hebben, maar opnieuw zo verward was in haar verklaringen," dat besloten werd haar in arrest te stellen op verdenking van het te vondeling leggen van het kind, of medeplichtigheid daaraan. In dit opzicht wordt er rekening mee gehouden dat de (nog niet bekende) vader van het kind betrokken zou kunnen zijn bij het te vondeling leggen. Het kind zal nog enkele dagen in het ziekenhuis van Kleef verblijven om daar op krachten te komen.

Limburgsch dagblad, 28 september 1970: "Nijmeegse baby in Duitsland te vondeling gelegd"

(Van onze correspondent) NIJMEGEN, 28 sept. — Een vijf weken oude baby die in de nacht van vrijdag op zaterdag te vondeling werd gelegd op de stoep van een tandartswoning in de Duitse plaats Uedem bij Kleef, blijkt afkomstig te zijn uit Nijmegen. De moeder, die gescheiden leeft, is gisteren in arrest gesteld, maar heeft nog geen betekenis afgelegd.

Leeuwarder courant, 28 september 1970

In het afgelopen weekeinde is op de stoep van een huis in de Duitse plaats Uedem een baby van vijf weken gevonden. Het kind is afkomstig uit Nijmegen. De politie in deze stad heeft de moeder van het kind gearresteerd. Zij wordt ervan verdacht, het kind te vondeling te hebben gelegd. Op de foto: de baby.

Het Vrije Volk, 29 september 1970: "Moeder weet niets van vondelingetje Pascal"

Pascal zet een keeltje op. Terwijl de vijf weken oude, in Uedem bij Kleef te vondeling gelegde baby het uitstekend maakt in een Duits ziekenhuis, houdt zijn Nijmeegse moeder vol van niets te weten. De vrouw, 28 en gescheiden, wordt nog steeds vastgehouden door de politie. Hoewel zij zelf de politie waarschuwde met de mededeling, dat haar kind geroofd was, denkt de politie, dat de moeder bij de verdwijning van Pascal betrokken is geweest.

Het kind werd gevonden op de stoep van een tandarts in Uedem, net over de Duitse grens. De politie is er zeker van, dat de baby per auto naar Uedem werd gebracht. Maar de politie is er ook zeker van, dat Pascals moeder niet kan autorijden. Het zoeken is dan ook naar de man of de vrouw, die de auto bestuurde. Pascal wordt waarschijnlijk over een paar dagen naar Nijmegen gebracht. Niet naar zijn moeder, maar naar een door de Kinderbescherming aan te wijzen verzorgster. De politie zegt dat de vroegere echtgenoot van de moeder van de vondeling niets met de zaak te maken heeft.

NRC Handelsblad, 22 oktober 1970: "Man bekent kind te vondeling te hebben gelegd"

NIJMEGEN, 22 okt. — Een 24-jarige Nijmegenaar heeft tegenover de politie bekend zijn vijf weken oude dochtertje op 25 september te vondeling te hebben gelegd in het Duitse plaatsje Uedem bij Kleef. Aanvankelijk werd de gewezen echtgenote van de Nijmegenaar verdacht van het te vondeling leggen De vrouw ontkende echter iets met de zaak te maken te hebben en is later weer op vrije voeten gesteld. De Nijmegenaar is gearresteerd. Na langdurig verhoor heeft hij toegegeven zijn dochtertje. zonder medeweten van de moeder, te hebben ontvoerd. In het Duitse Uedem, waar hij goed bekend was, heeft hij de baby te vondeling gelegd voor de woning van een tandarts. De man had zijn kind ontvoerd omdat het naar zijn mening bij de moeder niet in goede handen zou zijn.

Het Vrije Volk, 22 oktober 1970: "Niet vrouw maar man legde baby te vondeling"

(Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN — De 24-jarige Nijmeegse vrouw, die ervan werd verdacht haar baby te vondeling te hebben gelegd, en die daarom enkele weken vast heeft gezeten, blijkt de waarheid te hebben gesproken. Ze is onschuldig. Haar even oude ex-echtgenoot heeft gisteren tegenover de politie bekend dat hij de dader is.

Aanvankelijk dacht de politie dat het precies andersom was, maar later bleek dat de man contacten had in het Duitse plaatsje Uedem, waar de baby bij een tandarts op de stoep was gelegd. De man heeft nu volgens de politie bekend, dat hij op de avond van 25 september met behulp van een sleutel, die hij nog had, het huis binnen was gegaan en het kind had weggenomen. Hij vertrouwde zijn vroegere vrouw de opvoeding niet toe. De tandarts in Uedem kende hij. Een keurig gezin, vond hij, waar de baby beter op zijn plaats zou zijn.

De Telegraaf, 23 oktober 1970: "Eindelijk weer samen - Vader legde baby te vondeling"

Door Harry Muller. NIJMEGEN, vrijdag Eind september meldde de 24-jarige Louise W. zich bij de Nijmeegse politie met de mededeling dat liaar vijf weken oude zoontje Pascal uit de woning van haar ouders aan de Cipressestraat was ontvoerd. Louise vertelde, dat ze nog maar half sliep toen een man haar slaapkamer binnenkwam en Pascal uit zijn bedje haalde. De politie geloofde het verhaal maar nauwelijks. Toen het kindje later werd gevonden op de stoep bij een tandarts in het Duitse plaatsje Uedem, werd Louise ervan verdacht dat ze haar kind te vondeling had gelegd.

Gisternacht bekende de 34-jarige vader van Pascal, dat hij zijn kind had weggehaald. Louise, helemaal onschuldig aan de ontvoering, verbleef inmiddels tien dagen in een cel. Het huwelijk tussen Louise en haar man Fons was op een mislukking uitgelopen. Omdat het echtpaar geen woning kon krijgen, woonden de echtelieden sinds hun trouwdag gescheiden van elkaar bij de wederzijdse ouders. Uiteindelijk werd op 14 juli jl. de scheiding uitgesproken. Ruim een maand later werd Pascal geboren. De vader beraamde intussen een plan zijn kind te ontvoeren. Hij is van mening, dat Louise de baby niet goed opvoedt en op vrijdagavond 25 september sloeg hij toe. Fons kwam gemakkelijk de woning van de familie Hofkens aan de Cipressestraat binnen, omdat hij nog een sleutel bezat. Louise was alleen thuis en merkte in haar slaap nauwelijks, dat Pascal uit zijn bedje werd getild. De vader bracht het kind naar het Duitse plaatsje Ueden, waar hij elf jaar geleden eens als vertegenwoordiger werkzaam was. Pascal werd 's nachts om een uur, slechts gewikkeld in een luier, op de marmeren stoep bij tandarts Kampmann aan de Bahnhofstrasse gelegd. Fons W. vond dat deze zijn kind maar moest opvoeden.

De tandarts vertelde ons gistermiddag: "'s Nachts om drie uur werd onze buurvrouw wakker, omdat ze dacht dat er een kat aan het miauwen was. In het licht van ons portaal zag ze toen een baby op de stoep liggen, het kind was helemaal verkleumd en als ze het pas de volgende morgen had gevonden, was het zeker gestorven. De vondeling hebben we later naar het ziekenhuis gebracht. De vader ken ik niet, maar hij heeft elf jaar geleden wel omgang gehad met mijn toenmalige assistente". De ouders van Louise zijn opgelucht, nu gebleken is dat hun dochter onschuldig is. „Ze werd in heel Nijmegen al voor een slechte vrouw uitmaakt", zei haar moeder. „De politie heeft overigens mij ook al verdacht Pascal ontvoerd te hebben". Gisteravond mocht de gelukkige moeder haar baby voor het eerst weer bezoeken in het kindertehuis „De Beuken" in Nijmegen. „Ik ben blij dat alles nu achter de rug is", zegt ze. „Liever wil ik er niet meer over praten. Ik hoop, dat ik Pascal spoedig weer terug zal krijgen, want ik heb hem niet te vondeling gelegd. Vanaf de eerste dag heb ik de waarheid gesproken". De ouders van Louise hebben inmiddels een grote hond aangeschaft, die de baby straks moet bewaken.

De Telegraaf, 31 oktober 1970: "Louise is haar kind nog kwijt"

Van een onzer verslaggevers NIJMEGEN, zaterdag De vijf weken oude Pascal, die een maand geleden door zijn vader Fons W. uit Nijmegen werd ontvoerd en in Duitsland bij tandarts Kampmann in het plaatsje Ueden te vondeling werd gelegd, is nog steeds niet bij zijn gescheiden moeder, de 24-jarige Louise Hofkens, terug. Nadat de jonge moeder, die aanvankelijk zelf van de ontvoering werd verdacht, tien dagen onschuldig in de cel had gezeten, wachtte haar een nieuwe schokkende ervaring: de Raad voor de Kinderbescherming besliste, dat haar kindje voorlopig in het rooms-katholieke kindertehuis De Beuken moet blijven. De vader heeft een volledige bekentenis afgelegd. „Toch mag ik Pascal maar een keer in de week tien minuten zien", zegt Louise verbitterd. Volgens haar advocaat, mr. J. R. Soons uit de Keizerstad, is de Kinderbescherming bang dat de vader de baby weer zal ontvoeren, omdat hij vindt, dat Louise haar kindje niet goed opvoedt. Er zouden eerst allerlei rapporten moeten worden gemaakt. „Een onbegrijpelijke zaak", aldus mr. Soons.

Het Vrije Volk, 11 november 1970: "Moeder Louise heeft Pascal terug"

(Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN - Moeder Louise Hofkens heeft gistermiddag haar 11 weken oude babytje Pascal weer aan de borst gedrukt. Moeder en kind zijn herenigd. De kleine Pascal, die op de avond van de 25e september werd ontvoerd door zijn vader - de ex-man van mevrouw Hofkens - en door hem op de stoep van een tandarts in het Duitse plaatsje Uedem werd gelegd, zuigt tevreden aan een fles met lauwe melk.

Moeder Louise - aanvankelijk door de politie ten onrechte ervan verdacht zelf het kind te vondeling te hebben gelegd, waardoor zij toen dagen in hechtenis heeft doorgebracht - is dolgelukkig. 'Ik ben een tijd lang doodsbenauwd geweest, dat ze mij het kind niet zouden teruggeven. De Raad voor de Kinderbescherming had Pascal ondergebracht in het kindertehuis De Beuke in Hees. Ik mocht er elke week een half uurtje bij. Meer niet. De advocaat, die mij heeft geholpen, mr. J. R. M. Soons, heeft toen de Raad voor de Kinderbescherming gedreigd: binnen vier dagen moet het kind terug zijn bij de moeder, anders begin ik een kort geding. Kennissen van mij vonden het ook belachelijk. Het wordt te gek om jou het kind nog langer te onthouden, zeiden ze.'

Op 24 oktober bekende de ex-man van mevrouw Hofkens dat hij de kleine Pascal had ontvoerd. Waarom moest het tot gistermiddag duren eer moeder Louise de baby terugkreeg? 'Ik weet het niet. ze zeggen, dat ze bang waren dat mijn gewezen man opnieuw zou komen om het kind weg te halen.' Over de ontvoering, die zich nu 6 1/2 week geleden voltrok, zegt mevrouw Hofkens: 'Het is een gekke gewaarwording, als je kind ineens foetsie is.' Ze lag te slapen en werd om 11 uur wakker van een harde slag van de voordeur. Pascal was weg. 'Nee, ik had geen idee wie dat gedaan kon hebben. Aan mijn ex-man dacht ik zeker niet. Hij heeft nooit naar het kind omgekeken.' Diezelfde nacht om drie uur werd Pascal op een Duitse tandartsenstoep gevonden. Buren van de tandarts, die dachten dat er katten aan het miauwen waren, ontdekten de baby. het heeft toen nog ruim een dag geduurd eer contact tussen Duitse en Nijmeegse politie leidde tot opheldering van het raadsel: van wie is de baby?

De Telegraaf, 11 november 1970: "Louise heeft baby terug"

Van een onzer verslaggevers. NIJMEGEN, woensdag. Grote vreugde heerste er gisteren in een Nijmeegse woning, waar een dolgelukkige Louise Hofkens, haar 3 1/2 jarig zoontje Pascal weer in de armen kon sluiten. In overleg met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank in Arnhem is nu besloten, dat een langer verblijf in een tehuis niet meer noodzakelijk is. Pascal werd op 25 september door zijn vader ontvoerd en in Uedem bij Kleef in Duitsland te vondeling gelegd. De advocaat van mevrouw Hofkens, mr. J. R. M. Soons, had de Raad voor de Kinderbescherming in Arnhem maandag gesommeerd het kind binnen vier dagen aan de moeder terug te geven, anders zou een kort geding worden aangespannen.

Nieuwsblad van het Noorden, 11 november 1970: "Pascal (3 maanden) door vader te vondeling gelegd, weer terug bij moeder"

(Van onze correspondent in Nijmegen) DE KLEINE PASCAL b weer thuis. Anderhalve maand nadat zijn vader hun in Nijmegen uit zijn wiegje haalde en hem in het holst van de nacht te vondeling legde op de stoep van een tandartswoning in de Duitse grensplaats lieden, heeft de Raad voor de Kinderbescherming gistermiddag na 'n langdurige stafvergadering besloten, dat moeder Louise Hofkens (24) uit de Cypresstraat in Nijmegen haar kindje zou mogen ophalen uit het tehuis De Beuken, waar het kindje op list van de voogdij was opgenomen. „God zij dank, alles is nu achter de rug," zei ze. Dat laatste misschien iets te optimistisch, want voor de Raad voor de Kinderbescherming is de nu drie maanden oude Pascal nog in alle opzichten een zorgenkindje, rond wiens prille bestaan al een heel juridisch gevecht is geleverd.

HET HUWELIJK van zijn vader en moeder is door de rechtbank ontbonden, maar de moeilijkheid is dat Pascal werd geboren nadat de rechter de echtscheiding had uitgesproken. Hij werd dus aan geen van beide partijen toegewezen, hetgeen betekende dat vader en moeder evenveel zeggenschap over het kind hebben, de vader zelfs het meest. Toen het hem na de echtscheiding duidelijk werd dat hij financieel voor het kind zou moeten zorgen, ging hij op een avond naar het huis van zijn vroegere echtgenote, haalde de zes weken oude baby uit de wieg en legde hem in Duitsland in veel te dunne kleding te vondeling. Aanvankelijk werd de moeder hierop aangezien. Zij werd ingesloten in het politiebureau in Nijmegen en daarna in de vrouwengevangenis in Arnhem, het duidelijk werd dat haar geen schuld kon worden verweten. De baby was toen inmiddels op last van de Raad voor de Kinderbescherming opgenomen in het huis De Beuken in Nijmegen.

DE RECHTBANK heeft tot dusver nog niet de gelegenheid gehad het kind aan een van beide ouders toe te wijzen. Wat nu met de baby is gebeurd, zou zich kunnen herhalen. Maar bij de Raad voor de Kinderbescherming meent men, dat juridisch de knoop nu wel snel zal worden doorgehakt. Tot zolang heeft de Raad de verantwoording over de baby.
INTUSSEN HEEFT ook mama Louise haar maatregelen genomen Samen met haar kindje woont zij nu in bij haar ouders en bij het wiegje van Pascal wordt gewaakt door een flink uit de kluiten gewassen herdershond.

Het Vrije Volk, 2 juni 1971: "Pascal werd uit wraak ontvoerd"

(Van een onzer verslaggevers) ARNHEM - Pascal was net vijf weken toen hij door zijn vader werd ontvoerd. De baby werd uit z'n wiegje gelicht en een paar uur later op de stoep voor het huis van een tandarts in het Duitse plaatsje Ueden bijna naakt te vondeling gelegd. Had de overbuurman de tandarts hem kort daarna niet ontdekt, dan was Pascal in de koude nacht zeker gestorven.

'Waarom hebt u dat gedaan? vroeg de president van de Arnhemse rechtbank gisteren aan de ontvoerder. 'Uit wraak op mijn vrouw," antwoordde de 34-jarige Alfons W. uit Nijmegen bitter. 'Ze trouwde met me om het kind dat ze verwachtte, een vader te geven. Ze bracht me in de waan dat het van mij was - ik ben misbruikt. Nauwelijks vijf maanden heeft zijn huwelijk met Loes geduurd. Kort voor de geboorte van Pascal scheidden zij alweer. Alfons kon niet geloven dat hij de vader was.

Op de avond van 26 september vorig jaar drong hij de flat van zijn ex-vrouw binnen en haalde hij Pascal weg. Met de baby in een weekendtas in de kofferruimte van zijn auto reed hij naar Ueden. Onderweg besprenkelde hij het kind met water uit een limonadefles, bij wijze van nooddoop. In Ueden legde hij het, met alleen een luier om het hoofdje, op de stoep bij de tandarts. „Ik ben geen agressief mens. Misschien was ik die avond niet helemaal normaal,' zei Alfons er gisteren over. Eerder heeft hij gezegd het kind te vondeling te hebben gelegd, opdat het een betere opvoeding zou krijgen. De officier van Justitie vond zijn gedrag dermate ongewoon dat hij eerst een psychiatrisch rapport wil zien. Daar waren de rechtbank en ook Alfons het mee eens.

Leeuwarder courant, 2 juni 1971: "Man legde baby te vondeling om vrouw te straffen"

De rechtbank in Arnhem heeft gisteren de zaak tegen de beambte Alphons W. (34) uit Nijmegen - het te vondeling leggen van een baby van vijf weken - aangehouden om eerst een psychiatrisch rapport te laten maken. De man legde het kind op de stoep van een tandarts in de Duitse plaats Ueden, waar het enkele uren later - nog in leven - is gevonden. Hij dacht dat het jongetje daar wel goed zou worden opgevoed. Eerst kleedde hij het kind nog uit. Hij doopte het met de inhoud van een fles frisdrank.

Als beweegreden gaf Alphons op dat hij zijn ex-vrouw wilde straffen, omdat hij meende ten onrechte met haar in het huwelijk te zijn getreden. Hij was met haar getrouwd, omdat ze zei dat ze een kind van hem verwachtte. Later ging hij twijfelen en kwam tot de slotsom dat de jongen niet van hem was. Alphons W. zei dat hij moet hebben gehandeld in een moment van geestelijke inzinking. "Misschien was ik wel niet normaal, maar ik heb het gedaan, omdat ik er was ingeluisd".

De Telegraaf, 2 juni 1971: "Officier wacht met eis - Man legde baby uit wraak te vondeling"

ARNHEM, woensdag. De 34-jarige Alfons W. uit Nijmegen stond gisteren voor de Arnhemse rechtbank omdat hij vorig jaar september een 5 weken oude baby te vondeling had gelegd voor de woning van een tandarts in het Duitse plaatsje Ueden. Hij had het kind uit de woning van zijn vrouw Loes, van wie hij gescheiden leefde, weggehaald om wraak op haar te nemen. Hij verdacht zijn vrouw van overspel. In het holst van de nacht reed Al/ons met baby Pascal de grens over. Het kind had hij gewikkeld in een weekeindtas. Voor de woning van de Uedense tandarts legde hij het jongetje op de stoep, waar het omstreeks drie uur later door een daar tegenover wonende slager werd gevonden. De officier van Justitie kon niet tot een eis komen. Hij vroeg aanhouding van de zaak voor het uitbrengen van een psychiatrisch rapport.

De Waarheid, 28 oktober 1971: "Drie maanden voorwaardelijk geëist Nijmeegse baby in Duitsland te vondeling gelegd"

De officier van justitie bij de rechtbank te Arnhem, mr. J. Th. dorsten, heeft drie maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar geëist tegen de 34-jarige Nijmegenaar Alphons W. Verdachte had 26 september van het vorig jaar de baby Pascal te vondeling gelegd op de stoep van een tandartsenwoning in het Duitse stadje Udem. Bovendien heeft de officier ondertoezichtstelling van verdachte door een sociaal psychiatrische dienst van de katholieke reclassering geëist. Mr. Corsten stelde aan de hand van een psychiatrisch rapport vast, dat het feit nauwelijks aan W. kan worden toegekend. Zijn handelen moet dan ook worden toegeschreven aan de ongelukkige gang van zaken in het korte huwelijk tussen Alphons W. met het Nijmeegse meisje Loes H. De rechtbank had de zaak reeds behandeld op 1 juni, maar nog voor de officier van justitie tot een requisitoir zou komen, werd de behandeling voor onbepaalde tijd geschorst teneinde een psychiatrisch rapport te laten samenstellen over de verdachte.

Nieuwsblad van het Noorden, 28 oktober 1971: "Baby te vondeling gelegd uit wraak op ex-vrouw: 3 maanden geëist"

(Van onze correspondent in Arnhem). Voor het te vondeling leggen van een baby van vijf weken heeft de officier van Justitie bij de Arnhemse rechtbank drie maanden voorwaardelijk tegen de 34-jarige Nijmegenaar Alphons W. geëist. Als bijzondere voorwaarde verbond de officier aan zijn eis dat W. zich gedurende de proeftijd van drie jaar onder toezicht zou moeten stellen van de sociaalpsychiatrische dienst van de Roomskatholieke reclasseringsvereniging in zijn woonplaats.

Om wraak te nemen op de vrouw met wie hij maar een half jaar getrouwd was geweest, haalde W. de baby 's nachts bij haar weg en reisde met het kind naar Duitsland en legde het jongetje in de nacht van 25 op 26 september vorig jaar te vondeling bij een tandarts in Uden.

Het Vrije Volk, 9 november 1971: "Baby ontvoerd, te vondeling – 3 maanden v. w."

ARNHEM — De Nijmegenaar, die vorig jaar uit wraak op zijn vrouv hun 10 maanden oude baby Pascale ontvoerde en in Duitsland bij een tandarts op de stoep legde, is vanmorgen veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De Arnhemse rechtbank bepaalde wel dat de 34-jarige Alfons W. zich in een psychiatrisch ziekenhuis zal moeten laten behandelen indien de reclassering dit nodig acht.