Skip to main content

Vondelingen en babylijkjes in Nederland

20 oktober 1956, vondeling Laura, Leeuwarden

Zie ook dossier 1 november 1956

Het Vrije Volk, 22 oktober 1956: "Vondeling vóór politiebureau"

Een baby van drie maanden is zaterdagavond te vondeling gelegd op de stoep van het politiebureau te Leeuwarden. Het kind is opgenomen in het stadsziekenhuis. De ouders van de baby lagen zonder vergunning met een woonschuitje in de gemeente Leeuwarden. De 27-jarige vader is gearresteerd.

Friese koerier, 23 oktober 1956: "Vader legde baby in politiebureau te vondeling"

LEEUWARDEN — Het lijkt in deze tijd nauwelijks denkbaar, dat een vader, die ten einde raad is, een kind min of meer te vondeling legt, maar zaterdag is iets dergelijks in Leeuwarden gebeurd. Een 27-jarige woonschipbewoner L. K. L. heeft op nogal vreemde manier omgesold met zijn twee maanden oud dochtertje.

Hij liet het namelijk achter in de gang van het politiebureau, vanwaar het later naar het Stadsziekenhuis is gebracht, om daar voorlopig te worden verzorgd. De vader is aangehouden, omdat hij zich van het kind heeft willen ontdoen en bovendien, omdat hij bij burgemeester mr. A. A. M. van der Meulen een ruitje van de voordeur heeft ingeslagen.

L. voer dezer dagen met zijn nogal wrak woonscheepje, dat nauwelijks aan enige eis van bewoonbaarheid kan voldoen, van Sneek naar Leeuwarden. Hij had getracht zich door handel in schrijfpapier en prentbriefkaarten een inkomen te verschaffen, maar dat ging uitermate slecht. Ook het zoeken naar werk in Leeuwarden verliep niet vlot en hij wendde zich daarom tot een gemeentelijke instantie om ondersteuning. Ook al zonder resultaat, omdat L. geen inwoner is van Leeuwarden. Bovendien had hij geen vergunning om met een woonschip in de Harlinger Trekvaart te liggen, zodat het scheepje buiten de gemeente is gebracht. De politie bleek ook niets voor L. te kunnen doen en tenslotte heeft de man toen zijn kind in de gang van het politiebureau gelegd. Vervolgens ging hij naar het huis van de burgemeester, waar hij een ruitje insloeg toen hij niet werd binnengelaten. Later heeft hij zichzelf bij de politie gemeld.