Skip to main content

Lijst van vondelingen en babylijkjes in Nederland

7 april 2018, babylijkje jongetje, Schiedam

Strafzaak

Rechtbank Rotterdam, 7 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10032.
De rechtbank spreekt de verdachte vrij van kindermoord/doodslag omdat niet uitgesloten kan worden dat het kind dood geboren is. Veroordeling voor het verbergen van het lijk.

Politie.nl, 7 april 2018: "Politie dringend op zoek naar ouders van overleden baby'tje"

Schiedam - De politie is dringend op zoek naar de ouders van een overleden, pasgeboren baby'tje. Het stoffelijk overschot van het kleintje werd zaterdagmiddag 7 april gevonden op het balkon van een flatwoning aan de Stationstraat in Schiedam. “We maken ons vooral zorgen om de moeder, die mogelijk medische of psychische zorg heeft “, aldus de leider van het onderzoek.

De bewoners van de flat vonden het stoffelijk overschot van het kindje zaterdagmiddag op het balkon van hun woning en waarschuwden de politie. Forensisch rechercheurs startten direct een uitvoerig onderzoek in en om het balkon. Zo werd bijvoorbeeld een 3D scan onder andere van het balkon gemaakt, spraken zij met enkele omwonenden en stelden zij het vuil uit een container aan de Stationstraat veilig. De bewoners die het lichaampje vonden, zijn meegenomen om op het bureau gehoord te worden als getuigen.

Ouders: meld u
Op dit moment kan nog geen antwoord worden gegeven op vragen als: hoe oud is het baby'tje, gaat het om een jongetje of meisje, wanneer en hoe is het kindje overleden en hoe lang heeft het op het balkon gelegen. Ook is nog onduidelijk wie de ouders zijn. Een dringend verzoek aan de vader en moeder is om zich zo spoedig mogelijk te melden bij de politie. De zorgen gaan daarbij vooral uit naar de moeder die mogelijk psychische of medische hulp nodig heeft.

Tips?
Ook andere informatie die het onderzoeksteam kan helpen, is uiteraard welkom. Bent u omwonende en heeft u eerder iets gezien dat kan helpen in het onderzoek, laat het ons weten. De kleinste details kunnen soms van grote waarde zijn. Geef uw tips door via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Dagblad van het Noorden, 8 april 2018: "Schiedammers vinden babylijkje op hun balkon"

Bewoners van een flatwoning in de Stationsstraat in Schiedam hebben zaterdagmiddag de stoffelijke resten van een pasgeboren baby op hun balkon gevonden. Daarna waarschuwden ze de politie. Het is onduidelijk hoe en wanneer de baby is overleden.

De politie kon niet zeggen of het om een jongen of een meisje gaat. Ook weet de politie niet wie de vader en moeder van het kindje zijn. De ouders worden dringend verzocht zich te melden. De politie maakt zich met name zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij medische of psychische hulp nodig. Verder is onduidelijk hoelang het kindje op het balkon heeft gelegen voordat het werd gevonden.

Na de vondst van de baby begonnen forensisch rechercheurs een uitvoerig onderzoek in en rond het balkon. Ze spraken met omwonenden en maakten een 3D-scan van het balkon. De bewoners die het kindje hebben gevonden, zijn als getuigen op het politiebureau gehoord. Ook is voor het onderzoek uit voorzorg de inhoud van een vuilniscontainer veiliggesteld.

AD, 8 april 2018: "Babylijkje in zak op Schiedams balkon gegooid"

Tekst: Bas Boerma en Sanne Poot | Het stoffelijk overschot van een pasgeboren baby is vanmiddag gevonden door bewoners van een flat aan de Stationsstraat in Schiedam. Omwonenden vermoeden dat het kind in een zak op een balkon van de flat is gegooid.

Het lijkje werd daar vanmiddag rond 16.00 uur gevonden. Sindsdien doen agenten en rechercheurs onderzoek. Het blijkt te gaan om een pasgeboren baby. Het is onduidelijk hoe het kindje daar is komen te liggen. De bewoonster van de woning is volgens de politie niet de moeder van het kind. De bewoners van de flat worden als getuigen gehoord op het bureau.

Hoe en hoe lang geleden de baby overleden is, is ook nog niet bekend. Over de ouders is geen informatie beschikbaar. De politie verzoekt hen dringend zich te melden. ,,We maken ons met name zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij (medische) hulp nodig", laat een woordvoerder weten.

Forensisch rechercheurs doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Ze maken daarbij onder meer een 3D-scan. Dit zodat een exacte schets van de plek waar de baby gevonden werd, bewaard blijft. Ook het vuilnis uit de container in de wijk is uit voorzorg veiliggesteld. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf.

Omwonenden hebben geschrokken gereageerd.,,Ik schrok toen ik een helikopter hoorde", vertelt een buurman die achter de flat woont. ,,Zodra ik zag dat er mensen in witte pakken op het balkon stonden wist ik dat er écht wat aan de hand was." Hij kent de mensen die op het adres zouden wonen niet. ,,Ik weet ook niet wie er woont." Buurtbewoners keken toe terwijl de opsporingsdiensten aan het werk waren. ,,We willen vooral graag weten wat er aan de hand is."

Enkele omstanders weten te vertellen dat het vermoeden bestaat dat de baby in een zak van een naastgelegen balkon zou zijn gegooid. De politie kent dit verhaal: ,,Helaas kennen wij dit alleen van horen zeggen. We roepen degene die dit gezien zou hebben op om contact met ons op te nemen."

De Telegraaf, 8 april 2018: "Nog veel onduidelijk rond baby Schiedam"

SCHIEDAM - De politie tast nog steeds in het duister over wie de ouders zijn van de pasgeboren baby die zaterdag dood op een balkon in Schiedam is gevonden. Ook kon een woordvoerder nog niet zeggen of het om een jongen of een meisje gaat en hoe lang de baby op het balkon heeft gelegen. Het onderzoek is nog in volle gang.

Bewoners van een flatwoning aan de Stationsstraat vonden zaterdagmiddag de stoffelijke resten van de baby op hun balkon. Daarna waarschuwden ze de politie. Het is onduidelijk hoe en wanneer de baby is overleden. Ook is nog onbekend hoe het lichaampje op het balkon terechtkwam.

De politie herhaalt het dringende verzoek aan de ouders zich te melden. De politie maakt zich vooral zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij medische of psychische hulp nodig.

Het Laatste Nieuws, 9 april 2018: "Politie doorzoekt afvalcontainer na vondst babylijkje op balkon"

De Nederlandse politie startte maandag een onderzoek op de stortplaats van Schiedam nadat zaterdagnamiddag een babylijkje in de stad gevonden werd. Het lijkje werd gevonden op een balkon van een appartement en door de politie meteen overgebracht naar de wetsdokter. De ouders van het overleden kind zijn nog steeds spoorloos.

De Nederlandse politie heeft maandag op een stortplaats in Schiedam de inhoud van een afval container doorzocht na de vondst van een dode baby zaterdag in de stad. Het sporenonderzoek is volop aan de gang om de ouders van het kind zo snel mogelijk te vinden.

Sporenonderzoek
Het gaat om de ondergrondse vuilcontainer die zaterdag is meegenomen na de vondst van de dode baby. Op de stortplaats is gezocht naar sporen die kunnen leiden naar de ouders van het kindje.

De politie heeft een autopsie laten uitvoeren op het lichaam van de baby. Ook DNA-onderzoek maakt deel uit van de speurtocht, die nog steeds aan de gang is. De politie heeft nog geen resultaten van de autopsie vrijgegeven en deelt evenmin het geslacht van het overleden kind mee.

Spoorloze ouders
Bewoners van een flatwoning in Schiedam vonden zaterdagmiddag de stoffelijke resten van de baby op hun balkon. Het is onduidelijk hoe en wanneer de baby is overleden en hoe het op het balkon van de mensen terecht kwam. De politie deed eerder het dringende verzoek aan de ouders zich te melden. De politie maakt zich vooral zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij medische of psychische hulp nodig.

NOS, 9 april 2018: "Vuilcontainer doorzocht na vondst dode baby Schiedam"

Specialisten hebben vandaag op de vuilstort in Schiedam minutieus het afval uit een ondergrondse container doorzocht. Ze hoopten er sporen te vinden die kunnen leiden naar de ouders van de baby, die zaterdag dood werd gevonden op een balkon in Schiedam.

De ondergrondse container was zaterdag meegenomen na de vondst van het babylijkje. De politie liet ook sectie uitvoeren op het lichaam van de baby en er is dna-onderzoek gedaan, meldt RTV Rijnmond. Over de resultaten van de onderzoeken is nog niets bekend.

Nog veel vragen
Bewoners van een flatwoning ontdekten het babylijkje zaterdag rond 16.00 uur op hun balkon. Zij waarschuwden de politie. De twee zijn niet de ouders van het kindje. Het is onduidelijk hoe het lichaampje op hun balkon terechtkwam. Ook is nog onduidelijk hoe en wanneer de baby is overleden.

De politie zei eerder zich zorgen te maken over de ouders van de baby en deed het dringende verzoek aan hen om zich te melden. Er zijn vooral zorgen om de moeder. Zij heeft volgens de politie mogelijk medische of psychische hulp nodig.

De Telegraaf, 12 april 2018: "Vrouw (19) aangehouden voor vondst dode baby"

SCHIEDAM - De politie heeft een 19-jarige vrouw uit Schiedam opgepakt voor de dode baby die zaterdag werd gevonden op een balkon van een Schiedamse woning. De vrouw woont er samen met haar broertje en moeder. De politie denkt dat zij de moeder van de dood gevonden baby is. ,,Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat de vrouw zeer waarschijnlijk de moeder van de baby is’’, stelt de politie.

Het babylijkje lag in een vuilniszak op het balkon. Volgens de politie hebben de bewoners verklaard het stoffelijk overschot zaterdagmiddag zelf te hebben ontdekt. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. ,,De recherche onderzoekt de omstandigheden waaronder de baby werd geboren en of daarbij mogelijk nog meer personen betrokken waren’’, zo laat de politie weten. Er is sectie verricht op de baby, waarbij ook DNA is afgenomen. De politie wil het geslacht van het kind nog niet bekendmaken.

Buurtbewoners ontdekten de stoffelijke resten van de baby zaterdag op het balkon. Politiemensen hebben daarna buurtonderzoek gedaan. De politie deed een dringend verzoek aan de ouders om zich te melden. Ook bekeken rechercheurs beelden van camera’s in de omgeving en is de inhoud van een ondergrondse vuilcontainer doorzocht.

Het Laatste Nieuws, 12 april 2018: "Politie doorzoekt afvalcontainer na vondst babylijkje op balkon" | “Dit is een zaak met alleen maar verliezers”

Sander Sonnemans | Het mysterie rond het stoffelijk overschot van de baby dat afgelopen weekeinde op een balkon van een woning in het Nederlandse Schiedam werd aangetroffen, is opgelost. Het pasgeboren kindje was er neergelegd door de moeder, een 19-jarige vrouw die in de flat woont. Ze is gisteravond aangehouden.

De politie wil niet zeggen of de dode baby een meisje of een jongetje is. Evenmin worden mededelingen gedaan over de doodsoorzaak van het kindje. Of sprake is van een misdrijf, is nog onduidelijk. Wel geeft de politie aan dat het achterlaten van het dode kindje op zichzelf al een strafbaar feit is. “Dit is een zaak met alleen maar verliezers.”

De politie meldde dat de bewoners van de bewuste flat hadden verklaard het overleden kindje zaterdagmiddag op hun balkon te hebben gevonden. Vrij snel ging in de buurt het verhaal rond dat de dode baby in een vuilniszak vanaf een aanpalend wooncomplex op het balkon was gegooid. De politie was er snel uit dat dat scenario kon worden uitgesloten.

Vuilniswagen
Diezelfde dag werd de inhoud van een ondergrondse afvalcontainer tegenover de flat in een vuilniswagen gestort. Maandag werd die berg vuil op het terrein van afvalverwerker Irado door de forensische opsporing doorzocht op sporen.

De moeder van de baby woont in de flat met haar moeder en jongere broer. Welke bewijsmiddelen in de richting van de moeder wijzen, wordt door de politie niet gezegd. Wel wordt aangegeven dat het buurtonderzoek en het horen van getuigen belangrijke puzzelstukjes zijn geweest om de mysterieuze zaak rond te krijgen. “We moeten het gesprek nog aangaan met de moeder en houden daarom alle scenario’s nog open. Het is te vroeg om nu al een bepaalde richting in te gaan”, aldus een woordvoerder van de politie.

Nu.nl, 12 april 2018: "Vrouw (19) aangehouden na vondst overleden baby op balkon in Schiedam"

De politie heeft woensdagochtend een 19-jarige vrouw uit Schiedam aangehouden in verband met het stoffelijk overschot van een baby dat zaterdag op een balkon van een flat in Schiedam werd gevonden. Volgens de politie is de vrouw zeer waarschijnlijk de moeder van de baby. Ze woont in de woning aan de Stationstraat waar de baby is gevonden. Zondag meldde de politie nog dat de moeder mogelijk medische of psychische hulp nodig heeft.

De vermoedelijke moeder werd in eerste instantie als getuige gehoord door de politie, maar na onderzoek is ze donderdag als verdachte aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie woont ze daar met familie. De politie vond het stoffelijk overschot in een zak naar aanleiding van een melding van bewoners van de woning. Het is niet bekend hoe en wanneer de baby is overleden.

DNA
De recherche onderzoekt de omstandigheden waaronder de baby werd geboren en of daarbij nog meer mensen betrokken waren. Er is sectie verricht op de baby, waarbij ook DNA is afgenomen. De politie wil het geslacht van het kind nog niet bekendmaken. De politie is op zoek gegaan naar de ouders van de baby en stelde het vuilnis in de omgeving veilig. Daarnaast werden de beelden van camera's in de buurt bekeken.

Nu.nl, 16 april 2018: "Aangehouden vrouw (19) is moeder overleden baby Schiedam"

De 19-jarige vrouw die vorige week werd aangehouden in verband met de overleden baby op een balkon in Schiedam, is de moeder van het kindje. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl. Na de arrestatie meldde de politie al dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk de moeder is, maar kon dit nog niet bevestigen. Het gaat om een jongetje, meldt het OM.

De overleden baby werd 7 april gevonden bij de Stationsstraat in Schiedam. Het lichaampje lag in een zak op een balkon. De vrouw woont in het appartement waar de baby werd gevonden en werd eerder enkel als getuige gehoord. De politie vond het stoffelijk overschot in een zak naar aanleiding van een melding van de bewoners van de woning. Het is nog niet bekend hoe en wanneer de baby is overleden. De vrouw zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat.

nrc.nl, 7 december 2018: "Jaar cel voor moeder dode baby Schiedam"

Menno Sedee | In april werd een babylijkje aangetroffen in een vuilniszak op een balkon in Schiedam. Volgens de moeder was de baby doodgeboren.

De moeder van de baby die in april dood werd aangetroffen op een balkon in Schiedam heeft een celstraf van één jaar gekregen, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Rotterdam verwijt de 20-jarige vrouw dat ze het lijkje heeft verborgen. De vrouw werd vrijgesproken voor moord of doodslag omdat niet kon worden aangetoond dat de baby niet doodgeboren was. Volgens een patholoog was de baby 36 of 37 weken oud. Volgens de vrouw zelf was het kind doodgeboren.

PTSS
De vrouw moet volgens de rechter ook worden behandeld voor persoonlijkheidsstoornissen. Ze zit al sinds april in voorarrest, dus ze kan nog komende maand worden opgenomen in de kliniek. Ook moet regelmatig worden gecontroleerd of ze zwanger is. De vrouw is in haar jeugd verwaarloosd en psychisch mishandeld, waardoor ze een posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft. De rechtbank denkt dat het niet kan worden uitgesloten dat ze nog eens een babylijkje verbergt. Ook wordt ze in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht. Onder meer hierom is de straf lager dan de eis van vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, van het Openbaar Ministerie.

Vuilniszak
De moeder van de 20-jarige vrouw, die samen met haar in de portiekflat in Schiedam woonde, vond het babylijkje op 7 april in een vuilniszak op het balkon. De moeder wist niet dat haar dochter zwanger was. Ook de verdachte ontkende in eerste instantie betrokkenheid. Toen na DNA-onderzoek bleek dat de verdachte de moeder moest zijn, bekende de vrouw dat de baby van haar was. Ze had de zwangerschap en bevalling verborgen voor familieleden. Ze verklaarde ook de baby zelf in een vuilniszak op het balkon te hebben gezet, waarvoor de rechtbank haar bestraft.

nationalezorggids.nl, 10 december 2018: "Celstraf en verplichte behandeling voor moeder die babylijkje verstopte"

De rechtbank in Amsterdam heeft de moeder die haar dode baby op het balkon in Schiedam verstopte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Inmiddels heeft ze er al negen maanden voorarrest opzitten. Ook wil de rechtbank dat de 20-jarige Wasiefa R. in een psychiatrische kliniek wordt behandeld voor haar persoonlijkheidsstoornissen en moet ze geregeld een zwangerschapstest doen. Dit meldt de Telegraaf.

R. beweert zelf dat het kindje doodgeboren ter wereld kwam en dat ze hem uit pure paniek op het balkon in een vuilniszak verstopte. Er kan ook niet bewezen worden of dit waar is of niet en daarom veroordeelt de rechtbank haar niet voor moord of het achterlaten van haar hulpeloze kind. De straf die ze moet uitzitten wordt haar opgelegd voor het verbergen van het babylijkje. De rechtbank noemde haar actie respectloos en verwerpelijk.

Wasiefa R. heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De rechtbank vreest dat haar psychische stoornis ertoe leidt dat ze nog een keer zwanger raakt en ook een volgende lijkje zal verbergen. Eerder bleek namelijk al dat ze anderhalf jaar geleden ook een kindje droeg. R. beweert zelf dat ze een miskraam had, maar er is bewijs dat de zwangerschap in de zevende maand eindigde. Wat er precies met het kindje is gebeurd, is vooralsnog niet te achterhalen.