Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

8 november 1993, vondeling Ellya, Amersfoort

NRC Handelsblad, 9 november 1993: "Drie mensen in trance leggen baby te vondeling"

Door onze correspondent amersfoort, 9 nov. Drie mensen die volgens de politie 'in trance' waren, hebben gisteravond een twaalf maanden oude baby achtergelaten op de motorkap van een ambulance in Amersfoort. Het personeel van de ambulance heeft de baby, die in een plunjezak zat, naar het politiebureau gebracht. De drie mensen die de baby achterlieten, zijn korte tijd later aangehouden. De politie was niet in staat met hen te communiceren. De drie, een man en twee vrouwen, werden gisteravond voor het eerst gesignaleerd toen ze op de Utrechtseweg in Amersfoort over auto's liepen. Even later moest een ambulance halt houden omdat de drie ervoor sprongen. Toen de chauffeur van de wagen hen vroeg de weg vrij te maken wierpen ze een plunjezak op de motorkap van zijn wagen en verdwenen. Het ambulancepersoneel trof in de plunjezak de baby aan. Men bracht het kind naar het politiebureau, waar een arts vaststelde dat het gezond was en in goede conditie verkeerde. De man en de twee vrouwen konden even later elders in de stad worden aangehouden. Bij het verhoor van de drie kwam geen enkele zinnige mededeling vrij. De drie, aldus een politiewoordvoerder, verkeerden in een soort trance. „Ze leken in meditatie. Kaarsrechte rug, recht voor zich uit starend, niets mee te beginnen". Vanochtend is een team van acht mensen bezig geweest om de zaak uit te zoeken. Het kind is ondergebracht „op een goed adres" tot er meer duidelijk is.

De Telegraaf, 10 november 1993

AMERSFOORT, woensdag Geschokt, verontwaardigd en verdrietig. De reacties spreken boekdelen: „Geen mens mag zó met een kind sollen." De baby die maandag in Amersfoort, door twee vrouwen en een man, in een plunjezak op de motorkap van een ambulancewagen werd gedumpt, maakt het goed: „Ze is op een geheim adres ondergebracht en wordt liefdevol verzorgd," weet politiewoordvoerder Henk te Roller.

Het meisje is vooralsnog naamloos. Het enige aanknopingspunt in deze mysterieuze zaak is een trouwakte, ondertekend door een sekteleider. "We vermoeden dat ze lid zijn zijn geweest van deze sekte." Om welke sekte het gaat wil de politie nog niet kwijt. Het trouwpapier werd bij fouillering aangetroffen bij de moeder van het kind, een 22-jarige Haarlemse en de man (35), eveneens uit Haarlem. Over de identiteit van de derde verdachte, een 30-jarige vrouw uit Utrecht, is verder niets bekend. De drie zitten vast op verdenking van te vondeling leggen en medeplichtigheid daaraan. Met een acht man sterk team werkt de politie aan de oplossing van het mysterie.

NRC Handelsblad, 11 november 1993: "Een van de vrouwen die 'in trance' baby achterlieten weer vrij"

Door een onzer redacteuren rotterdam, 11 nov . Een van de twee vrouwen die afgelopen maandag zijn aangehouden in verband met het onbeheerd achterlaten van een baby van een jaar op de motorkap van een ambulance, is uit voorlopige hechtenis ontslagen. Dat heeft de politie van Amersfoort vandaag bekendgemaakt. Het betreft een 30-jarige vrouw uit Utrecht. Een 22-jarige vrouw en een 35-jarige man uit Haarlem zitten nog in verzekerde bewaring. Maandagavond werd de politie gewaarschuwd dat drie mensen op de Utrechtseweg over auto's liepen. Voordat de politie ter plekke was werd een ambulance door het drietal, dat midden op de rijbaan liep, tot stoppen gedwongen. De drie hadden een plunjezak bij zich die zij vervolgens achterlieten op de motorkap. Vervolgens holden zij weg. Bij inspectie door de broeders van de GG&GD bleek dat er in de zak een meisje van circa één jaar lag. Nadat de ziekenbroeders de politie hiervan in kennis hadden gesteld werd het drietal gearresteerd. Volgens de politie verkeerde het drietal „in een soort trance of meditatie" en hadden zij zich „van de buitenwereld afgesloten". Zij werden aangehouden op verdenking van het te vondeling leggen van het kind.

De politie kon aanvankelijk geen contact krijgen met de arrestanten. De politie vermoedt dat het drietal deel uitmaakt van een sekte. Bij fouillering werd een papier gevonden waarop stond dat de moeder van het kind en de man getrouwd waren ten overstaan van een sekteleider. „Althans iemand die misschien de leider van een groepering is", zegt de politiewoordvoerder van de regio Utrecht, district Eemland Zuid. Of deze groepering of sekte bij de politie bekend was wilde hij niet zeggen. Als eerste is de vrouw uit Utrecht uit haar trance gekomen. Over de Haarlemse man en vrouw zegt de politie dat „zij meer beginnen te reageren". Over de inhoud van de verklaring van de Utrechtse wil de politie geen mededelingen doen. Voor het meisje is tijdelijk onderdak gevonden. Het komt volgens deskundigen vaker voor dat mensen zich rond iemand scharen die in hun ogen over bijzondere kwaliteiten beschikt. Vooral in kringen van bijbelexegeten, natuurgenezers of handopleggers wil men zich nog wel eens onderhorig aan een 'leider' opstellen. Het gebruik van geestverruimde middelen is niet uitgesloten. Een andere mogelijkheid is dat men elkaar in trance heeft gebracht.

Nederlands Dagblad, 12 november 1993

AMERSFOORT (ANP) - De ouders van de baby die maandagavond in Amersfoort op de motorkap van een ambulance werd achtergelaten, zijn in de dagen daarvoor al diverse keren met de politie in aanraking geweest. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Vorige week donderdag werd het echtpaar met het kind aangetroffen in een tentje in de gemeente Neerijnen. Volgens de politie vertoonden het echtpaar en het kind verschijnselen van onderkoeling en werden zij naar een ziekenhuis gebracht. Vrijdag probeerde het echtpaar met kind zonder te betalen bij een bijeenkomst in de evenementenhal te zijn. Daar trad het medium Jomanda op. Volgens Jomanda's man heeft de vader nog op het podium gestaan. Met zijn armen in de lucht riep hij: „Ik breng het licht".

Zondagochtend heeft de vader geprobeerd met de baby het woonhuis van Jomanda en haar man binnen te komen. Hij verliet het terrein door de baby, die overigens goed verpakt was in kleding en luiers, over het manshoge hek te gooien. Jomanda's man heeft daarop de politie gewaarschuwd. Echtpaar en baby werden meegenomen naar het bureau en zijn later opgehaald door de ouders van de vader.

Maandag doken ze op in Amersfoort. Nadat zij het kind hadden achtergelaten werden zij aangehouden. Ze zitten nog steeds vast op verdenking van het te vondeling leggen van een kind. Volgens de politie Amersfoort is uit het recherche-onderzoek niet komen vast te staan dat de verdachten lid zijn van een sekte. Zij zullen morgen worden voorgeleid aan de officier van justitie in Utrecht.

Nieuwsblad van het Noorden, 12 november 1993

AMERSFOORT — De ouders van de baby die maandagavond in Amersfoort op de motorkap van een ambulance werd achtergelaten, zijn in de dagen daarvoor diverse keren met de politie in aanraking geweest.

Vorige week donderdag werd het echtpaar met het kind aangetroffen in een tentje in Tiel. De politie bracht hen met verschijnselen van onderkoeling naar een ziekenhuis, dat zij spoedig weer verlieten.

Vrijdag probeerde het echtpaar met kind zonder te betalen bij een bijeenkomst in de evenementenhal in Tiel te zijn. Daar trad onder andere het medium Jomanda op. Volgens Jomanda's man heeft de vader nog op het podium gestaan. Met zijn armen in de lucht riep hij: "Ik breng het licht."

Zondagmorgen probeerde de vader met de baby het woonhuis van Jomanda en haar man binnen te komen. Hij gooide de baby, die overigens goed verpakt was in kleding en luiers, over het manshoge hek. De politie nam echtpaar en baby mee naar het bureau. Ze werden later opgehaald door de ouders van de vader.

Maandag doken ze dus weer op in Amersfoort. Nadat zij het kind hadden achtergelaten werden zij aangehouden. Ze zitten nog steeds vast op verdenking van het te vondeling leggen van een kind. Het echtpaar wordt vandaag voorgeleid aan de officier van justitie in Utrecht.

Limburgsch Dagblad, 24 november 1993

HAARLEM - Buurtbewoners vinden Peter Teunissen en zijn vrouw Heidi eng en gevaarlijk. Heidi zelf haalt er haar schouders over op. Ze weet hoe er over hen wordt geoordeeld. „Daar staan we boven."

Heidi (22, ruim vijf maanden zwanger) is inmiddels weer thuis in Haarlem na anderhalve week cel in Amersfoort. Samen met haar man Peter en een vriendin werd zij gearresteerd omdat ze haar dochtertje te vondeling had willen leggen. De vriendin werd al snel weer vrijgelaten, Peter Teunissen zit nog steeds vast. Hun dochtertje Ellya (1 jaar) is tegen de zin van Heidi elders ondergebracht. Of Heidi haar weer terugkrijgt, is ter beoordeling van een kinderpsycholoog.

Heel Nederland is over Heidi en haar man heen gevallen, omdat zij een paar weken geleden het kind hadden achtergelaten op de motorkap van een ambulance. Vervolgens waren ze hard weggerend. Heidi nu: „Er is geen sprake van te vondeling leggen. Mensen hebben ons niet begrepen." Nu is dat bij Heidi en Peter Teunissen al snel het geval. Het stel past allerminst in het huisjeboompje-beestje-patroon. De inrichting van hun huis is niet ongezellig, maar volstrekt onorthodox. De wierookgeur waaiert door het huis en overal liggen of hangen getuigen van hun interesses. Oosterse filosofieën, kleinschalige, alternatieve projecten, meditatie. Aan de muur hangt met grote letters de uitspraak: 'We never gonna survive unless we get a little crazy'.

Crazy, dat zijn ze volgens de buurtbewoners, die niets met het echtpaar te maken willen heben. De afkeer gaat langs Heidi heen. „Ach, die wijzende vingertjes van mensen." Heidi denkt niet zo bekrompen. „Ik sta open voor krachten en verschijnselen die niet verklaarbaar zijn. Dat geeft een bepaalde wijsheid, die veel anderen niet kunnen vatten. Wij passen niet in het systeem. Wij gaan een andere weg."

Lid van een sekte zijn ze niet, al is dat wel gesuggereerd. „We zijn lid van de mensheid. ledereen is onze vriend of vriendin." Ze zit rustig aan haar eettafel in de ijzige kou. De ijsbloemen staan op de ruiten. Koud? Ach, daaraan is ze wel gewend. Met lange stiltes vertelt ze haar verhaal.

„We waren met een vriendin naar de buurt van Amersfoort gegaan, omdat we een paar mensen wilden bezoeken. Peter wilde in elk geval naar de gebedsgenezeres Jomanda. We hebben ook de kluizenaar Jozef van den Berg bezocht in Neerijnen. Ellya vervoerden we in een plunjezak. Heel comfortabel en warm ingepakt." Het huis van Jomanda in Tiel werd bezocht, omdat Peter haar persoonlijk wilde spreken. Peter wilde over het hek klimmen om bij de voordeur te komen. Heidi: „Peter zwaaide eerst Ellya over het hek en wilde er toen zelf over heen. Maar de man van Jomanda belde de politie."

De politie beschuldigde Peter van mishandeling, maar liet hem na enige tijd weer vrij. De volgende dag ging het stel naar Amersfoort. Toen ze 's avonds op straat liepen, kruiste een ambulance hun pad. Heidi: „We liepen midden op de weg, omdat er op de stoep geen plaats was. De ambulance wilde niet om ons heen rijden, maar stopte. De mannen die erin zaten, werden boos. We legden toen de plunjezak met Ellya even op de motorkap en vertelden dat er een kind in zat."

Over wat er vervolgens gebeurde, is Heidi niet echt duidelijk. „Er ontstond een onaangename sfeer. De mensen van de ambulance wilden niet met ons communiceren." Volgens de politie van Amersfoort liet het drietal Ellya achter op de motorkap en liep weg. Waarom? Heidi zwijgt lange tijd. „De situatie was niet opbouwend. Misschien wilde ik me eraan onttrekken... Ik kan het niet verwoorden," zegt ze uiteindelijk. Wat haar ook gedreven heeft: ze was niet van plan haar kind te vondeling te leggen.

Volgens de politie van Amersfoort kon het echtpaar Teunissen niet worden verhoord, omdat ze 'in trance' zouden zijn. Heidi moet er een beetje om glimlachen. „Wat is in trance? Ik wist heel goed wat er om me heen gebeurde, maar ik had geen zin om te praten met deze mensen. Ik ben toen in stilte gegaan. Dat was heel prettig. Als ik word geconfronteerd met dingen die ik niet wil, roep ik mijn Schepper aan. Dat doe ik met een bepaalde klank. Peter heeft dat ook gedaan. Hij zong ook veel. Dat vonden de politiemensen maar merkwaardig."

Waarom hebben Peter en Heidi zo lang vastgezeten als ze niet van plan waren Ellya te vondeling te leggen? „Dat moet je de politie maar vragen," zegt Heidi. „Ze vonden ons waarschijnlijk niet duidelijk genoeg." Wanneer Peter weer thuis komt, weet Heidi niet. De terugkeer van Ellya hangt af van een gunstige beoordeling van de kinderpsycholoog. Intussen woont Heidi tijdelijk bij haar ouders om een beetje bij te komen van alle emoties.

Nieuwsblad van het Noorden, 18 februari 1994 en Limburgsch Dagblad, 19 februari 1994

AMERSFOORT - De 22-jarige Haarlemse moeder van de baby, die op 8 november in Amersfoort werd achtergelaten op de motorkap van een ambulance, moet zich binnenkort toch voor de rechtbank verantwoorden. De strafzaak tegen de 35-jarige vader is gisteren aangehouden. Hij wordt verdacht van het te vondeling leggen van de anderhalf jaar oude baby en een poging tot doodslag op zijn kind. Justitie kan nog niet zeggen wat de moeder ten laste wordt gelegd. Mogelijk worden de ouders tegelijk berecht.

De Utrechtse rechtbank wees een verzoek van de verdediging af om de verdachte, die al ruim drie maanden in voorarrest wordt gehouden, op vrije voeten te stellen. De Haarlemmer ontbrak gisteren op de zitting. De man weigerde zich door de parketpolitie vanuit een speciale strafinrichting in Amsterdam naar de rechtbank te laten vervoeren. Hij stond volgens zijn advocate Annelies Röttgering zo wantrouwend tegenover het justitieel vervoer dat hij alleen begeleiding wenste door marechaussée-functionarissen 'die hij kon herkennen'. Die eis werd niet ingewilligd.

Zowel het openbaar ministerie als de verdediging verzochten bij verstek van de verdachte om uitstel van de zaak. Justitie vindt het alsnog noodzakelijk dat de man psychologisch wordt onderzocht. Tot dusver zijn pogingen tot zo'n psychologisch onderzoek mislukt. De verdacht wil daar alleen aan meewerken, wanneer het gesprek met de psycholoog geheel op band en video wordt vastgelegd. Hij vreest volgens zijn advocate Annelies Röttgering anders 'vervalsing' van de rapportage.

De rechtbank heeft de zaak nu opnieuw naar de rechtercommissaris verwezen. Die zal een nieuw psychologisch onderzoek gelasten. Advocate Röttgering verwacht dat er uiteindelijk wel een psychologisch rapport zal komen. "De Hoge Raad heeft in een uitspraak gesteld dat een psycholoog niet echt een gesprek hoeft te voeren om een rapport op te maken. Zoiets kan dus zonder toestemming van de verdachte." Röttgering bepleitte invrijheidstelling van de man omdat er volgens haar geen reden is hem nog langer in voorarrest te houden. Ze meent dat haar cliënt moet worden vrijgesproken. "Mogelijk vertonen ze vreemd gedrag voor ouders, maar strafrechtelijk zegt dat nog niets." Er is volgens haar geen bewijs dat de ouders zich op 8 november werkelijk van hun kind wilden ontdoen. "Ze willen echt voor hun kind zorgen." Om die reden kan er volgens haar geen sprake zijn geweest van poging tot doodslag.

ANP, 26 april 1994: "Man dumpt baby op ziekenwagen: TBS met dwangverpleging geeist"

De officier van justitie bij de rechtbank in Utrecht heeft dinsdag TBS met dwangverpleging geeist tegen de 35-jarige J.T. (Teunissen) uit Haarlem wegens het te vondeling leggen van zijn baby op een ambulance, op 8 november vorig jaar in Amersfoort. Ook werd hem poging tot zware mishandeling ten laste gelegd, omdat hij het meisje de dag daarvoor over een hek zou hebben gegooid. Zijn 23-jarige vrouw, J.M.T. (Trompetter), werd ontslagen van rechtsvervolging.

De zaak werd eerder aangehouden, omdat het tweetal tijdens de vorige zitting een verwarde indruk maakte. Ook dinsdag bleken zij een andere opvatting van de werkelijkheid te hebben dan gebruikelijk is. Volgens psychiatrische rapporten zijn beide echtelieden volledig ontoerekeningsvatbaar.

Ambulancepersoneel zag hen vorig jaar langs een drukke weg lopen en stopte om hen te waarschuwen. Er ontstond een woordenwisseling. Vervolgens legde de vrouw de baby op de motorkap, waarna beiden hard wegliepen.

Op de vraag waarom zij de baby op de motorkap van de ambulance hadden achtergelaten, antwoordde de man dat hij meende dat hij in gevaar was, aangezien het echtpaar de voorafgaande dagen een aantal malen door de politie staande was gehouden. Om de politie af te leiden, paste het echtpaar volgens zijn zeggen de methode "kievit" toe: het stel rende eerst bij de baby weg bij wijze van "afleiding", zoals de vogels in hun broedtijd ook doen. Het was niet de bedoeling de baby te vondeling te leggen.

De verdachte zei verder dat hij baby Ellya absoluut niet over de schutting had gegooid in een poging haar te doden. De man vertelde tijdens de rechtzitting het kind "goed te hebben ingepakt met luiers en dikke kleertjes".

Het psychiatrisch rapport over het echtpaar spreekt over een 'folie a deux': de twee verkeren in een geheel eigen gedachtenwereld, waarin zij elkaars waanzin en waanbeelden versterken.

De vrouw, die een tweede kind heeft gekregen, lijdt volgens het psychiatrisch rapport aan zogeheten inductie-psychose. Dat wil zeggen dat zij geen eigen wil heeft, en haar doen en handelen volledig laat afhangen van haar man. Tijdens de zitting zei ze niets. Alleen tijdens het laatste woord dat de verdachte tijdens een rechtzaak is gegund, besloot zij een daad te stellen: ze gooide een glas water naar de officier en de rechters. Ellya is inmiddels ondergebracht in een kindertehuis. Uitspraak 10 mei.

Nieuwsblad van het Noorden, 27 april 1994

UTRECHT - Tegen de 35- jarige man die zijn baby op 8 november in Amersfoort achterliet op een ambulance, is tbs met dwangverpleging geëist. De 22-jarige moeder is ontslagen van rechtsvervolging. De Utrechtse rechtbank beschuldigt beiden ervan de baby te vondeling te hebben gelegd na een bizarre expeditie over De Betuwe. De man lijdt aan schizofrenie. De vrouw zou onder de sterke invloed van de man een psychose hebben ontwikkeld. In tegenstelling tot de vrouw kan de man een gevaar voor zijn omgeving vormen. De man wordt ook beschuldigd van poging tot mishandeling, omdat hij zijn kind in Tiel over een hek zou hebben geworpen.

De Telegraaf, 27 april 1994

Van onze rechtbankverslaggever UTRECHT, woensdag De man en de vrouw die begin november in Amersfoort hun baby Ellia van een jaar in een plunjebaal op de motorkap van een ambulance deponeerden en er vandoor gingen, zijn beiden volledig ontoerekeningsvatbaar bevonden.

Tegen de 23-jarige Haarlemse Heidi T. vorderde de Utrechtse officier van justitie mevr. mr. J. van Spanje gisteren ontslag van alle rechtsvervolging. Een behandelingsmaatregel is niet geadviseerd, omdat de vrouw verder niet gevaarlijk wordt geacht en bovendien niet te behandelen is.

Anders ligt dit voor haar partner Johan Peter T. (35). Ten aanzien van hem vond de officier, naast bewezenverklaring van het te vondeling leggen, ook bewezen te achten dat hij de dag tevoren de baby in Tiel over een afrastering had gegooid: poging tot zware mishandeling. Dit gebeurde bij de plaatselijke Evenementenhal. De officier eiste tegen de man tbs-dwangverpleging.

Heidi T. verscheen in de rechtszaal met haar jongste pasgeboren baby, waarin zij met een Mona Lisa-achtige glimlach geheel verzonken leek te zijn. Op geen enkele vraag antwoordde zij.

Johan Peter voerde ter verdediging aan dat de worp met baby Ellia eigenlijk weinig voorstelde. Over het Amersfoort - incident: „We liepen op de rijweg omdat de stoep te smal was. Die ambulance reed onbeschoft op ons in. Omdat ze de politie waarschuwden hebben we Ellia daar achter gelaten. Ons weglopen moest de politie van haar weg lokken."

Nieuwsblad van het Noorden, 11 mei 1994

UTRECHT - Het Haarlemse 'baby-dumpers'-echtpaar is door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken van poging tot doodslag op hun anderhalf jaar oude baby. De ouders hadden het kind in Tiel over een schutting gegooid. De rechtbank sprak het paar ook vrij van het te vondeling leggen van hun kind. Volgens de rechters kan niet bewezen worden dat de Haarlemmers de bedoeling hadden zich van het kind te ontdoen, toen ze het in Amersfoort tijdens een ruzie met ziekenbroeders achterlieten op de motorkap van een ambulance. Het kind verblijft momenteel in een kindertehuis.

Leeuwarder Courant, 11 mei 1994

UTRECHT (GPD) - Een echtpaar uit Haarlem is door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken van poging tot doodslag op hun anderhalf jaar oude baby. In Tiel hadden ze hun kind over een schutting gegooid. De 35-jarige vader die sinds zijn aanhouding in november in voorarrest zat, is gisteren direct op vrije voeten gesteld. Tegen hem was tbs met dwangverpleging geëist.

De rechtbank sprak de 'babydumpers' ook vrij van het ie vondeling leggen van hun kind in Amersfoort Volgens de rechters kan niet bewezen worden dat de Haarlemmers de bedoeling hadden zich van het kind te ontdoen toen ze het in Amersfoort in een plunjezak achterlieten op de motorkap van een ambulance.

Limburgsch Dagblad, 11 mei 1994

UTRECHT - Het Haarlemse 'baby-dumpers' echtpaar is door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken van poging tot doodslag op hun anderhalf jaar oude baby. In Tiel hadden ze het kind over een schutting gegooid. De 35-jarige J.T., die sinds zijn aanhouding in Amersfoort begin november vorig jaar in voorarrest zat, is gisteren direct op vrije voeten gesteld.

De rechtbank sprak het paar ook vrij van het te vondeling leggen van hun kind in Amersfoort. Volgens de rechters kan niet worden bewezen dat de Haarlemmers de bedoeling hadden zich van het kind te ontdoen toen ze het in Amersfoort in een plunjezak achterlieten op de motorkap van een ambulance. T. maakte ruzie met personeel van de ambulance. Toen de ziekenbroeders de politie waarschuwden, gingen de Haarlemmers ervandoor. T. had al vaker last gehad met de politie en sloeg op de vlucht.

De rechtbank sprak in het vonnis van een 'impulsieve handeling' van de Haarlemmer onder invloed van zijn geestesgesteldheid. Niet bewezen kan worden dat de ouders zich van hun kind wilden ontdoen, zoals de officier van Justitie twee weken geleden tijdens een bizarre rechtszitting betoogde. Tegen de vader werd tbs met dwangverpleging geëist. Deskundigen hadden de rechtbank geadviseerd de man tbs met dwangverpleging op te leggen. Men gaat ervan uit dat de Haarlemmer een gevaar voor zijn omgeving kan betekenen. Hij kan zeer dwingend en agressief worden naar aanleiding van vermeend onrecht dat hem wordt aangedaan. Zijn vrouw heeft zich helemaal afgesloten en staat alleen open voor haar man. De twee zijn opgegaan in een eigen wereld die ondermeer stoelt op het hindoeïsme.

Nederlands Dagblad, 13 mei 1994

UTRECHT - Het echtpaar T. uit Haarlem is door de Utrechtse rechtbank dinsdag vrijgesproken van het te vondeling leggen van hun eenjarige dochtertje Ellya op de motorkap van een ambulance in Amersfoort. De rechter achtte ook niet bewezen dat de man het kind in een poging tot doodslag over een hek had gegooid. Tegen de man was tbs met dwangverpleging geëist. Volgens rapporten van het Pieter Baancentrum zijn de man en de vrouw, die tijdens de uitspraak elkaars hand stevig vasthielden, beiden sterk ontoerekeningsvatbaar. Zij lijden aan een „folie à deux", waarin zij elkaar in hun waanideeën versterken. Hun dochtertje verblijft momenteel in een kindertehuis.

Nieuwsblad van het Noorden, 1 september 1994

HAARLEM/AMERSFOORT Ellya is terug bij haar ouders na zeven maanden onder de hoede van justitie en kinderbescherming te zijn geweest. De tweejarige peuter werd volgens justitie eind vorig jaar in Amersfoort door haar ouders te vondeling gelegd, bovenop de motorkap van een ambulance. Enige dagen daarvoor zou haar vader Ellya over een hek hebben gegooid bij een evenementenhal in Tiel, waar de gebedsgenezeres Yomanda op dat moment een sessie hield. In Amersfoort werden de ouders, de 35-jarige vader J.T. en de 23-jarige moeder H.T., gearresteerd. Ellya werd overgedragen aan een kindertehuis.

J.T. werd in mei door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken, maar hij moet binnenkort in hoger beroep verschijnen. De beroepszaak tegen de moeder is door justitie ingetrokken. De moeder werd door de Utrechtse rechtbank al ontslagen van rechtsvervolging omdat ze ontoerekeningsvatbaar werd geacht.